Wat is een studiekostenbeding?

studiekostenbeding, visie advocaten, afbouwregeling studiekosten werknemer, werkgever, terugbetalen studie, terugbetalen opleiding

Werkgever vergoedt studiekosten

Een werkgever kan in de werknemer investeren door zijn of haar studie of opleiding te betalen. Er kunnen afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waaronder de werkgever de studie betaalt. Dat noemt men een studiekostenbeding. Veelal is één van de voorwaarden in het studiekostenbeding dat de werknemer een aantal jaar in dienst moet zijn nadat hij/zij de studie heeft afgerond. Wanneer de werknemer eerder uit dienst treedt, betaalt de werknemer (een deel van) de studiekosten aan de werkgever terug omdat dit in het studiekostenbeding is afgesproken.

Waar moet een studiekostenbeding aan voldoen?

Een studiekostenbeding is niet wettelijk geregeld. In het beding wordt afgesproken dat de studie moet worden terugbetaald. In het beding wordt verder een afbouwregeling opgenomen. Hoe langer de werknemer in dienst is, des te minder hoeft hij/zij terug te betalen. Het terugbetalen bij uit dienst treden, dient voor de werknemer duidelijk te zijn. Bovendien moet er een tijdsperiode zijn vastgelegd in het studiekostenbeding waarin de werkgever vindt dat hij baat heeft van de verworven kennis en vaardigheden die de werknemer via zijn studie heeft. Na een bepaalde periode, bijvoorbeeld 3 jaar, wordt er vanuit gegaan dat werkgever voldoende baat heeft gehad van de kennis en vaardigheden en hoeft werknemer geen kosten meer terug te betalen.

Gevolgen van het beding moeten voor werknemer duidelijk zijn

De regeling over de studiekosten moet de werkgever duidelijk uitleggen in het studiekostenbeding. De werkgever moet de werknemer in het studiekostenbeding nadrukkelijk erop wijzen dat het volgen van de opleiding tot een terugbetalingsverplichting leidt of kan leiden. Een opgave van de precieze kosten is belangrijk in het studiekostenbeding.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Lees ook onze blog: Appongeluk, woord van het jaar 2017

Lees ook onze blog: Foto van kind op Facebook

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.