Arbeidsrecht: uw rechten en plichten duidelijk uiteengezet

Welkom bij Visie Advocaten, uw vertrouwde specialist in arbeidsrecht in Alkmaar. Wij bieden deskundige juridische ondersteuning voor zowel werkgevers als werknemers. Ontdek hoe wij u kunnen helpen met al uw arbeidsrechtelijke vraagstukken.

Inhoudsopgave

Werkgevers

Arbeidsovereenkomsten en bedrijfsbeleid

Onze experts op het gebied van arbeidsrecht staan klaar om u te helpen bij het creëren van een ijzersterk juridisch fundament voor uw personeelsbeleid. Wij bieden een breed scala aan diensten aan, waaronder:

 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten: Wij zorgen voor heldere en sluitende contracten die uw rechten en die van uw werknemers beschermen.
 • Beoordelen van bestaande contracten: Wij analyseren uw huidige arbeidsovereenkomsten en wijzen u op mogelijke risico’s of gebieden waar verbetering mogelijk is.
 • Wijzigen van personeelsreglementen en arbeidsvoorwaarden: Wij zorgen ervoor dat uw personeelsreglement voldoet aan de laatste wet- en regelgeving en in overeenstemming is met uw bedrijfscultuur.
 • Advisering over ontslag en beëindiging: Wij begeleiden u bij alle aspecten van ontslag en beëindiging van arbeidscontracten.
 • Juridische ondersteuning bij conflicten: Wij bieden deskundige bijstand bij het oplossen en voorkomen van arbeidsconflicten.

Begeleiding bij personeelsmanagement

Een zorgvuldige benadering van personeelsmanagement kan veelvoorkomende problemen voorkomen. Wij bieden:

 • Omgaan met disfunctionerende werknemers: Wij ondersteunen u bij het ontwikkelen en implementeren van effectieve strategieën voor verbetertrajecten. Dit omvat heldere communicatie, coaching en begeleiding, en indien nodig dossieropbouw voor eventuele verdere stappen.
 • Reorganisatie en bedrijfseconomisch ontslag: In tijden van bedrijfsherstructureringen of economische terugval staan wij u terzijde met professioneel advies en ondersteuning. Wij helpen u bij het maken van weloverwogen keuzes, het naleven van de juiste procedures en het minimaliseren van de impact op uw medewerkers.
 • Preventie van conflicten: Wij begeleiden u bij het creëren van een werkomgeving waarin conflicten vroegtijdig worden gesignaleerd en op constructieve wijze worden opgelost.
 • Personeelsbegeleiding: Wij bieden individuele begeleiding aan medewerkers die met diverse knelpunten kampen, zoals stress, burn-out of motivatieproblemen. Hierdoor bevorderen we het welzijn van uw medewerkers en verhogen we hun productiviteit.
 • Performance management: Wij helpen u bij het implementeren van een effectief performance managementsysteem dat gericht is op het stimuleren van talentontwikkeling en het behalen van bedrijfsdoelstellingen.

Ontslagprocedures en vergoedingen

Onze experts op het gebied van arbeidsrecht staan voor u klaar om u te begeleiden bij alle aspecten van ontslagprocedures en vergoedingen. Wij zorgen ervoor dat u handelt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, en dat uw belangen optimaal worden beschermd.

Onze diensten omvatten:

 • Advisering over ontslagmogelijkheden: Wij beoordelen uw ontslagmotieven en adviseren u over de meest geschikte ontslagroute, zoals beëindiging met wederzijds goedvinden of beëindiging wegens disfunctioneren ontslag wegens disfunctioneren via de kantonrechter of ontslag wegens bedrijfseconomische redenen via het UWV.
 • Opzet van ontslaggesprekken: Wij trainen en begeleiden u in het voeren van professionele en correcte ontslaggesprekken die voldoen aan de wettelijke eisen.
 • Reorganisatie begeleiden: Wij begeleiden u stap voor stap bij het reorganiseren van uw bedrijf. Wij stellen namens u een ontslagaanvraag bij het UWV op met onderbouwing van de bedrijfseconomische redenen, stellen een sociaal plan op en begeleiden u bij overleg met de ondernemingsraad en de vakbonden.
 • Onderhandeling over ontslagvergoedingen: Wij adviseren u over de hoogte van een ontslagvergoeding, zoals de transitievergoeding, en begeleiden u bij de onderhandeling met de werknemer.
 • Juridische bijstand bij ontslagzaken: Mocht een ontslagprocedure escaleren tot een conflict met de werknemer, dan bieden wij deskundige rechtsbijstand bij het UWV of de kantonrechter.

Door gebruik te maken van onze diensten:

 • Verzekert u zich van een correcte en rechtmatige afhandeling van de ontslagprocedure.
 • Minimaliseert u het risico op juridische conflicten en reputatieschade.
 • Bespaart u tijd en geld.

Werknemers

Ontslag kan een ingrijpende en stressvolle gebeurtenis zijn. In deze emotionele rollercoaster is het belangrijk om te weten waar u recht op heeft en hoe u uw belangen kunt beschermen. Wij, als experts op het gebied van arbeidsrecht, staan voor u klaar om u te begeleiden en te ondersteunen in deze moeilijke periode.

Onze diensten omvatten:

 • Intakegesprek: Tijdens een intakegesprek bespreken we uw ontslagsituatie en beoordelen we uw juridische positie.
 • Advies bij ontslag en vaststellingsovereenkomsten: Wij lichten uw rechten en plichten toe bij ontslag, beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en adviseren u over de inhoud van een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Zo zorgt u voor een rechtvaardige afhandeling van uw ontslag.
 • Onderhandeling over ontslag en ontslagvergoeding: Wij onderhandelen met werkgever over de voorwaarden van ontslag en de hoogte van de ontslagvergoeding.
 • Ondersteuning bij arbeidsconflicten: Heeft u een geschil met uw werkgever over ziekte, re-integratie of een andere arbeidsrechtelijke kwestie? Wij bieden deskundige juridische bijstand om uw belangen te behartigen, zowel binnen als buiten de rechtbank.
 • Begeleiding bij bezwaar- en beroepsprocedures: Mocht u het oneens zijn met de beslissing van uw werkgever of UWV, dan begeleiden we u bij het indienen van een bezwaar of beroep.

Arbeidsovereenkomsten en bedingen

Uw arbeidsovereenkomst is een juridisch bindend contract tussen u en uw werkgever. Het legt uw rechten en plichten vast, en het is essentieel dat u de inhoud van uw contract goed begrijpt om uw belangen te beschermen.

Onze experts op het gebied van arbeidsrecht staan voor u klaar om:

 • Uw arbeidsovereenkomst te beoordelen: We analyseren uw contract grondig en lichten alle bepalingen toe;
  • Concurrentie- en relatiebeding: Adviseren over en beoordelen van bedingen die uw mogelijkheden beperken om na uw dienstverband bij concurrerende bedrijven of met in bepaalde relaties te werken.
  • Geheimhoudingsbeding: Zorgen dat gevoelige informatie van het bedrijf beschermd blijft na uw vertrek.
  • Anti-ronselbeding: Adviseren over bedingen die voorkomen dat u klanten of collega’s meeneemt na het verlaten van het bedrijf.
  • Studiekostenbeding: Beoordelen van voorwaarden verbonden aan de vergoeding van studiekosten door de werkgever.
  • Verbod op nevenwerkzaamheden: Adviseren over bedingen die het verrichten van nevenwerkzaamheden beperken of verbieden.
  • Proeftijd: Uitleg en advisering over de voorwaarden en beperkingen tijdens de proeftijd in uw arbeidsovereenkomst.
 • U te adviseren over uw rechten en plichten: We informeren u over uw rechten als werknemer, zoals het recht op een veilige werkomgeving, het recht op pauze en rusttijden, en het recht op een billijke ontslagvergoeding. We bespreken ook uw plichten als werknemer, zoals het naleven van het bedrijfsreglement en het zorgvuldig uitvoeren van uw taken.
 • U te begeleiden bij het onderhandelen over uw contract: Gaat u een nieuwe arbeidsovereenkomst aan of wilt u uw huidige contract heronderhandelen? Wij adviseren u over de beste strategie en begeleiden u tijdens het onderhandelingsproces om ervoor te zorgen dat uw belangen optimaal worden behartigd.
 • U te ondersteunen bij geschillen: Heeft u een conflict met uw werkgever over de inhoud of uitvoering van uw arbeidsovereenkomst? Wij bieden deskundige juridische bijstand om uw belangen te behartigen, zowel binnen als buiten de rechtbank.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Ziek worden kan een grote impact hebben op uw leven, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. U loopt mogelijk inkomsten mis, maakt zich zorgen over uw baan en ervaart stress en onzekerheid. In deze kwetsbare periode is het essentieel om te weten waar u recht op heeft en hoe u uw belangen kunt beschermen.

Onze experts op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht staan voor u klaar om:

 • U te begeleiden bij het re-integratieproces: Wij adviseren u over uw rechten en plichten tijdens uw ziekteverzuim en begeleiden u bij het re-integratietraject met uw werkgever. We zorgen ervoor dat uw belangen optimaal worden behartigd en dat u op een verantwoorde manier kunt terugkeren naar uw werk.
 • U te ondersteunen bij loonsancties en opzegverboden: Heeft u te maken met een loonsanctie of een opzegverbod vanwege uw ziekteverzuim? Wij adviseren u over de juridische mogelijkheden en bieden u rechtsbijstand indien nodig. We zetten ons in om ervoor te zorgen dat u rechtvaardig wordt behandeld.
 • U te adviseren bij ziektegerelateerde geschillen: Heeft u een conflict met uw werkgever over uw ziekteverzuim, de hoogte van uw uitkering of een andere ziektegerelateerde kwestie? Wij bieden deskundige juridische bijstand om uw belangen te behartigen, zowel binnen als buiten de rechtbank.
 • U te begeleiden bij mediation: Mediation is een alternatieve manier om arbeidsconflicten op te lossen, zonder tussenkomst van de rechter. Wij begeleiden u bij het mediationtraject en zorgen ervoor dat uw standpunt duidelijk wordt gehoord en dat er een oplossing wordt bereikt waar u beiden tevreden mee bent.
 • U te adviseren over een breed scala aan arbeidsrechtelijke kwesties: Van bedrijfsovernames tot advisering over arbeidsvoorwaarden, ons team van ervaren advocaten en juristen staat voor u klaar om u te voorzien van deskundig juridisch advies op maat.

Waarom kiezen voor onze diensten?

 • Deskundige en betrouwbare juridische bijstand: Ons team van ervaren advocaten en juristen is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en zet zich maximaal in voor uw belangen.
 • Persoonlijke begeleiding: We nemen de tijd om uw situatie te begrijpen en bieden u passende en praktische adviezen.
 • Transparante tarieven: U weet vooraf waar u aan toe bent, zonder verborgen kosten.
 • Betrokken en gedreven: We zetten ons met hart en ziel in om uw rechten te beschermen en het beste resultaat voor u te behalen.

Neem contact op

Bent u geconfronteerd met een arbeidsrechtelijk probleem of heeft u advies nodig? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een adviesgesprek. Bij Visie Advocaten staan we klaar om u met raad en daad bij te staan.

Neem contact op

Maak vrijblijvend een afspraak bij ons op kantoor, bij u op de zaak of bij u thuis.

Bij Visie Advocaten begrijpen we dat uw tijd waardevol is. Daarom bieden wij de mogelijkheid om een afspraak te maken waar en wanneer het u uitkomt. Of u nu de voorkeur geeft aan een persoonlijk gesprek bij ons op kantoor in Alkmaar, een ontmoeting bij u op de zaak of het comfort van uw eigen huis, wij zorgen ervoor dat onze dienstverlening zo toegankelijk en gemakkelijk mogelijk is. Ons team staat klaar om u te voorzien van deskundig advies en effectieve oplossingen voor uw juridische vraagstukken. Neem vandaag nog contact met ons op om uw wensen te bespreken en plan een afspraak op een moment dat het u schikt.

grensoverschrijdend gedrag, gedragscode, arbeidsrecht, ongewenste omgangsvormen

BLOG

Onze advocaten bloggen regelmatig over juridische actualiteiten. Kennis en informatie delen om juridische problemen te voorkomen en op te lossen.
grensoverschrijdend gedrag, gedragscode, arbeidsrecht, ongewenste omgangsvormen
Arbeidsrecht

Proeftijd in een arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst wordt veelal een proeftijdbeding opgenomen. In deze blog gaan wij in op de vereisten voor een rechtsgeldig proeftijdbeding, de duur ervan en

Lees meer »
INTIMITEITEN BIJ DE KERSTBORREL
Arbeidsrecht

INTIMITEITEN OP DE KERSTBORREL

Vandaag of morgen vindt hoogstwaarschijnlijk de kerstborrel van uw werk plaats. Deze borrel is van oudsher niet alleen het hoogtepunt van het bedrijf, maar tevens

Lees meer »
aanbevelingen
Raadhuis MakelaarsSomeren, januari 2021, geschil met autodealer
Lees verder
"Mijn aangekochte auto voldeed niet aan de wensen die je mag verwachten van een nieuwe auto. Geschil met dealer over het feit of dit een normale eigenschap van de motor is of een buitensporige. Na het voorleggen van de casus reageert de heer Buers Bakker snel. Na korte intake geeft hij duidelijk aan wat ik van een eventuele rechtszaak kan verwachten en wat de stappen zijn die doorlopen moet worden. Vervolgens een brief van hem ontvangen die ik gebruikt heb in de onderhandelingen met de garage. Gelukkig in alle redelijkheid tot een overeenkomst kunnen komen en de auto ingeruild."
ArbeidsrechtAlmere
Lees verder
"Fijn dat de heer Komen mij heeft geassisteerd bij het vinden van de juiste oplossing met mijn werkgever. De voorgestelde route werd geaccepteerd en daarmee een hoop gedoe voorkomen. Ik ben zeer tevreden met de afhandeling van mijn zaak en maak graag weer gebruik de diensten als dat noodzakelijk mocht zijn."
R. Dubbeld Oss
Lees verder
"Tijdens het juridisch geschil over de levering van een koopwoning heeft Tijn Buers Bakker mijn vrouw en ik bijgestaan tijdens een kort geding. Wij zijn zeer tevreden over zijn bewezen diensten; zowel communicatief richting mijn vrouw en ik als tijdens de zitting, maar ook over zijn correspondentie richting de tegenpartij. De uitkomst van de procedure was goed voor ons. Tijn had zich zeer goed ingelezen en wist dan ook alles over de zaak. Als ik in de toekomst in een situatie kom dat ik weer juridisch bijgestaan moet worden, dan zal ik weer om zijn diensten vragen".
Lennart DingsRaamsdonksveer
Lees verder
"We zijn met de heer Komen in contact gekomen voor een beëindigingsovereenkomst met mijn werkgever. We hebben veel aan dhr. Komen gehad omdat we zelf niet in het arbeidsrecht thuis zijn. De heer Komen is duidelijk geweest in de mails en deskundig richting ex-werkgever. Waar het nodig was heeft de heer Komen ons gerustgesteld en dingen verduidelijkt. De afwikkeling van het contract is goed gegaan en de uitkomst voor ons was boven onze verwachting. Bart bedankt!"
C. KhalilHengelo
Lees verder
"De heer Buers Bakker heeft mij zeer goed bijgestaan bij een juridisch conflict en voor een goede afloop gezorgd. Hij is professioneel en betrokken. Blijft goed contact houden en is zeer ervaren. "
H.J. van M.Utrecht
Lees verder
"Ik heb mijn ervaring met de heer Komen als zeer prettig ervaren. De communicatie verliep soepel en, wat ik zelf erg prettig vind, erg snel. E-mails waren duidelijk en de heer Komen stond ook open voor mijn input. Over all ben ik dus erg blij met de gang van zaken alsmede de gerealiseerde uitkomst."
ArbeidsrechtTiel
Lees verder
Bart Komen heeft mij fantastisch geholpen in deze stressvolle tijdens ontslag met zeer korte deadlines. Bart was zakelijk, toch persoonlijk, vroeg goed op verschillende manieren naar mijn eisen, zodat hij dit verder kon verwerken. Stelde mij gerust bij onbekende financiële zaken. Ik zou Bart aanbevelen bij andere mensen die in soortgelijke situaties zitten.
W. EysinkHulshorst
Lees verder
“Tijn Buers Bakker stond mij bij in een geschil over de koop van een perceel grond. Ik heb hem niet alleen als professioneel, maar ook als creatief, praktisch, pragmatisch en resultaatgericht ervaren. Je kan juridisch nastreven, maar economisch moet het ook zinvol zijn. Tijn brengt niet alleen de juridische, maar ook de praktische kant.”
VDS Consultancy
Lees verder
"Voor het opstellen van een aantal juridische stukken vroeg ik Tijn Buers Bakker het roer van mij over te nemen. Hij had er meer verstand van dan ik en ik kon mij weer op mijn eigen werk focussen. Tijn is in zijn werk doelgericht, houdt de gang erin en maakte zijn werk voor mij inzichtelijk en begrijpelijk"
Gert-Jan van Diepen / Directeur L'Arcade administraties advies belastingen B.V.
Lees verder
“Wij hebben Bart in de zaken waarin wij zijn expertise hebben gevraagd ervaren als een advocaat die de scenario's reëel uiteenzet, met als gevolg dat de gekozen strategie leidt tot het gewenste resultaat. Bart vraagt kritisch door ten aanzien van het verzamelen van de benodigde informatie. Daarnaast hebben wij ervaren dat hij zich verplaatst in zijn cliënt en een gemakkelijke gesprekspartner is.”
J. Burger / Directeur Extendiz Business Support
Lees verder
"Ik ben zeer tevreden over hoe ze bij Visie Advocaten mij geholpen hebben. Ze nemen de tijd voor je en op het moment dat er snel geschakeld moest worden stonden ze paraat. Ik zou Visie Advocaten iedereen aanbevelen."
D. van GarrelKrommenie
Lees verder
"Wij hebben het contact met Tijn Buers Bakker al zeer prettig ervaren. Hij is altijd zeer duidelijk geweest over de stand van zaken en heeft samen met ons meer bereikt als dat wij van tevoren hadden bedacht. Daar bedoelen we natuurlijk het herstel van het contact met de kinderen mee, terwijl de insteek aanpassing van de alimentatie was omdat de situatie was veranderd. Een dubbele win-win situatie is er uiteindelijk gecreëerd en we zijn blij. Mochten we in de toekomst weer een advocaat nodig hebben of advies nemen we zeker weer contact met Tijn op. We raden hem iedereen aan als familierecht advocaat."
De heer Koppes
Lees verder
“Bart Komen heeft mij begeleid tijdens een ontslagsituatie. Dit was voor mij een intensieve periode. Na een notitie en een kort gesprek heeft hij zich snel in mijn situatie verdiept. De vragen die hij stelt zijn direct en effectief. Hij heeft goede kennis van de materie en maakt daarbij snel afwegingen. In de onderhandelingen met mijn toenmalige werkgever heeft hij mijn belangen goed weten te dienen en heeft hij op het juiste moment gehandeld. Deze aanpak resulteerde in een goed eindresultaat. Tijdens dit traject heeft de heer Komen mij een spiegel voorgehouden welke mij inzicht gaf in een paar eigen verbeterpunten. Ik zal Bart zeker aanbevelen bij personen in een vergelijkbare positie.”
C. KoopmanWieringerwaard
Lees verder
“Tijn, bedankt voor je inzet in mijn ingewikkelde alimentatie zaak. Je bent een goede advocaat, die vol passie zijn werk doet. Positief en met humor. ”
J. Fijen / Directeur ANFY creative communication
Lees verder
"Tijn Buers Bakker is onze advocaat. Hij denkt goed mee en vindt duurzame en effectieve oplossingen. Dit spreekt ons aan omdat ook wij onze klanten op deze manier voorzien. Tijn is welbespraakt, to the point en creatief in zijn werk".
R. Beentjes / Directeur been mc
Lees verder
“Bart adviseert ons regelmatig bij complexe juridische vraagstukken. Bart is deskundig, neemt verantwoordelijkheid en werkt toe naar een oplossing. Hij heeft een duidelijke aanpak en weet onze belangen goed in te schatten. Recent heeft hij ons geadviseerd over een aantal wetswijzigingen. Hij heeft de gevolgen op een rij gezet en de contracten waar nodig aangepast. Ik schakel Bart graag in op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.”
M. Suijk
Lees verder
"Begin juli 2017 nam ik contact op met jullie kantoor omdat ik boventallig was verklaard op mijn werk. Ik had het nummer van een collega gekregen. Ik heb een afspraak gemaakt met Bart Komen en hij heeft goed naar mijn wensen geluisterd. Bart heeft mij de verschillende opties voorgelegd. Ik heb mijn optie en wensen doorgesproken en hij heeft contact met mijn werkgever opgenomen. Wat heel fijn is. Hierdoor zijn we tot een goede vaststellingsovereenkomst gekomen. Ik ben zeker tevreden over de manier waarop ik als klant behandeld ben, mijn dank hiervoor."
M. SchoneveldMuri Zwitserland
Lees verder
“Tijn Buers Bakker heeft mij geholpen met een vrij complexe familiezaak: een internationale verhuizing waarvoor toestemming van de vader nodig was. Ik vind hem een geweldig advocaat. Hij is zeer empathisch, gaat tact- en respectvol met alle partijen om. Hij verdiept zich zeer goed en kent alle mogelijkheden en onmogelijkheden. Hij formuleert zijn teksten zeer zorgvuldig."
Ingrid van Veldhuizen
Lees verder
"Beste Bart, je hebt mij bijgestaan in een arbeidsconflict met mijn werkgever. ik heb onze telefoongesprekken en e-mails als prettig ervaren, oplossingsgericht en duidelijke taal. Dank voor de goede raad."
W.F. PrinsZandvoort
Lees verder
"Graag laat ik weten erg tevreden te zijn over de wijze waarop Tijn Buers Bakker onze belangen heeft behartigd. De kopers van onze woningen vonden dat wij non-conform geleverd dienden een torenhoge claim in. De rechtbank wees hun vorderingen af. Tijn is strijdbaar, maar adequaat en effectief. Wij voelden ons prima gesteund en begeleid en zijn perfect op de hoogte gehouden van ontwikkelingen, mede dankzij de vriendelijke persoonlijke contacten".
T. TigchelaarSchagen
Lees verder
“Tijn schakelde ik in als advocaat voor mijn echtscheiding. Hij was betrokken bij mijn zaak, maar bleef tevens reëel. Het praat makkelijk met hem en ik kreeg altijd feedback. Tijn gaf mij de nodige handvatten om mee te werken en hij dacht in oplossingen, waarbij hij eerlijk is en ook kostenbesparend meedenkt”.
D. van der Wal / Bewindvoerder Apollo Insolventie
Lees verder
"Ik vind Tijn Buers Bakker in zijn werk adequaat, accuraat en integer handelen. Daarbij zoekt hij naar mogelijkheden en oplossingen; creatief en out of the box. Voor advies kunnen mijn cliënten ook bij hem terecht en daarom vind ik hem ook betrouwbaar en loyaal".
Ben Mijnhart
Lees verder
Bart heeft mijn partner bijgestaan in het vorderen van achterstallig loon bij haar werkgever. "Wij zijn zeer tevreden over uw hulp, en de prettige wijze hoe wij contact met elkaar hebben gehad."
D.C. Van AlfenUtrecht
Lees verder
"Hierbij wil ik u bedanken voor alle moeite die u heeft gedaan om ons probleem met de aannemer tot een goed einde te brengen. U heeft vanaf het moment dat u alle gegevens over ons probleem binnen had goed werk geleverd. Er ging wel iets niet goed met de communicatie, maar al met al wil ik u nogmaals bedanken voor de wijze waarop u de wederpartij heeft benaderd en hem duidelijk heeft gemaakt dat hij in gebreken was gebleven met zijn opdracht. Hij heeft het huis afgebouwd."
Jolanda Snel
Lees verder
"Ik was niet bekend met conflicten waarvan de oplossing tot en met advocaten strekt. Dat maakt onwetend en afhankelijk, dus wil je iemand die helder, eenvoudig, begrijpelijk maar ook doortastend kan begeleiden. Bas Coelingh Bennink had zich in het eerste gesprek goed voorbereid, kon in lekentaal maar volledig uitleggen wat mijn opties inhielden, luisterde écht naar mijn kant en was open en eerlijk over de risico's en kosten. Vanzelfsprekend ben ik met hem het traject ingegaan. Woorden die zijn begeleiding typeren: snel antwoord, helder, begrijpelijk, no nonsense, goed luisteren met scherpe en constructieve respons, daadkrachtig handelen maar altijd in afstemming met mij. En al vlot succes. Absoluut iemand waar ik een volgende keer weer bij zou aankloppen."
Peter Menkhorst | EM Bouw & Montage B.V
Lees verder
"Beste Tijn, wij hebben onze samenwerking als zeer prettig ervaren. Duidelijk en eerlijk advies, redelijk snelle correspondentie, vriendelijk contact en verstand van zaken. Bedankt!"
S. Gemser
Anna Paulowna
Lees verder
"Onze samenwerking heb ik als heel goed ervaren. Tijn neemt de tijd, luistert goed wat je wilt bereiken en gaat daar ook mee aan de gang. Ik kon altijd met al mijn vragen terecht en het contact verliep prima. Als ik ooit weer een advocaat voor familierecht nodig heb, weet ik waar ik moet zijn."
ArbeidsrechtTiel
Lees verder
"Bart Komen heeft mij fantastisch geholpen in deze stressvolle als ontslag met zeer korte deadlines. Bart was zakelijk, toch persoonlijk, vroeg goed op verschillende manieren naar mijn eisen, zodat hij dit verder kon verwerken. Stelde mij gerust bij onbekende financiële zaken. Ik zou Bart aanbevelen bij andere mensen die in soortgelijke situaties zitten."
Hanneke JonkmanDen Haag
Lees verder
"Bart heeft mijn arbeidskwestie snel opgepakt en reageerde snel op e-mail en telefoon. Ik heb het contact als prettig en to the point ervaren. Hij was duidelijk in wat de opties waren en hoe sterk ik in de kwestie stond. Hij hield mij altijd goed op te hoogte van het contact met de wederpartij. Nogmaals dank voor de goede afwikkeling."
P. Meinema
Medemblik
Lees verder
"Tijn, dank je wel voor je hulp bij de scheiding. Ik heb het contact als zeer prettig ervaren en zal je zeker aanbevelen. Mocht ik in de toekomst een advocaat nodig hebben dan meld ik me bij jou."
Siska
Lees verder
"Onze rechtshulp adviesvraag is door Tijn Buers Bakker op een duidelijke en prettige manier aan ons verwoord".
ArbeidsrechtAmsterdam
Lees verder
"Voor persoonlijk en passend juridisch advies met betrekking tot arbeidsrecht is Visie Advocaten zeker de aanrader. Omdat de communicatie to the point is met aandacht voor de verwachtingen van de cliënt. Concreet meedenkend en inlevend in de situatie zorgt voor een prettige en snelle afhandeling. Vanaf begin tot afronding is Visie Advocaten betrokken geweest en heeft blijvende interesse getoond om de zaak in volledigheid af te ronden binnen de gestelde deadlines. Fijn dat deze professionals hun beroep adequaat beoefenen en up to date blijven om anderen te ondersteunen tijdens procedures."
Huurrecht en VastgoedAlmere
Lees verder
"Prettig om samen te werken met de heer Buers Bakker; beschikt over de juiste kennis en goede communicatie. De heer Buers Bakker heeft ons gedurende het traject voorzien van eerlijk advies. Mede door zijn inspanning hebben wij onze zaak succesvol af kunnen sluiten."
Sacha RehorstNieuwveen, januari 2021, geschil met werkgever
Lees verder
"Ik ben heel goed geholpen door de heer Komen van Visie Advocaten. Ik voelde mij gehoord en kreeg in deze drukke tijd ook steeds heel snel reactie op mijn vragen. Ik ben zeer tevreden."
ArbeidsrechtAlmere, januari 2021
Lees verder
"Ik heb mijn zaak ondergebracht bij Visie Advocaten en met name bij advocaat de heer Komen. De aanleiding was dat ik een vaststellingsovereenkomst van mijn werkgever had ontvangen en ik heb deze ter beoordeling doorgestuurd. In mijn eerste contact met de heer Komen heb ik aangegeven dat mijn zaak enige spoed vereiste en dat heeft hij uitstekend opgepakt. Zijn aanbevelingen zijn, nadat ik dit zelf heb doorgenomen, doorgestuurd naar mijn werkgever en op nagenoeg alle punten is dit geaccepteerd. Ik ben uiterst tevreden over het bereikte resultaat binnen 1 week en zou Visie Advocaten in dit soort zaken zeker aanbevelen.
Vorige
Volgende
Heeft u een juridische vraag?

Wij bellen u binnen één werkdag terug!

 • Voer een nummer in van 12 tot 14.