Faillissementsrecht

Wilt u een vordering indienen? Kijk dan bij faillissementen

Curator en bewindvoerder in surseances van betaling

Visie Advocaten beschikt over zeer ervaren advocaten faillissementsrecht.

Wij adviseren bij doorstart scenario's en begeleiden herstructureringen. Ook het aanbieden van een akkoord aan schuldeisers behoort tot onze expertise.

Vaak wordt een advocaat van Visie Advocaten aangesteld als curator in faillissement zodat wij goed weten waarop moet worden gelet bij een faillissementssituatie. Zo kunnen zij u adviseren over het verdere verloop van het faillissement en het contact met de curator. Ook kunnen zij u bijstaan in een procedure tegen de curator.

Advies en herstructurering

U of uw onderneming kan te maken krijgen met een faillissement als bijvoorbeeld een klant, leverancier of afnemer failliet gaat. Maar het kan ook zijn dat er juridische hulp noodzakelijk is omdat uw onderneming zelf in financieel zwaar weer is beland.

Visie Advocaten adviseert al jarenlang kleine en grote ondernemingen, maar ook ondernemende particulieren bij het oplossen van faillissement gerelateerde problemen.

U kunt daarbij denken aan:

- Incasso van vorderingen
- Herstructurering van uw onderneming
- Aanbieden van (buitengerechtelijke) akkoorden
- Adviseren bij het aangaan van betalingsregelingen
- Begeleiding van een doorstart
- Advisering over zekerheden, zoals een pandrecht, hypotheekrecht of een borgstelling
- In verzet of hoger beroep gaan tegen een faillissementsuitspraak
- Geschillen met bewindvoerder of curator.