Rechtsbegrippen

A

Aanbod en aanvaarding - Contractenrecht
Aandeel - Ondernemingsrecht
Aandelen aan toonder - Ondernemingsrecht
Aandelenfusie - Ondernemingsrecht
Aandelenuitgifte - Ondernemingsrecht
Afvloeiingsregeling - Arbeidsrecht
Afwikkeling - Insolventierecht
Akte van berusting - Familierecht
Algemene voorwaarden - Contractenrecht
Alimentatie - Familierecht
Arbeidsongeschikt - Arbeidsrecht
Arbeidsovereenkomst - Arbeidsrecht
Arbeidsverhouding - Arbeidsrecht
Arbowet - Arbeidsrecht

B

Bedenktijd - Contractenrecht
Bedrijfsarts - Arbeidsrecht
Bedrijfsovername - Ondernemingsrecht
Bedrog - Contractenrecht
Bewind voering - Insolventierecht
Bezwaarschrift - Arbeidsrecht
Boedelschulden - Insolventierecht
Boetebeding / Boeteclausule - Contractenrecht

C

Cao - Arbeidsrecht
Co-ouderschap - Familierecht
Concurrente schuldeiser - Insolventierecht
Concurrentiebeding - Arbeidsrecht
Conservatoir beslag - Incasso- en beslagrecht
Consumentenkoop - Contractenrecht
Crediteur - Insolventierecht
Crediteurenakkoord - Insolventierecht
Cumulatiegrond - Arbeidsrecht
Curator - Insolventierecht

D

Debiteur - Insolventierecht
Derdenbeslag - Incasso- en beslagrecht
Dividend - Ondernemingsrecht
Doorstart - Insolventierecht
Dringende rede - Arbeidsrecht
Dwaling - Contractenrecht

E

Eigen aangifte - Insolventierecht
Emissie van aandelen - Ondernemingsrecht
Enqueteverzoek - Ondernemingsrecht
Erfgrens - Hurrecht en vastgoedrecht
Executeur - Erfrecht
Executoriaal beslag - Incasso- en beslagrecht

F

Faillissementspauliana - Insolventierecht
Finale kwijting - Arbeidsrecht
Flexwerken - Arbeidsrecht
Fusering - Ondernemingsrecht

G

Gebrek - Hurrecht en vastgoedrecht
Geheimhoudingsclausule - Arbeidsrecht
Gezag - Arbeidsrecht
Goed werkgeverschap - Arbeidsrecht
Goodwill - Ondernemingsrecht

H

Huurgenot - Hurrecht en vastgoedrecht
Huurovereenkomst - Hurrecht en vastgoedrecht
Huwelijkse voorwaarden - Familierecht

I

In gebreke stellen - Contractenrecht

K

Ketenaansprakelijkheid - Arbeidsrecht
Ketenregeling - Arbeidsrecht

L

LBIO - Familierecht
Liquidatie - Insolventierecht
Liquiditeit - Ondernemingsrecht
Loonopschorting - Arbeidsrecht
Loonverjaring - Arbeidsrecht

M

Mediation - Familierecht

N

Nalatenschap - Erfrecht
Natuurlijk persoon - Ondernemingsrecht
Nietige overeenkomst - Contractenrecht
Non-conformiteit - Contractenrecht

O

Onbehoorlijk bestuur - Ondernemingsrecht
Onderhuur - Hurrecht en vastgoedrecht
Ondertoezichtstelling - Familierecht
Ontbinding - Arbeidsrecht
Ontslagvergoeding - Arbeidsrecht
Oproepkrachten - Arbeidsrecht
Opzegtermijn - Arbeidsrecht
Ouderlijk gezag - Familierecht
Ouderschapsplan - Familierecht

P

Payrolling - Arbeidsrecht
Preferente schuldeiser - Insolventierecht
Premie - Arbeidsrecht

R

Rechtspersoon - Ondernemingsrecht
Reorganisatie - Arbeidsrecht

S

Schenking - Erfrecht
Sociaal plan - Arbeidsrecht
Statuten - Ondernemingsrecht
Steunvordering - Insolventierecht
Surseance van betaling - Insolventierecht

T

Transitievergoeding - Arbeidsrecht

V

Vakantietoeslag - Arbeidsrecht
Vereffening - Erfrecht
Verhuurbemiddelingsovereenkomst - Hurrecht en vastgoedrecht
Verwerpen - Erfrecht
Verzuim - Contractenrecht
Voogdij - Familierecht

W

WAB - Arbeidsrecht

Z

Ziekteverzuim - Arbeidsrecht
Zorgplicht werkgever - Arbeidsrecht
Zuivere splitsing - Ondernemingsrecht
Heeft u een juridische vraag?

Wij bellen u binnen één werkdag terug!