Foto van kind op Facebook

Verbod ouder plaatsing foto van kind op Facebook Gezamenlijk gezag Het belang van het kind Vervangende toestemming Visie Advocaten Alkmaar

Verbod foto van kind op Facebook

Een door de moeder verzocht verbod aan de vader om foto’s en filmpjes van de minderjarige op Facebook te plaatsen is recentelijk door de Rechtbank Gelderland toegewezen. De rechtbank zag namelijk niet in welk belang de minderjarige dochter (1 jaar oud) bij de foto’s had. Omdat dit kan veranderen als de minderjarige ouder is, is het verbod toegewezen tot het kind vijf jaar oud wordt.

Geplaatste foto’s worden eigendom van Facebook en de kans bestaat dat de foto’s aan derden worden verkocht. De moeder wilde dat de vader foto’s en of filmpjes van het kind van zijn Facebookaccount verwijderde. Verder wilde zij dat vader een verbod zou krijgen om nieuwe foto’s te plaatsen.

Volgens de vader had hij één foto van het kind op Facebook geplaatst, die zichtbaar was voor iedereen. Hij stelde dat het plaatsen van foto’s van het kind haar niet meteen kon schaden. Daarnaast wilde hij met zijn omgeving delen dat het kind bij hem was, zeker nu hij het kind niet zo vaak zag als hij zou willen.

De rechtbank stelde dat de vraag of foto’s en filmpjes van het kind (al dan niet) via social media, zoals Facebook, door haar ouders op internet kunnen worden geplaatst, bij uitstek een kwestie is waarover deze ouders samen dienen te beslissen.

Gezamenlijk gezag / gezagsgeschil

Ouders hebben het gezamenlijk gezag over het kind en een dergelijke beslissing grijpt – in meerdere of mindere mate – in op het leven van het kind. Het strekt zich daarmee uit over de persoon van het kind zoals bedoeld in artikel 1:245 lid 4 BW.

Zijn de ouders het hierover niet eens, dan is sprake van een geschil als bedoeld in artikel 1:253a, eerste lid, van het BW. Het probleem wordt juridisch een gezagsgeschil genoemd. Volgens dat artikel is het (enige) toetsingskader dat de rechtbank hanteert, het belang van het kind.

Toetsingskader: het belang van het kind

De rechtbank zag het belang van de moeder, eruit bestaande dat zij bang was dat foto’s van het kind, als die op Facebook zouden worden geplaatst zonder toestemming van de ouders konden worden verspreid en in handen konden komen van derden. Dat is bij plaatsing op Facebook inderdaad niet uit te sluiten. Het voorkomen daarvan is tot op zekere hoogte ook in het belang van (de privacy van) het kind.

De rechtbank zag echter zeker ook het belang van de vader om aan anderen te kunnen laten zien dat hij de trotse vader van het kind is en dat zij bij hem is, ook door middel van foto’s. Maar dat belang kan ook op andere manieren worden gediend, bijvoorbeeld door bezoek, WhatsApp en Skype/FaceTime of zelfs het traditionele fotoboek.

Doorslaggevend was echter dat de rechtbank voor het kind zelf, die net één jaar was geworden, op dit moment geen enkel (positief) belang kon bedenken bij het feit dat er foto’s van haar (gezicht) op Facebook werden geplaatst.

Kinderen van de leeftijd van het kind zijn (gelukkig) met andere dingen bezig en hebben geen weet van (de (privacy)aspecten van) social media. Om die reden heeft de rechtbank bepaald dat de vader de (profiel)foto van het kind op Facebook binnen een week na de datum van deze beschikking moest verwijderen. De rechter legde de vader een verbod op. De uitspraak van 31 mei 2018 van de Rechtbank Gelderland is te gepubliceerd en in te zien.

Belangrijke beslissingen in het leven van een kind

Bij gescheiden ouders die samen het gezag hebben over een kind, kunnen er nog wel eens problemen ontstaan over belangrijke beslissingen in het leven een kind. Denk aan de aanvraag van een paspoort of identiteitskaart waarvoor de ene ouder de toestemming van de andere ouder nodig heeft.

Ook in de volgende gevallen is de medewerking van de gezaghebbende ouders nodig:

 • toestemming om op vakantie te gaan naar het buitenland;
 • toestemming verhuizing al dan niet naar het buitenland;
 • toestemming inschrijving op een andere basisschool;
 • toestemming schoolkeuze;
 • toestemming vaccinatie.

Hoe lost u het geschil op?

Indien u er samen niet uitkomt, zit er vaak niets anders op dan het geschil met behulp van een advocaat voor te leggen aan de Rechtbank. De rechter kan de toestemming die u nodig heeft van de andere ouder vervangen door toestemming van de Rechtbank indien de Rechter dat in het belang van uw kind acht. Dit noemt met vervangende toestemming. Voor deze procedure is procesvertegenwoordiging van een advocaat verplicht gesteld bij de wet.

Als de rechter de toestemming van de andere ouder vervangt, kan uitvoering worden geven aan hetgeen is verzocht. Met de uitspraak in de hand kunt u dan bijvoorbeeld naar het gemeentehuis voor de adreswijziging van het kind of bij de douane op Schiphol laten zien dat de benodigde toestemming is verkregen.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Lees ook onze blog: Meer kindgebonden budget, minder partneralimentatie?

Lees ook onze blog: Toestemming ouder voor vakantie buitenland

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.