Advocaat Familierecht

De helft van alle in Nederland gevoerde procedures ziet op familiezaken. Elk jaar stranden er zo’n 30.000 huwelijken. De afwikkeling gaat veelal met emoties gepaard.

Een zakelijke afwikkeling in veel gevallen gewenst. Juist daarvoor is een advocaat de aangewezen juridische medestander. Onze advocaten familierecht in Alkmaar hebben oog voor de combinatie van persoonlijke en financiële belangen van onze cliënten. Zij hebben ervaring kwesties op een snelle en betaalbare wijze op te lossen.

familierecht en uw onderneming

Met onze specifieke kennis en ervaring op het gebied van ‘de ondernemer en echtscheiding‘ onderscheiden wij ons van andere advocaten in het familierecht. Gaat u scheiding van uw echtgenoot of echtgenote? Neemt u dan contact op.

Familierecht

In het familierecht kunt u niet zelf in persoon procederen, maar heeft u een advocaat nodig. De procedure start meestal met een verzoekschrift. Op onze website leest u er meer over.

Wij adviseren en procederen over de volgende personen- en familierechtelijke onderwerpen

Het verzoekschrift tot echtscheiding wordt door de advocaat bij de rechtbank ingediend. Het kan eenzijdig of op gemeenschappelijk verzoek. Indien verzoekers het eens zijn over de scheiding en de afspraken die gemaakt moeten worden, dienen zij een gemeenschappelijk verzoek in. Ingeval het initiatief voor de scheiding van één partner komt, wordt namens deze verzoeker een eenzijdig verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank. De andere partner is dan verweerder of verweerster. In dit soort zaken geldt verplichte procesvertegenwoordiging. U heeft een advocaat nodig.
De ontbinding van een geregistreerd partnerschap dient door de rechter te worden ontbonden indien u het niet eens bent of u in het geval u minderjarige kinderen heeft. Een scheidingsadvocaat verzoekt via de rechter om uw partnerschap te beëindigen. Een ouderschapsplan opstellen is nodig indien u minderjarige kinderen heeft. Ook indien er uit uw samenleving, waarbij u alleen heeft samengewoond, kinderen zijn geboren, bent u volgens de wet verplicht om in een ouderschapsplan belangrijke zaken voor uw kind of kinderen te regelen. U moet dan denken aan: gezag, hoofdverblijf, omgangsregeling / zorgregeling en de verdeling van kinderkosten.
Op welke manier de verdeling en verrekening van uw huwelijk wordt geregeld, hangt af van de manier waarop u getrouwd bent. Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden hebben een andere manier van verdelen en verrekenen. De advocaat helpt u om te zorgen dat uw huwelijksgoederengemeenschap goed wordt afgewikkeld. In veel gevallen worden alle afspraken genoteerd in een convenant. n

Soms is er reden om af te wijken van de hoofdregel. Echtgenoten willen elkaar beschermen voor schulden. Het kan ook zijn dat zij juist vermogen voor elkaar willen buitensluiten. In veel gevallen wordt afgesproken dat partijen bij scheiding alsnog financieel met elkaar afrekenen. Echtgenoten kunnen zelf de inhoud van hun huwelijksvoorwaarden bepalen. Het is maatwerk. Zij kunnen kiezen voor een standaard set voorwaarden of zij laten de notaris voorwaarden formuleren.
Wijziging of verstelling van kinder- en/of partneralimentatie dient bij de rechter te gebeuren. Indien u een verzoek tot echtscheiding heeft ingediend wordt dit onderwerp in de echtscheidingsprocedure behandeld. U kunt ook in een later stadium een los verzoekschrift laten opstellen en indienen, waarin alimentatie wordt verzocht. U heeft voor deze procedure een advocaat nodig.

-Opstellen van een ouderschapsplan
-Vaststellen of wijziging van ouderlijk gezamenlijk of eenhoofdig gezag
-Omgangsregeling / zorgregeling / verdelen van zorg over minderjarige kinderen
-Kort geding / vervangende toestemming rechter (paspoort, verhuizing, vakantie etc.)
-Erkenning, ontkenning of vaststelling van het vaderschap

-Naamswijziging; voornaam
-Bewindvoering, mentorschap en/of ondercuratelestelling

In het geval u onze advocaten opdracht wilt geven uw belangen te behartigen, maar u niet in aanmerking komt voor een gefinancierde rechtsbijstand ( toevoeging / pro deo ) is het mogelijk om voor u gunstige prijsafspraken te maken. Wij bespreking dit graag met u.

HEEFT U JURIDISCHE HULP NODIG?

DE ADVOCATEN VAN VISIE ADVOCATEN IN ALKMAAR ADVISEREN EN PROCEDEREN OP EEN DESKUNDIGE, PROACTIEVE EN VERFRISSENDE MANIER.

Contact opnemen

Heeft u een vraag of juridisch probleem?
Laat hier uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug!

BLOG

Onze advocaten bloggen regelmatig over juridische actualiteiten. Kennis en informatie delen om juridische problemen te voorkomen en op te lossen.
indexering alimentatie advocaat
Familierecht

3% indexering alimentatie 2021

Jaarlijkse indexering Partneralimentatie en kinderalimentatie worden standaard jaarlijks met een percentage verhoogd. De hoogte van de indexering wordt elk jaar door de overheid vastgesteld en

Lees meer »

Heeft u een juridische vraag?

Wij bellen u binnen één werkdag terug!