Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.

 

Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is er meer werk, soms minder. De ene klus levert financieel meer op dan de ander. Tijden verschillen. Soms is er crisis. Af en toe moet er worden geïnvesteerd. Cursussen, maar ook gereedschap maken dat de ZZP’er minder overhoudt voor zichzelf (en de kinderen) om van te leven.

Volgens de alimentatienormen die door rechters zijn opgesteld en worden gehanteerd, gaat het erom welk bedrag de ZZP’er zichzelf redelijkerwijs als inkomen kan uitkeren zonder dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt.

Er wordt gekeken of er nog winst in de onderneming is achtergebleven, die niet is uitgekeerd. Betalingen of reserveringen voor arbeidsongeschiktheid en pensioen worden doorgaans betrokken. Er wordt dus ook gekeken naar de toekomst.

Voor ZZP’ers is het resultaat (de winst) in de jaarrekening leidend. Bij een ondernemer met een B.V. wordt niet alleen naar het salaris, maar ook naar de winst gekeken. Zijn er dividenduitkeringen mogelijk?

Omdat de jaren verschillen wordt gekeken naar gemiddelden. Vaak neemt men drie jaar, maar het wisselt. Er kan ook een langere periode van bijvoorbeeld 5 jaar worden gehanteerd. Het blijft natuurlijk een schatting. Niemand kan echt in de toekomst kijken.

Naar onze mening kan het interessant zijn om zo nu en dan na te gaan of de alimentatie die u betaalt of ontvangt nog wel bij de huidige situatie past. Een herberekening kan worden gemaakt.

Middels een draagkrachtberekening wordt er gekeken hoeveel geld elke ouder of onderhoudsplichtige beschikbaar heeft voor de kinderen, dan wel de ex-partner. Dit wordt vergeleken.

Vervolgens kan de uitkomst van de berekening met uw (ex) partner worden gedeeld. Wellicht dat er in overleg een nieuw alimentatiebedrag kan worden overeengekomen. Eventueel dat een verzoekschriftprocedure nodig is om tot een wijziging van alimentatie te komen.

De advocaten van ons kantoor kunnen u van dienst zijn. Zij behandelen voornamelijk financiële geschillen in het familierecht.

Bel ons kantoor of stuur een naar info@visieadvocaten.nl of vul ons contactformulier in.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  grensoverschrijdend gedrag, gedragscode, arbeidsrecht, ongewenste omgangsvormen
  Arbeidsrecht

  Proeftijd in een arbeidsovereenkomst

  In een arbeidsovereenkomst wordt veelal een proeftijdbeding opgenomen. In deze blog gaan wij in op de vereisten voor een rechtsgeldig proeftijdbeding, de duur ervan en

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.