advocaat Arbeidsrecht in Alkmaar

De advocaten Arbeidsrecht van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar adviseren en procederen in alle arbeidsrechtelijke geschillen. Bent u werkgever, werknemer, statutair directeur, bestuurder of zzp’er? U bent bij Visie Advocaten aan het juiste adres voor alle vragen op het gebied van arbeidsrecht en ontslagrecht.

Arbeidsrecht voor de werkgever

Als werkgever heeft u regelmatig te maken met arbeidsrechtelijke kwesties. Het begint bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst en het opstellen van bijzondere bedingen. Hoe ga je om met een disfunctionerende werknemer? De opbouw van een zorgvuldig dossier is daarbij essentieel. Het doorlopen van een verbetertraject is daarbij van belang. Wij geven praktisch advies over ontslag en beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en adviseren u over eventueel van toepassing zijnde ontslagvergoedingen, zoals de transitievergoedingen.
Een zieke werknemer en het re-integratie traject moet je als werkgever goed begeleiden, zodat dit niet leidt tot een arbeidsconflict.
Wij begeleiden werkgevers bij reorganisaties ingeval het bedrijfseconomisch niet goed gaat met uw bedrijf en adviseren over wijziging van arbeidsvoorwaarden en overtreding van een concurrentiebeding.

Arbeidsrecht voor de werknemer

Als werknemer kunt u ongewild te maken krijgen met arbeidsrecht. U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met ontslag of ontvangt een vaststellingsovereenkomst. U kunt verder denken aan rechten en plichten in geval van ziekte. Heeft u loon tegoed of te maken met een concurrentiebeding? Wij helpen u graag bij het oplossen van arbeidsrechtelijke kwesties. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Visie Advocaten in Alkmaar helpt u bij de volgende onderwerpen van het arbeidsrecht:

Arbeidsovereenkomsten

- Opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten, managementovereenkomsten en freelance overeenkomsten
- Opstellen en wijzigen van personeelsreglementen en sanctiereglementen
- Wijzigen van arbeidsvoorwaarden

Ontslag

- Bedrijfseconomisch ontslag /Ontslag via het UWV
- Ontslag wegens disfunctioneren / Ontslag via de kantonrechter
- Beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden / vaststellingsovereenkomst
- Ontslag op staande voet
- Opstellen en toetsen van vaststellingsovereenkomst en beëindigingsovereenkomsten
- Afvloeiingsregelingen
- Het voeren van onderhandelingen over ontslag
- het opstellen en beoordelen van vaststellingsovereenkomsten en beëindigingsovereenkomsten
- Transitievergoeding en billijke vergoeding

Reorganisatie

- Het begeleiden van reorganisaties
- Ontslagprocedure bij het UWV namens werkgever
- Het maken van bezwaar en verweer tegen ontslag namens werknemer
- Onderhandelen met de vakbonden
- Het opstellen van adviesaanvraag aan de Ondernemingsraad
- Het opstellen van een sociaal plan

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

- Behandeling van geschillen omtrent ziekte, zoals schorsing of stopzetten loonbetaling, opzegverboden of arbeidsconflicten
- Begeleiding bij re-integratie
- Bezwaar maken tegen loonsancties
- Ontslagprocedure bij UWV in verband met onvoldoende meewerken aan re-integratie

Bijzondere bedingen

- Concurrentie- en relatiebeding
- Geheimhoudingsbeding
- Anti-ronselbeding
- Studiekostenbeding
- Verbod op nevenwerkzaamheden
- Proeftijd

Privacy

- Advisering en opstellen gedragscode en reglementen inzake geheimhouding, e-mailgebruik, internetgebruik en persoonlijke data

Ambtenarenrecht

- Bezwaar en beroep in geval van ontslag
- Advisering over arbeidsvoorwaarden
- Interim / projectbasis bij gemeenten

Mediation

- Mediation van arbeidsgeschillen tussen werkgever en werknemer door een gediplomeerd mediator

Overig arbeidsrecht

- Bedrijfsovername en overgang van onderneming
- Statutair directeur
- Medezeggenschap en ondernemingsraad
- Arbeidsomstandigheden en bedrijfsongevallen
- Faillissement en werknemer

 

Visie Advocaten is een advocatenkantoor in Alkmaar dat o.a. gespecialiseerd is in Arbeidsrecht. Wij zijn tevens regionaal actief in de volgende steden: