Zakelijke overeenkomst opstellen

In geval u zaken doet met een ander, begint dit veelal door middel van het sluiten van een overeenkomst (contract). Onderstaande punten geven inzicht in de aspecten die van belang zijn bij het opstellen van een zakelijke overeenkomst.

Vormvrij

Overeenkomsten zijn in beginsel vormvrij. Dat betekent dat u zelf kunt bepalen wat u in een contract wilt opnemen. Het kan mondeling of schriftelijk. U kunt zich voorstellen dat een mondelinge afspraak indien een van de partijen zijn/haar verplichtingen niet nakomt, een mondelinge afspraak in de praktijk lastig te bewijzen zal zijn. Om deze reden doet u er goed aan hetgeen u overeenkomt schriftelijk vast te leggen.

Soorten contracten

In de praktijk komen verschillende soorten overeenkomsten voor. Wanneer u in de supermarkt uw boodschappen afrekent, is dit een koopovereenkomst. Wanneer u in dienst bent bij een werkgever, werkt u onder een arbeidsovereenkomst. Daarnaast zijn er ook specifieke overeenkomsten te gebruiken in bepaalde situaties. Een voorbeeld hiervan is een aandeelhoudersovereenkomst voor aandeelhouders, waarin onderlinge afspraken worden vastgelegd over bijvoorbeeld zeggenschap, winstuitkering, benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen en overdracht van aandelen. Of bijvoorbeeld een geheimhoudingsovereenkomst waarbij de partijen naar elkaar toe verplicht zijn bepaalde informatie vertrouwelijk te houden en niet met een derde te delen. Of bijvoorbeeld een  vaststellingsovereenkomst waarbij twee of meer partijen een regeling treffen om een bestaand geschil te voorkomen of te beëindigen. Uiteraard zijn er meerdere soorten overeenkomsten, meer informatie hierover kunt u teruglezen op onze website via deze link.

HEEFT U JURIDISCHE HULP NODIG?

DE ADVOCATEN IN ALKMAAR VAN VISIE ADVOCATEN ADVISEREN EN PROCEDEREN OP EEN DESKUNDIGE, PROACTIEVE EN VERFRISSENDE MANIER.

Bedingen

In overeenkomsten kunnen verschillende bedingen worden opgenomen. Een beding is een bepaling in de overeenkomst dat een recht of een verplichting voor een contractspartij laat ontstaan. U kunt hierbij denken aan een concurrentiebeding waarbij een partij geen zakelijke activiteiten of werkzaamheden mag verrichten bij een concurrent of een geheimhoudingsbeding waarbij geen vertrouwelijke of concurrentiegevoelige informatie naar buiten mag worden gebracht. Dan is er ook een relatiebeding, dit is een afgeleide van een concurrentiebeding waarbij wel in dienst mag worden getreden bij een concurrerende onderneming, maar contact met relaties van de vorige werkgever niet is toegestaan. Tot slot komt een boetebeding met regelmaat voor, wat inhoudt dat bij het plaatsvinden van een bepaalde gebeurtenis, de ene partij een boete moet betalen aan de andere partij.

Algemene voorwaarden

Alhoewel algemene voorwaarden niet verplicht zijn, kunnen hier eventuele conflicten in de toekomst mee voorkomen worden. Vaak hebben algemene voorwaarden mede als doel de risico’s voor een bedrijf te beperken. Hierin staan regels die gelden voor u en uw klant of opdrachtgever. Zorg er dan ook voor dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn op elke overeenkomst die u afsluit. U kunt hierover een clausule opnemen waarin u naar deze voorwaarden verwijst. Vraag uw contractspartij altijd om een schriftelijke ontvangstbevestiging. Houdt er rekening mee dat u niet zomaar alles in de algemene voorwaarden kunt opnemen wanneer u een contract met een particulier afsluit. In het Burgerlijk Wetboek staat een zwarte lijst van bepalingen die niet mogen worden opgenomen in de algemene voorwaarden, deze zijn namelijk onredelijk bezwarend. Daarnaast is er ook een grijze lijst van bepalingen waarvan wordt vermoed dat deze onredelijk bezwarend zouden kunnen zijn indien ze worden gebruikt bij een overeenkomst tussen een particulier en bedrijf. In het geval dat bepalingen uit de grijze en zwarte lijst in uw algemene voorwaarden zijn opgenomen, dan loopt u het risico dat uw algemene voorwaarden vernietigbaar zijn en bieden u dan geen bescherming. U kunt de algemene voorwaarden zelf opstellen, of u kunt dit laten doen door een jurist. Meer informatie over algemene voorwaarden hierover leest u hier. 

Gebruikelijke afspraken

Voor verschillende overeenkomsten zijn enkele standaard modellen te vinden. Over het algemeen komen bepaalde afspraken in veel overeenkomsten terug en zijn raadzaam om tevens in uw overeenkomst op te nemen. Leg in ieder geval vast welke partijen de overeenkomst aangaan en welke prestaties van partijen bij de overeenkomst worden verwacht. Vermeld daarbij wat, waar, op welke manier en wanneer geleverd moet worden. Daarnaast kunt u afspraken vastleggen met betrekking tot de aansprakelijkheid. Een simpel voorbeeld hiervan is een clausule met uitsluiting van aansprakelijkheid zoals “… B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die optreedt aan de eigendommen van de klant, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid”. Wanneer de prestatie van de wederpartij afwijkt van hetgeen dat is overeengekomen tijdens de totstandkoming van de overeenkomst, dan is er sprake van wanprestatie. U kunt hier vooraf sancties voor opstellen en dit vastleggen in de overeenkomst.

Nietige of vernietigbare overeenkomst

Zoals eerder genoemd zijn overeenkomsten in beginsel vormvrij. De wet stelt hier echter een aantal uitzonderingen op. Wanneer het sluiten van de overeenkomst, de inhoud van de overeenkomst of de strekking van de overeenkomst in strijd is met de wet of de goede zeden of openbare orde is een overeenkomst nietig. Dit houdt in dat de overeenkomst nooit tot stand is gekomen en nooit heeft kunnen bestaan. Een vernietigbare overeenkomst is daarentegen wel tot stand gekomen en blijft geldig tot het moment waarop een beroep op vernietigbaarheid wordt gedaan. Dit is mogelijk in het geval dat de overeenkomst tot stand is gekomen onder bedreiging, bedrog, misbruik van omstandigheden of dwaling.

Houdt rekening met de precontractuele fase

In de precontractuele fase worden onderhandelingen verricht voorafgaand het sluiten van het contract. Deze fase eindigt op het moment dat de onderhandelingen worden beëindigd door wel of niet sluiten van een overeenkomst. Vaak wordt gedacht dat partijen geen verplichtingen hebben in deze fase omdat er nog geen overeenkomst bestaat. In de wet zijn hier geen bepalingen over opgenomen. De rechtspraak heeft daarentegen wel degelijk regels hierover ontwikkeld. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat er verplichtingen zijn indien de andere partijen op goede gronden erop mocht vertrouwen dat de overeenkomst zou worden gesloten en dat het afbreken van de onderhandelingen (in verband met andere omstandigheden van het geval) onaanvaardbaar zou zijn. In een voorovereenkomst kan echter worden opgenomen dat bij het afbreken van onderhandelingen de aansprakelijkheid wordt uitgesloten of beperkt tot het vergoeden van kosten.

Opstellen van een zakelijk contract

Voor meer informatie over zakelijke contracten of voor het opstellen of aanpassen van een zakelijk contract, kunt u contact opnemen met de advocaten van Visie Advocaten. Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief.

Contact opnemen

Heeft u een vraag of juridisch probleem?
Laat hier uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug!

BLOG

Onze advocaten bloggen regelmatig over juridische actualiteiten. Kennis en informatie delen om juridische problemen te voorkomen en op te lossen.
aanbevelingen
Raadhuis MakelaarsSomeren, januari 2021, geschil met autodealer
Lees verder
"Mijn aangekochte auto voldeed niet aan de wensen die je mag verwachten van een nieuwe auto. Geschil met dealer over het feit of dit een normale eigenschap van de motor is of een buitensporige. Na het voorleggen van de casus reageert de heer Buers Bakker snel. Na korte intake geeft hij duidelijk aan wat ik van een eventuele rechtszaak kan verwachten en wat de stappen zijn die doorlopen moet worden. Vervolgens een brief van hem ontvangen die ik gebruikt heb in de onderhandelingen met de garage. Gelukkig in alle redelijkheid tot een overeenkomst kunnen komen en de auto ingeruild."
ArbeidsrechtAlmere
Lees verder
"Fijn dat de heer Komen mij heeft geassisteerd bij het vinden van de juiste oplossing met mijn werkgever. De voorgestelde route werd geaccepteerd en daarmee een hoop gedoe voorkomen. Ik ben zeer tevreden met de afhandeling van mijn zaak en maak graag weer gebruik de diensten als dat noodzakelijk mocht zijn."
R. Dubbeld Oss
Lees verder
"Tijdens het juridisch geschil over de levering van een koopwoning heeft Tijn Buers Bakker mijn vrouw en ik bijgestaan tijdens een kort geding. Wij zijn zeer tevreden over zijn bewezen diensten; zowel communicatief richting mijn vrouw en ik als tijdens de zitting, maar ook over zijn correspondentie richting de tegenpartij. De uitkomst van de procedure was goed voor ons. Tijn had zich zeer goed ingelezen en wist dan ook alles over de zaak. Als ik in de toekomst in een situatie kom dat ik weer juridisch bijgestaan moet worden, dan zal ik weer om zijn diensten vragen".
Lennart DingsRaamsdonksveer
Lees verder
"We zijn met de heer Komen in contact gekomen voor een beëindigingsovereenkomst met mijn werkgever. We hebben veel aan dhr. Komen gehad omdat we zelf niet in het arbeidsrecht thuis zijn. De heer Komen is duidelijk geweest in de mails en deskundig richting ex-werkgever. Waar het nodig was heeft de heer Komen ons gerustgesteld en dingen verduidelijkt. De afwikkeling van het contract is goed gegaan en de uitkomst voor ons was boven onze verwachting. Bart bedankt!"
C. KhalilHengelo
Lees verder
"De heer Buers Bakker heeft mij zeer goed bijgestaan bij een juridisch conflict en voor een goede afloop gezorgd. Hij is professioneel en betrokken. Blijft goed contact houden en is zeer ervaren. "
H.J. van M.Utrecht
Lees verder
"Ik heb mijn ervaring met de heer Komen als zeer prettig ervaren. De communicatie verliep soepel en, wat ik zelf erg prettig vind, erg snel. E-mails waren duidelijk en de heer Komen stond ook open voor mijn input. Over all ben ik dus erg blij met de gang van zaken alsmede de gerealiseerde uitkomst."
ArbeidsrechtTiel
Lees verder
Bart Komen heeft mij fantastisch geholpen in deze stressvolle tijdens ontslag met zeer korte deadlines. Bart was zakelijk, toch persoonlijk, vroeg goed op verschillende manieren naar mijn eisen, zodat hij dit verder kon verwerken. Stelde mij gerust bij onbekende financiële zaken. Ik zou Bart aanbevelen bij andere mensen die in soortgelijke situaties zitten.
W. EysinkHulshorst
Lees verder
“Tijn Buers Bakker stond mij bij in een geschil over de koop van een perceel grond. Ik heb hem niet alleen als professioneel, maar ook als creatief, praktisch, pragmatisch en resultaatgericht ervaren. Je kan juridisch nastreven, maar economisch moet het ook zinvol zijn. Tijn brengt niet alleen de juridische, maar ook de praktische kant.”
VDS Consultancy
Lees verder
"Voor het opstellen van een aantal juridische stukken vroeg ik Tijn Buers Bakker het roer van mij over te nemen. Hij had er meer verstand van dan ik en ik kon mij weer op mijn eigen werk focussen. Tijn is in zijn werk doelgericht, houdt de gang erin en maakte zijn werk voor mij inzichtelijk en begrijpelijk"
Gert-Jan van Diepen / Directeur L'Arcade administraties advies belastingen B.V.
Lees verder
“Wij hebben Bart in de zaken waarin wij zijn expertise hebben gevraagd ervaren als een advocaat die de scenario's reëel uiteenzet, met als gevolg dat de gekozen strategie leidt tot het gewenste resultaat. Bart vraagt kritisch door ten aanzien van het verzamelen van de benodigde informatie. Daarnaast hebben wij ervaren dat hij zich verplaatst in zijn cliënt en een gemakkelijke gesprekspartner is.”
J. Burger / Directeur Extendiz Business Support
Lees verder
"Ik ben zeer tevreden over hoe ze bij Visie Advocaten mij geholpen hebben. Ze nemen de tijd voor je en op het moment dat er snel geschakeld moest worden stonden ze paraat. Ik zou Visie Advocaten iedereen aanbevelen."
D. van GarrelKrommenie
Lees verder
"Wij hebben het contact met Tijn Buers Bakker al zeer prettig ervaren. Hij is altijd zeer duidelijk geweest over de stand van zaken en heeft samen met ons meer bereikt als dat wij van tevoren hadden bedacht. Daar bedoelen we natuurlijk het herstel van het contact met de kinderen mee, terwijl de insteek aanpassing van de alimentatie was omdat de situatie was veranderd. Een dubbele win-win situatie is er uiteindelijk gecreëerd en we zijn blij. Mochten we in de toekomst weer een advocaat nodig hebben of advies nemen we zeker weer contact met Tijn op. We raden hem iedereen aan als familierecht advocaat."
De heer Koppes
Lees verder
“Bart Komen heeft mij begeleid tijdens een ontslagsituatie. Dit was voor mij een intensieve periode. Na een notitie en een kort gesprek heeft hij zich snel in mijn situatie verdiept. De vragen die hij stelt zijn direct en effectief. Hij heeft goede kennis van de materie en maakt daarbij snel afwegingen. In de onderhandelingen met mijn toenmalige werkgever heeft hij mijn belangen goed weten te dienen en heeft hij op het juiste moment gehandeld. Deze aanpak resulteerde in een goed eindresultaat. Tijdens dit traject heeft de heer Komen mij een spiegel voorgehouden welke mij inzicht gaf in een paar eigen verbeterpunten. Ik zal Bart zeker aanbevelen bij personen in een vergelijkbare positie.”
C. KoopmanWieringerwaard
Lees verder
“Tijn, bedankt voor je inzet in mijn ingewikkelde alimentatie zaak. Je bent een goede advocaat, die vol passie zijn werk doet. Positief en met humor. ”
J. Fijen / Directeur ANFY creative communication
Lees verder
"Tijn Buers Bakker is onze advocaat. Hij denkt goed mee en vindt duurzame en effectieve oplossingen. Dit spreekt ons aan omdat ook wij onze klanten op deze manier voorzien. Tijn is welbespraakt, to the point en creatief in zijn werk".
R. Beentjes / Directeur been mc
Lees verder
“Bart adviseert ons regelmatig bij complexe juridische vraagstukken. Bart is deskundig, neemt verantwoordelijkheid en werkt toe naar een oplossing. Hij heeft een duidelijke aanpak en weet onze belangen goed in te schatten. Recent heeft hij ons geadviseerd over een aantal wetswijzigingen. Hij heeft de gevolgen op een rij gezet en de contracten waar nodig aangepast. Ik schakel Bart graag in op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.”
M. Suijk
Lees verder
"Begin juli 2017 nam ik contact op met jullie kantoor omdat ik boventallig was verklaard op mijn werk. Ik had het nummer van een collega gekregen. Ik heb een afspraak gemaakt met Bart Komen en hij heeft goed naar mijn wensen geluisterd. Bart heeft mij de verschillende opties voorgelegd. Ik heb mijn optie en wensen doorgesproken en hij heeft contact met mijn werkgever opgenomen. Wat heel fijn is. Hierdoor zijn we tot een goede vaststellingsovereenkomst gekomen. Ik ben zeker tevreden over de manier waarop ik als klant behandeld ben, mijn dank hiervoor."
M. SchoneveldMuri Zwitserland
Lees verder
“Tijn Buers Bakker heeft mij geholpen met een vrij complexe familiezaak: een internationale verhuizing waarvoor toestemming van de vader nodig was. Ik vind hem een geweldig advocaat. Hij is zeer empathisch, gaat tact- en respectvol met alle partijen om. Hij verdiept zich zeer goed en kent alle mogelijkheden en onmogelijkheden. Hij formuleert zijn teksten zeer zorgvuldig."
Ingrid van Veldhuizen
Lees verder
"Beste Bart, je hebt mij bijgestaan in een arbeidsconflict met mijn werkgever. ik heb onze telefoongesprekken en e-mails als prettig ervaren, oplossingsgericht en duidelijke taal. Dank voor de goede raad."
W.F. PrinsZandvoort
Lees verder
"Graag laat ik weten erg tevreden te zijn over de wijze waarop Tijn Buers Bakker onze belangen heeft behartigd. De kopers van onze woningen vonden dat wij non-conform geleverd dienden een torenhoge claim in. De rechtbank wees hun vorderingen af. Tijn is strijdbaar, maar adequaat en effectief. Wij voelden ons prima gesteund en begeleid en zijn perfect op de hoogte gehouden van ontwikkelingen, mede dankzij de vriendelijke persoonlijke contacten".
T. TigchelaarSchagen
Lees verder
“Tijn schakelde ik in als advocaat voor mijn echtscheiding. Hij was betrokken bij mijn zaak, maar bleef tevens reëel. Het praat makkelijk met hem en ik kreeg altijd feedback. Tijn gaf mij de nodige handvatten om mee te werken en hij dacht in oplossingen, waarbij hij eerlijk is en ook kostenbesparend meedenkt”.
D. van der Wal / Bewindvoerder Apollo Insolventie
Lees verder
"Ik vind Tijn Buers Bakker in zijn werk adequaat, accuraat en integer handelen. Daarbij zoekt hij naar mogelijkheden en oplossingen; creatief en out of the box. Voor advies kunnen mijn cliënten ook bij hem terecht en daarom vind ik hem ook betrouwbaar en loyaal".
Ben Mijnhart
Lees verder
Bart heeft mijn partner bijgestaan in het vorderen van achterstallig loon bij haar werkgever. "Wij zijn zeer tevreden over uw hulp, en de prettige wijze hoe wij contact met elkaar hebben gehad."
D.C. Van AlfenUtrecht
Lees verder
"Hierbij wil ik u bedanken voor alle moeite die u heeft gedaan om ons probleem met de aannemer tot een goed einde te brengen. U heeft vanaf het moment dat u alle gegevens over ons probleem binnen had goed werk geleverd. Er ging wel iets niet goed met de communicatie, maar al met al wil ik u nogmaals bedanken voor de wijze waarop u de wederpartij heeft benaderd en hem duidelijk heeft gemaakt dat hij in gebreken was gebleven met zijn opdracht. Hij heeft het huis afgebouwd."
Jolanda Snel
Lees verder
"Ik was niet bekend met conflicten waarvan de oplossing tot en met advocaten strekt. Dat maakt onwetend en afhankelijk, dus wil je iemand die helder, eenvoudig, begrijpelijk maar ook doortastend kan begeleiden. Bas Coelingh Bennink had zich in het eerste gesprek goed voorbereid, kon in lekentaal maar volledig uitleggen wat mijn opties inhielden, luisterde écht naar mijn kant en was open en eerlijk over de risico's en kosten. Vanzelfsprekend ben ik met hem het traject ingegaan. Woorden die zijn begeleiding typeren: snel antwoord, helder, begrijpelijk, no nonsense, goed luisteren met scherpe en constructieve respons, daadkrachtig handelen maar altijd in afstemming met mij. En al vlot succes. Absoluut iemand waar ik een volgende keer weer bij zou aankloppen."
Peter Menkhorst | EM Bouw & Montage B.V
Lees verder
"Beste Tijn, wij hebben onze samenwerking als zeer prettig ervaren. Duidelijk en eerlijk advies, redelijk snelle correspondentie, vriendelijk contact en verstand van zaken. Bedankt!"
S. Gemser
Anna Paulowna
Lees verder
"Onze samenwerking heb ik als heel goed ervaren. Tijn neemt de tijd, luistert goed wat je wilt bereiken en gaat daar ook mee aan de gang. Ik kon altijd met al mijn vragen terecht en het contact verliep prima. Als ik ooit weer een advocaat voor familierecht nodig heb, weet ik waar ik moet zijn."
ArbeidsrechtTiel
Lees verder
"Bart Komen heeft mij fantastisch geholpen in deze stressvolle als ontslag met zeer korte deadlines. Bart was zakelijk, toch persoonlijk, vroeg goed op verschillende manieren naar mijn eisen, zodat hij dit verder kon verwerken. Stelde mij gerust bij onbekende financiële zaken. Ik zou Bart aanbevelen bij andere mensen die in soortgelijke situaties zitten."
Hanneke JonkmanDen Haag
Lees verder
"Bart heeft mijn arbeidskwestie snel opgepakt en reageerde snel op e-mail en telefoon. Ik heb het contact als prettig en to the point ervaren. Hij was duidelijk in wat de opties waren en hoe sterk ik in de kwestie stond. Hij hield mij altijd goed op te hoogte van het contact met de wederpartij. Nogmaals dank voor de goede afwikkeling."
P. Meinema
Medemblik
Lees verder
"Tijn, dank je wel voor je hulp bij de scheiding. Ik heb het contact als zeer prettig ervaren en zal je zeker aanbevelen. Mocht ik in de toekomst een advocaat nodig hebben dan meld ik me bij jou."
Siska
Lees verder
"Onze rechtshulp adviesvraag is door Tijn Buers Bakker op een duidelijke en prettige manier aan ons verwoord".
ArbeidsrechtAmsterdam
Lees verder
"Voor persoonlijk en passend juridisch advies met betrekking tot arbeidsrecht is Visie Advocaten zeker de aanrader. Omdat de communicatie to the point is met aandacht voor de verwachtingen van de cliënt. Concreet meedenkend en inlevend in de situatie zorgt voor een prettige en snelle afhandeling. Vanaf begin tot afronding is Visie Advocaten betrokken geweest en heeft blijvende interesse getoond om de zaak in volledigheid af te ronden binnen de gestelde deadlines. Fijn dat deze professionals hun beroep adequaat beoefenen en up to date blijven om anderen te ondersteunen tijdens procedures."
Huurrecht en VastgoedAlmere
Lees verder
"Prettig om samen te werken met de heer Buers Bakker; beschikt over de juiste kennis en goede communicatie. De heer Buers Bakker heeft ons gedurende het traject voorzien van eerlijk advies. Mede door zijn inspanning hebben wij onze zaak succesvol af kunnen sluiten."
Sacha RehorstNieuwveen, januari 2021, geschil met werkgever
Lees verder
"Ik ben heel goed geholpen door de heer Komen van Visie Advocaten. Ik voelde mij gehoord en kreeg in deze drukke tijd ook steeds heel snel reactie op mijn vragen. Ik ben zeer tevreden."
ArbeidsrechtAlmere, januari 2021
Lees verder
"Ik heb mijn zaak ondergebracht bij Visie Advocaten en met name bij advocaat de heer Komen. De aanleiding was dat ik een vaststellingsovereenkomst van mijn werkgever had ontvangen en ik heb deze ter beoordeling doorgestuurd. In mijn eerste contact met de heer Komen heb ik aangegeven dat mijn zaak enige spoed vereiste en dat heeft hij uitstekend opgepakt. Zijn aanbevelingen zijn, nadat ik dit zelf heb doorgenomen, doorgestuurd naar mijn werkgever en op nagenoeg alle punten is dit geaccepteerd. Ik ben uiterst tevreden over het bereikte resultaat binnen 1 week en zou Visie Advocaten in dit soort zaken zeker aanbevelen.
Vorige
Volgende
Heeft u een juridische vraag?

Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.