Advocaat Ondernemingsrecht

De advocaten Ondernemingsrecht richten zich specifiek op de ondernemingsrechtpraktijk. Visie Advocaten adviseert kleine en (middel)grote ondernemingen, maar ook ondernemende particulieren en starters bij het oplossen van juridische problemen. Onze diensten stemmen wij af op de vraag van onze cliënt.

Het ondernemingsrecht raakt de kern van uw bedrijf. Voor ons is uw bedrijfsbelang een zaak voor de lange termijn. Onze samenwerking is daarop gericht. Wij helpen ondernemers graag bij het creëren van kansen en beheersen van risico’s.

U zal als ondernemer te maken krijgen met steeds complexere regelgeving. Het oplossen van juridische vraagstukken neemt vaak veel tijd in beslag. Onze allround advocaten behandelen de juridische vragen snel en adequaat zodat u zich kan bezighouden met ondernemen.

Visie Advocaten helpt u bij de volgende ondernemingsrecht onderwerpen:

Fusies en overnames

- het aangaan van fusies en overnames
- het aangaan van samenwerkingsverbanden
- verkoop van (delen van) ondernemingen

Contracten/overeenkomsten

- beoordelen en opstellen van overeenkomsten
- voeren van contractonderhandelingen
- bepalen van een rechtsvorm (BV, V.O.F., eenmanszaak, e.d.)
- wijzigen en opstellen statuten
- beoordelen en opstellen van overeenkomsten
- opstellen van algemene voorwaarden
- het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten
- advisering over zekerheden, zoals een pandrecht, hypotheekrecht of een borg
- opstellen koopovereenkomsten en huurovereenkomsten

Reorganisatie/Insolventie

- begeleiden van reorganisaties
- bestuurdersaansprakelijkheid
- ontbinding en liquidatie rechtspersonen
- begeleiding bij aanbieding (buitengerechtelijk) akkoord aan schuldeisers
- zekerheidsrecht

Visie Advocaten is een advocatenkantoor in Alkmaar dat o.a. gespecialiseerd is in Ondernemingsrecht. Wij zijn tevens regionaal actief in de volgende steden: