Advocaat Contractenrecht

Het contractenrecht wordt ook wel het overeenkomstenrecht genoemd. De overkoepelende naam is het verbintenissenrecht.

contractenrecht

Een advocaat verbintenissenrecht of advocaat contractenrecht houdt zich bezig met het opstellen, aanpassen en beëindigen van contracten en overeenkomsten. Dit is specifieker dan het verbintenissenrecht algemeen. De advocaten van Visie Advocaten hebben verstand van zaken.

Werkzaamheden advocaat verbintenissenrecht

Zo vallen onder de werkzaamheden van een verbintenissenrecht advocaat onder andere contracten opstellen, zakelijke overeenkomsten opstellen, statuten opstellen, algemene voorwaarden opstellen, geheimhoudingsovereenkomsten samenstellen, samenwerkingscontract opstellen, aandeelhoudersovereenkomst opstellen en het opstellen van contracten of overeenkomsten in het algemeen.

contracten opstellen

Een verbintenis is een vermogensrechtelijke rechtsbetrekking tussen twee of meer personen of rechtspersonen of ondernemingen, waarbij de ene partij, de schuldenaar of debiteur, verplicht is tot een bepaalde prestatie, waartoe de andere partij, de schuldeiser of crediteur is gerechtigd.

De twee vormen van verbintenissen zijn de verbintenis uit overeenkomst en de verbintenis uit de wet. Onder verbintenissen uit de wet vallen onder andere de bij wet genoemde en geregelde onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking en de onrechtmatige daad. Het verbintenissenrecht, waar het contractenrecht dus onder valt, wordt geregeld in boek 6 van het BW, het Burgerlijk Wetboek.

Advocaat contractenrecht

Bent u op zoek naar een advocaat die gespecialiseerd is in contracten, neem dan nu vrijblijvend contact op met Visie Advocaten. Wij kunnen u helpen met het aanpassen, beëindigen of opstellen van contracten/overeenkomsten.

Indien nodig kunnen onze advocaten voor u een procedure starten bij de rechtbank of het gerechtshof. Wij kunnen de dagvaarding voor u opstellen of verweer voeren.

Soorten contracten

– Aandeelhoudersovereenkomst
– Agentuurovereenkomst
– Algemene voorwaarden
– Koopovereenkomst aandelen
– Distributieovereenkomst
– Geheimhoudingsovereenkomst
– Intentieovereenkomst
– Managementovereenkomst
– Overeenkomst van opdracht
– Samenwerkingsovereenkomst
– SLA overeenkomst
– Vaststellingsovereenkomst

HEEFT U JURIDISCHE HULP NODIG?

DE ADVOCATEN VAN VISIE ADVOCATEN ADVISEREN EN PROCEDEREN OP EEN DESKUNDIGE, PROACTIEVE EN VERFRISSENDE MANIER.​​

Contact opnemen

Heeft u een vraag of juridisch probleem?
Laat hier uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug!

BLOG

Onze advocaten bloggen regelmatig over juridische actualiteiten. Kennis en informatie delen om juridische problemen te voorkomen en op te lossen.
Elke vader moet alimentatie betalen
Contractenrecht

Overeenkomst op een bierviltje?

Moeten op een bierviltje geschreven afspraken worden nagekomen? De Rechtbank Rotterdam boog zich recent hierover. Op het viltje stond genoteerd dat een voetbalspeler nog recht

Lees meer »

Heeft u een juridische vraag?

Wij bellen u binnen één werkdag terug!