Advocaat Erfrecht

Onze advocaten erfrecht helpen u graag bij de afwikkeling, verdeling en vereffening van nalatenschappen.

Als u wordt geconfronteerd met een overlijden van een dierbare is dat erg vervelend. Er komt veel op u af en er moet vaak in korte tijd veel geregeld worden. Daarnaast wordt van u verwacht over een aantal zaken snel beslissingen te nemen. Helaas gebeurt het regelmatig dat een verdeling van een nalatenschap tot onenigheid binnen familie leidt. Het is dan ook raadzaam u vroegtijdig te laten adviseren om zodoende tot een correcte afwikkeling van een nalatenschap te komen. Wij staan tevens executeurs met raad en daad bij.

De erfrecht advocaten van Visie Advocaten adviseren al jarenlang particulieren op het gebied van erfrecht.

Advocaten Erfrecht

U kunt daarbij denken aan advisering over:

- Wijze van aanvaarden van een nalatenschap
- Verwerping van een nalatenschap
- Verdeling van de nalatenschap
- Vereffening van de nalatenschap
- Testament
- Legitieme portie
- Legaat
- Geschillen met de executeur of vereffenaar
- Erfopvolging
- Giften