Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

arbeidsrecht vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Een werkgever kan met een werknemer een vaststellingsovereenkomst sluiten waarbij de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden eindigt. In deze overeenkomst worden voorwaarden en afspraken vastgelegd met betrekking tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In bepaalde gevallen kan het nadelig zijn een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen, zoals bij ziekte of zwangerschap.

Hoe ziet een vaststellingsovereenkomst eruit?

Een vaststellingsovereenkomst kan inhoudelijk verschillen. Er zijn een aantal belangrijke onderdelen die worden opgenomen in een vaststellingsovereenkomst. Dit zijn onder andere afspraken over de einddatum van de arbeidsovereenkomst, de reden van ontslag, een ontslagvergoeding of transitievergoeding, de eindafrekening, een concurrentiebeding dat wel of niet blijft gelden, het inleveren van bedrijfseigendommen (leaseauto, laptop, telefoon, sleutels etc.) en finale kwijting.

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Als een werknemer langdurig ziek is, dient de werkgever minimaal twee jaar lang na de ziekmelding het loon door te betalen. Het kan zo zijn dat de werkgever de arbeidsovereenkomst probeert te beëindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst. Het aangaan van een vaststellingsovereenkomst bij ziekte is rechtsgeldig, maar niet verstandig voor een werknemer. Indien u ziek bent, bent u niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt en kunt u waarschijnlijk niet solliciteren. Wanneer u desondanks instemt met ontslag, dan betaalt werkgever het salaris niet langer door. Het UWV zal geen WW-uitkering of ZW-uitkering toekennen, omdat de werknemer nog recht had op doorbetaling van het loon door werkgever. De werknemer benadeelt hiermee het UWV.

Tijdelijk ziek of spanningen op het werk

Het kan voorkomen dat de werknemer “tijdelijk” ziek is wegens spanningen of conflicten op de werkvloer. En werknemer verwacht snel hersteld te zijn op het moment dat hij uit dienst gaat en geen contact meer heeft met werkgever. In dit soort situaties kan een vaststellingsovereenkomst worden gesloten. Let wel, de werknemer dient dan na te gaan of hij/zij in staat is om weer te gaan solliciteren en werken. Is dat het geval dan dient hij zich hersteld te melden voordat de vaststellingsovereenkomst getekend wordt. Vervolgens is de werknemer beschikbaar op de arbeidsmarkt, kan hij voldoen aan zijn sollicitatieplicht en kunt u een WW-uitkering aanvragen.

Bedenktijd

Indien u zich na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst bedenkt, heeft u twee weken de tijd om zonder opgaaf van redenen terug te komen op de gemaakte afspraken in de vaststellingsovereenkomst. Indien de werkgever de wettelijk gestelde termijn niet vermeld in de vaststellingsovereenkomst, heeft de werknemer een bedenktijd van drie weken.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht. Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.