Aansprakelijkheid geleden schade na het vernietigen vonnis faillissement

AANSPRAKELIJKHEID GELEDEN SCHADE NA VERNIETIGEN VONNIS FAILLISSEMENT

Aanvraag faillissement

Een schuldeiser heeft de mogelijkheid de rechtbank te verzoeken om het faillissement van een schuldenaar uit te spreken. Hiervoor dient te worden voldaan aan de voorwaarden dat de schuldenaar zich in een toestand verkeerd waarin de schuldenaar heeft opgehouden te betalen en moet worden voldaan aan het zogenoemde pluraliteitsvereiste. Het pluraliteitsvereiste houdt in dat de schuldenaar twee of meer schulden heeft bij verschillende schuldeisers, waarvan minimaal één schuld opeisbaar is.

Vernietigen vonnis faillietverklaring

Heeft de rechtbank het faillissement uitgesproken van de schuldenaar maar was de schuldenaar niet aanwezig bij de zitting dan kan de schuldenaar in verzet komen tegen het (verstek)vonnis. Indien de schuldenaar wel op de zitting is verschenen, kan de schuldenaar in hoger beroep. Hierbij zal de rechtbank opnieuw een beoordeling maken of aan alle criteria is voldaan. Indien dit niet het geval is, zal het vonnis van het faillissement door de rechter worden vernietigd.

Aansprakelijkheid geleden schade

Indien het vonnis tot faillietverklaring wordt vernietigd is de aanvrager in beginsel niet aansprakelijk voor de geleden schade van de schuldenaar. Dit volgt uit de uitspraak van 11 december 2020 van de Hoge Raad (HR 11 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2004). De aanvrager kan wel aansprakelijk zijn voor de geleden schade indien de aanvrager wist, of behoorde te weten, dat er geen grond zou bestaan voor het uitspreken van een faillissement, dan wel dat hij anderszins met de aanvraag misbruik van bevoegdheid heeft gemaakt.

Kortom, indien een faillissement wordt aangevraagd terwijl de aanvrager op voorhand moest begrijpen dat dat de aanvraag geen kans van slagen had, kan de aanvrager aansprakelijk zijn voor de schade die de schuldenaar door het uitspreken van het faillissement lijdt.

Advocaat in Alkmaar

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht. Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.