Non-conformiteit van een tweedehands auto

tweedehands auto kapot

Spekkoper of pechvogel?

De koper die voor dagelijks gebruik een 16 jaar oude Renault Clio voor een prijs van € 1.150,- kocht, kon niet verwachten dat deze geen onderhoud nodig zou hebben binnen afzienbare tijd na de aankoop.

Rechtszaak om tweedehands auto

Op 12 juli 2017 heeft de Rechtbank Noord-Holland de vraag of er sprake was van conformiteit bij de aankoop van deze auto bevestigend beantwoord gelet op prijs, ouderdom en op vijf maanden ongestoord rijgenot.

Voor de na aankoop door de consument koper geleden schade verband houdende met tekortkomingen aan de auto had de koper de professionele verkoper in gebreke en aansprakelijk gesteld.

Op 28 december 2015, 16 dagen na de levering, was tijdens het rijden met de auto over de snelweg de motorkap opengewaaid en tegen de voorruit geklapt.

Nadat de auto op 31 mei 2016 problemen had met starten, heeft de koper de auto naar een garagebedrijf gebracht. Die constateerde allerlei gebreken aan de auto, die het autorijden gevaarlijk maakten. De kosten van herstel bedroegen volgens dit bedrijf € 1.660,47.

De aansprakelijkheid werd door de professionele verkoper betwist.

Oordeel Rechtbank over tweedehands auto

De vorderingen van de koper werden door de Rechtbank afgewezen en de koper werd veroordeeld in de kosten van de procedure. De Rechtbank oordeelde als volgt.

De schade ten gevolge van het openschieten kon niet voor rekening van de autoverkoper komen. Naast dat werd vastgesteld dat niet was gebleken dat de koper met de auto was gaan rijden terwijl de motorkap deugdelijk vergrendeld was, heeft de koper pas in een later stadium (vijf maanden later) de verkoper van dit euvel op de hoogte is gesteld.

Ten aanzien van de andere gestelde gebreken, stond vast dat deze eerst na omstreeks vijf maanden gebruik van de auto zijn geconstateerd. Het betreft hier gebreken die eventueel bij een grote beurt van een auto van die leeftijd aan het licht zouden zijn gekomen. Gelet op de leeftijd van de auto en betaalde prijs, kan daarin geen tekortkoming van de verkoper worden gezien.

Met andere woorden, de koper die voor dit bedrag een auto met die leeftijd koopt voor dagelijks gebruik, kan niet verwachten dat de auto geen onderhoud zal behoeven binnen afzienbare tijd na de aankoop.

Daarbij is het een feit van algemene bekendheid dat het iedere koper van een auto vrijstaat om te kiezen voor een “meeneemprijs”, “aflevering met een grote beurt”, dan wel aflevering met een BOVAG-garantie inclusief controleerbare onderhoudsboekjes.

Het is evenzeer een feit van algemene bekendheid dat hoe meer zekerheid men omtrent een ongestoord gebruik van een tweedehands auto wil hebben, hoe hoger de koopprijs daarvan is.

Conclusie

Kortom, bij het kopen van een auto van ruim 16 jaar tegen een zeer lage prijs, zoals hier het geval is, kan men geluk hebben – men noemt dat een spekkoper – of pech. Die pech houdt in dat geval geen verband met non-conformiteit van de auto, nu omstreeks vijf maanden lang met de auto is gereden.

Verder was het in deze zaak niet aannemelijk dat door verkoper een garantie was afgegeven voor zes maanden. De mededeling dat sprake zou zijn van een puike auto waar de koper lang plezier van heeft, dient te worden opgevat als een “blote aanprijzing”.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Lees ook onze blog: Oude auto direct na koop kapot. Non-conformiteit?

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.