Meer kindgebonden budget, minder partneralimentatie?

alimentatie

De Hoge Raad heeft op 7 juli 2017 bepaald dat het kindgebonden budget niet bij het netto inkomen van degene die partneralimentatie verzoekt moet worden opgeteld, daar waar het gaat om vaststelling van de behoefte van die persoon. Door het budget erbij te tellen zou de behoefte aan partneralimentatie namelijk lager uitvallen en dat is volgens de Hoge Raad onjuist.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke overheidsbijdrage van aanvullende aard, waarvan het karakter meebrengt dat die bijdrage buiten beschouwing moet worden gelaten bij het vaststellen van de behoefte van de alimentatiegerechtigde aan een uitkering tot levensonderhoud (partneralimentatie). Kindgebonden budget wordt hiermee niet anders beoordeeld dan andere inkomensafhankelijke regelingen, zoals zorg- en huurtoeslag.

Partneralimentatie

Echter is het budget niet helemaal onbelangrijk bij de vaststelling van partneralimentatie. De Hoge Raad merkt namelijk op dat het kindgebonden budget wel als inkomen aan de zijde van de alimentatiegerechtigde (ontvanger) in aanmerking dient te worden genomen bij de zogenaamde ‘jusvergelijking’. Daarbij wordt getoetst of de alimentatiegerechtigde bij het in eerste instantie berekende bedrag aan partneralimentatie meer ‘jus’ (vrij besteedbare ruimte) overhoudt dan de alimentatieplichtige (betaler). Indien dit het geval is, wordt de partneralimentatie zodanig naar beneden bijgesteld dat alimentatieplichtige en alimentatiegerechtigde dezelfde vrije ruimte overhouden.

Gevolg van het kindgebonden budget

Ingeval zodanige neerwaartse correctie het gevolg is van het bij de vergelijking in aanmerking nemen van het kindgebonden budget, komt het kindgebonden budget in zoverre dus evenwel alsnog, in strijd met de strekking ervan, ten goede aan de alimentatieplichtige (betaler)!

Het antwoord op de vraag of kindgebonden budget van invloed is op de partneralimentatie dient derhalve met nee en ja tegelijk te worden beantwoord.

Alimentatierekenen en procederen over alimentatie is niet makkelijk. Vaststelling, wijziging of beëindiging van alimentatie via de rechter begint altijd met een verzoekschrift. Hierbij heeft u een advocaat nodig.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.