Invoering Wet opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur per 1 januari 2022

wet opkoopbescherming

Per 1 januari 2022 treedt de Wet opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur in werking. Met de invoering van deze wet hebben gemeenten de mogelijkheid om (tijdelijk) een opkoopbescherming in te voeren voor koopwoningen en zijn er mogelijkheden tot verruiming voor de tijdelijke verhuur van een woning.

WAT HOUDT DE OPKOOPBESCHERMING IN?

Gemeenten kunnen een verbod invoeren om woningen zonder vergunning te verhuren. Het gaat hierbij om woningen in het goedkopere tot middeldure segment, of op plaatsen waarbij de leefbaarheid onder druk staat door het opkopen van woningen voor verhuur. Gemeenten dienen te onderbouwen waarom het verbod noodzakelijk en effectief is.

UITZONDERINGEN OPKOOPBESCHERMING

Er zijn drie uitzonderingsgevallen waarbij een gemeente, ondanks de ingevoerde opkoopbescherming, toch een vergunning voor verhuur dient te verlenen. Dit zijn de gevallen waarin:
– de woning aan familie wordt verhuurd;
– de woning onderdeel is van een winkel-, kantoor- of bedrijfspand;
– de woning tijdelijk wordt verhuurd.

Wat zijn de gevolgen als je een woning wilt kopen?

Door de invoering van deze wet kunnen verhuurders in bepaalde gebieden niet zomaar een woning opkopen om deze te verhuren. Mensen die opzoek zijn naar een koopwoning – om hier zelf in te wonen – zouden hierdoor meer kansen hebben.

Meer mogelijkheden tijdelijke verhuur

Het wordt mogelijk om langere tijdelijke huurcontracten te sluiten en deze tussentijds maximaal te verlengen. Momenteel worden tijdelijke huurovereenkomsten van maximaal twee jaar of korter afgesproken voor zelfstandige woningen en is verlenging niet mogelijk. Na invoering van de wet is de maximale huurtermijn drie jaar. Let op: dit geldt niet voor onzelfstandige woonruimtes, hierbij blijft de maximale duur vijf jaar. Voor zowel zelfstandige als onzelfstandige woonruimte geldt dat er één maal tussentijds kan worden verlengd.
Partijen krijgen ook de mogelijkheid om een minimumduur af te spreken. Binnen deze termijn kan de huurder in beginsel niet opzeggen.

– Bij een huurovereenkomst van 1 jaar, is de maximaal toegestane minimumduur 3 maanden
– Bij een huurovereenkomst van 2 jaar, is de maximaal toegestane minimumduur 6 maanden
– Bij een huurovereenkomst van 3 jaar, is de maximaal toegestane minimumduur 12 maanden
– Indien een huurovereenkomst wordt aangegaan voor korter dan één jaar, kan geen minimumtermijn worden overeengekomen.

Gevolgen huidige verhuurders

Als u op dit moment een woning verhuurt die door de gemeente na invoering van de wet wordt aangewezen als locatie waar opkoopbescherming gaat gelden dan is er nog niets aan de hand. De opkoopbescherming geldt namelijk alleen voor de woningen die ná de invoering van het verhuurverbod worden gekocht.

Meer informatie

Wilt u ten aanzien van de Wet opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur meer weten of heeft u een andere vraag binnen het huurrecht? Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht, contractenrecht, verbintenissenrecht en op het opstellen van een zakelijke overeenkomst. Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.