Dossieropbouw voor ontslag disfunctionerende werknemer

dossieropbouw-blog-arbeidsrecht ontslagprocedure ontbindingsprocedure disfunctioneren ontslag

Indien een werknemer disfunctioneert kan een werkgever besluiten om via de kantonrechter een ontslagprocedure te starten. De werkgever zal bewijs moeten aandragen dat er sprake is van disfunctioneren en dat er meerdere malen op het disfunctioneren gewezen is en de werknemer moet de mogelijkheid hebben gehad om het functioneren te verbeteren. Een goed opgebouwd personeelsdossier is in geval van een ontslagprocedure belangrijk.

WAT HOUDT DISFUNCTIONEREN IN?

De wet bepaalt dat er sprake is van disfunctioneren indien de werknemer ongeschikt is om de bedongen arbeid te verrichten. Bijvoorbeeld als de werknemer kwalitatief slecht werk aflevert of als de werknemer niet goed met collega’s en/of klanten omgaat. Het is van belang dat het voor de werknemer duidelijk is wat van hem of haar in een bepaalde functie wordt verwacht. De werkgever dient het niet goed functioneren met de werknemer te bespreken. De werknemer moet namelijk in voldoende mate in de gelegenheid zijn gesteld om het functioneren te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een verbetertraject. De ongeschiktheid of het disfunctioneren mag overigens niet het gevolg van ziekte of gebreken van de werknemer zijn. Ook mag het disfunctioneren niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden van de werkgever.

BELANG VAN EEN GOEDE DOSSIEROPBOUW

Een werknemer kan niet zomaar wegens disfunctioneren ontslagen worden. Vooropgesteld staat dat het belangrijk is om het functioneren van een werknemer altijd schriftelijk vast te leggen. Zoals gezegd dient de werkgever de ongeschiktheid van de werknemer immers aannemelijk te maken. Een kantonrechter zal het dossier in willen zien om te kunnen beoordelen of een werknemer disfunctioneert. Bij onvoldoende dossieropbouw of het ontbreken van een ontslagdossier, zal een ontslag wegens disfunctioneren via de kantonrechter geen succes hebben.

AANDACHTSPUNTEN PERSONEELSDOSSIER

Een personeelsdossier bevat naast de persoonlijke gegevens van een werknemer een duidelijke functie- en taakomschrijving, verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken en overige informatie zoals getroffen maatregelen. Ook kunnen de navolgende bewijsstukken worden opgenomen in een ontslagdossier:
– tussentijdse evaluaties / eindevaluatie;
– verbeter/coaching/begeleidingsplannen;
– scholingen/trainingen/cursussen en de verslagen hiervan;
– waarschuwingen;
– verklaringen of klachten (ook van andere werknemers);
– correspondentie.

Het is tevens aan te raden om géén gebruik te maken van subjectieve omschrijvingen. Het is belangrijk om het disfunctioneren van de werknemer concreet en objectief te beschrijven.

VERBETERTRAJECT BIJ DISFUNCTIONEREN

Een werknemer moet in de gelegenheid worden gesteld om zijn functioneren te bespreken. De kantonrechter kijkt hierbij ook naar de rol van de werkgever. Het is daarom belangrijk om in het verbeterplan te beschrijven welke doelen de werknemer moet halen, hoe de werkgever hierbij ondersteuning geeft en met welke middelen dit gedaan zal worden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan trainingen. Houdt gedurende het traject regelmatig evaluatiegesprekken en zet de uitkomsten hiervan altijd op papier. Ook is belangrijk dat voor de werknemer duidelijk is wat de gevolgen zijn indien zijn of haar functioneren niet verbetert.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over reorganisatie, ontslag, boventalligheid, disfunctioneren, afspiegelingsbeginsel, herplaatsing, outplacement, sociaal plan, ontslagprocedure bij het UWV, ontbindingsprocedure bij de kantonrechter of beoordeling van of onderhandeling over de voorwaarden van een vaststellingsovereenkomst kunt u contact opnemen met Bart Komen van Visie Advocaten.

Advocaat in Alkmaar

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht, contractenrecht, verbintenissenrecht en op het opstellen van een zakelijke overeenkomst. Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.