Wettelijke garantie op een gebruikte auto

Wettelijke garantie op een auto

Prijs, bouwjaar en kilometerstand spelen een rol bij de koop van een tweedehands auto. De verwachtingen liggen lager bij een oudere auto. Hoe hoger de kilometerstand, hoe minder er mag worden verwacht.

Informatie van de verkoper over de auto is van groot belang. Naast dat de verkoper actief de koper moet informeren over bekende gebreken, moet de koper zelf onderzoek doen. U moet als koper aan de verkoper vragen of er gebreken bekend zijn. Het laten uitvoeren van een aankoopkeuring wordt aangeraden, net als het maken van een proefrit.

Ontdekt de koper na aanschaf een gebrek aan de auto, dan moet hij zijn beklag zo snel mogelijk bekend maken aan de verkoper. Er moet uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking worden gereclameerd.

Los van een contractuele garantie die koper en verkoper kunnen afspreken geldt de wettelijke garantie. De wet zegt dat de koper altijd recht heeft op een deugdelijk product. Het moet geschikt zijn voor normaal gebruik.

Non-conformiteit

De wettelijke garantie wordt ook wel het conformiteitsvereiste genoemd. Als de koper kan aantonen dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die hij mocht verwachten, dan kan hij de verkoper met succes aanspreken en eisen dat deze de auto herstelt of vervangt.

Als de auto binnen zes maanden na koop een gebrek vertoont, dan gaat de wetgever ervan uit dat dit gebrek al aanwezig was toen de auto werd gekocht. De professionele verkoper dan moet aantonen dat dit anders is.

Na zes maanden draait de bewijslast, maar kan er nog steeds een beroep worden gedaan op de non-conformiteit. De koper moet dan aantonen dat het gebrek al tijdens de koop aanwezig was.

De verkoper kan zijn klant bij een gebrek niet doorsturen naar de (achterliggende) autofabrikant. De koper heeft enkel met de verkoper een overeenkomst en de verkoper dient het probleem te verhelpen.

Ontbinding koopovereenkomst

Niet elke tekortkoming aan een auto rechtvaardigt ontbinding van de koopovereenkomst. Een klein gebrek maakt niet dat de hele koop kan worden ontbonden. In veel gevallen past een vergoeding van de herstelkosten als schadevergoeding.

Aangeraden wordt om bij de koop zoveel mogelijk op papier te zetten in een koopovereenkomst. Dit verkleint de kans op latere ongewenste discussies. Deze tip geldt voor zowel kopers als verkopers van auto’s; voor zowel particulieren als autohandelaren.

Procederen

In het geval partijen er onderling niet uitkomen kan het nodig zijn dat er wordt geprocedeerd bij de rechtbank. Nagegaan moet worden of de kosten opwegen tegen de baten. In een procedure worden de kosten bij winst niet volledig vergoed door de verliezende wederpartij. Procederen kost (bijna) altijd geld.

Zoekt u juridisch advies over dit onderwerp, neem dan contact op met Tijn Buers Bakker. Hij is advocaat bij Visie Advocaten en procedeert veel over dure of speciale auto’s. Hij staat voornamelijk professionele handelaren en autodealers bij, maar helpt ook particulieren.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.