Echtscheiding: hoe gaat de procedure?

Echtscheidingsprocedure hoe werkt het

De quarantaine, het thuiswerken en op elkaars lip zitten: het zorgt voor spanningen in vrijwel elk gezin. De ene ouder houdt zich strikter aan de coronaregels dan de andere ouder. Niet elke relatie is sterk genoeg. Als uw getrouwd bent dan kunnen al deze spanningen leiden tot een scheiding.

Gezamenlijk verzoekschrift

Indien u besluit te gaan scheiden dan kunt U bij de rechtbank een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding door een advocaat laten indienen. Een gezamenlijk verzoek kan alleen indien beide partners het eens zijn met de echtscheiding. De volgende stukken zullen worden toegevoegd aan het verzoek: een afschrift van de huwelijksakte, een uittreksel van de BRP-gegevens van u en uw partner, een afschrift van de geboorteakte(s) van uw minderjarige kind(eren) en een ouderschapsplan waarin afspraken staan genoteerd over de zorg en opvoeding van uw minderjarige kind(eren). Indien uw kinderen 18 tot en met 21 jaar zijn is het verplicht een regeling over de verdeling van de onderhoudskosten en de studie te maken. Ook kan een echtscheidingsconvenant worden bijgevoegd, maar dit is niet verplicht. Het is wel aan te raden een convenant op te stellen. Hierin staan afspraken over partneralimentatie, de echtelijke woning, het delen van het spaargeld, verdeling van pensioen en van inboedel. Ten aanzien van de alimentatie kan een berekening worden aangehecht.

Eenzijdig verzoekschrift

Indien uw partner niet wilt scheiden of niet wilt samenwerken, dan kunt u een eenzijdig verzoekschrift laten opstellen en indienen. Een advocaat is verplicht. Uw partner kan daarop verweer indienen of een referteverklaring tekenen. Indien uw partner besluit een verweerschrift in te dienen dan heeft hij/zij zes weken de tijd om een verweer op te stellen. Zowel bij het opstellen van een verweerschrift als bij het opstellen van een referteverklaring is een advocaat verplicht. Dit houdt in dat u de beslissing over het verzoek tot echtscheiding aan de rechter overlaat en u een zitting bij de rechtbank niet nodig vindt. Feitelijk komt het er in de meeste gevallen op neer dat u instemt met de verzoeken van de andere partij.

Verdeling en/of verrekening

Elke scheiding brengt bagage met zich mee. Zo moet er worden gekeken naar de verdeling en/of verrekening van uw spullen en geld. De verdeling hangt af van de hoedanigheid waarin u bent getrouwd. Dit kan zijn op huwelijkse voorwaarden, in algehele gemeenschap van goederen of beperkte gemeenschap van goederen. In het geval van huwelijkse voorwaarden heeft u deze verdeling normaliter vóór of tijdens het huwelijk laten vastleggen in een akte. In het geval van een algehele of beperkte gemeenschap van goederen kunt u een omschrijving laten maken van de boedel (door een notaris of u en uw partner zelf) en de boedel op die manier verdelen. Indien u er echt niet uit komt, dan kunt u de rechter laten beslissen over de verdeling en de verrekening. Deze zitting vindt dan tegelijk plaats met het eenzijdig of gezamenlijk verzoek tot echtscheiding.

Echtscheidingsbeschikking

De rechter behandelt op zitting het verzoek tot echtscheiding en de eventuele andere verzoeken, ook wel nevenverzoeken genoemd. Aan het eind van de zitting vertelt de rechter hoelang het ongeveer gaat duren voordat hij/zij uitspraak doet. Nadat de rechter uitspraak heeft gedaan ontvangt u, via uw advocaat, de echtscheidingsbeschikking. Hier staan de beslissingen in die de rechter heeft gemaakt omtrent het verzoek tot echtscheiding. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u binnen drie maanden in hoger beroep.

Inschrijving beschikking bij de gemeente

Nadat de rechter uw echtscheiding heeft uitgesproken bent u wettelijk gezien nog niet uit elkaar. De scheiding is nog niet voltooid. U moet de echtscheidingsbeschikking binnen zes maanden na uitspraak laten inschrijven bij de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u trouwde. Indien u dit doet vóór het verloop van de termijn voor hoger beroep (drie maanden) dan moeten u en uw partner een akte van berusting tekenen waarin staat dat u zich berust in de uitspraak en niet in hoger beroep gaat. Indien u de echtscheidingsbeschikking ná het verloop van de termijn voor hoger beroep (ná drie maanden) inschrijft bij de registers van de burgerlijke stand dan heeft u een akte van non-appèl nodig. Dit is een verklaring van de rechtbank dat beide partners geen hoger beroep hebben ingesteld.

Gescheiden!

Nadat de echtscheidingsbeschikking met de benodigde akte is ingeschreven bij de registers van de burgerlijke stand bent u voor de wet uit elkaar. De datum van inschrijving is belangrijk voor de pensioenverdeling en de afloop van de partneralimentatie. En, mocht u interesse hebben: u kunt pas trouwen met een ander als u bent gescheiden.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.