Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

corona ontslag KLM Shell Tata Steel BAM

De overheid heeft op 31 maart 2020 bekend gemaakt hoe u als ondernemer gebruik kunt maken van de noodmaatregelen vanwege het coronavirus. Wij lichten hieronder de voorwaarden van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) toe en geven aan hoe u de overbrugging kunt aanvragen.

Aanvraag tijdelijke overbrugging

 • De NOW heeft ten doel om werkgevers, in deze tijden van zware terugval in de omzet ten gevolge van het coronavirus, via een tegemoetkoming te ondersteunen bij het zoveel mogelijk in dienst houden van hun werknemers.
 • Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is  voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor tegemoetkoming ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd.
 • Vanaf 6 april 2020 kunnen aanvragen bij het loket van UWV worden ingediend.
 • De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020.

Voorwaarden voor de tegemoetkoming

 • De eerste voorwaarde is dat bedrijven een verwacht omzetverlies van minimaal 20% moeten hebben, waarbij de verwachte omzet over 2020 wordt vergeleken met de behaalde omzet over 2019. Bij het berekenen van het omzetverlies moet het omzetverlies van de gehele onderneming, inclusief alle bedrijfsonderdelen, worden berekend.
 • De tweede voorwaarde is dat bedrijven gedurende de periode waarvan een tegemoetkoming wordt ontvangen het reguliere salaris aan hun werknemers moeten blijven doorbetalen en geen ontslagaanvraag mogen doen wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

Hoogte van de tegemoetkoming

 • De tegemoetkoming bedraagt per maand maximaal 90% van de loonsom, waarbij wordt uitgegaan van de loonsom van januari 2020.
 • Op de loonsom wordt een opslag van 30% gerekend ter compensatie van de werkgeverslasten.
 • De tegemoetkoming in de loonkosten bedraagt maximaal 90%. Er zit wel een maximum aan het loon per werknemer van Euro 9.538,-.

Voorschot

UWV keert 80% van de totale tegemoetkoming in drie termijnen uit indien voldaan wordt aan de voorwaarden voor de NOW. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgever binnen twee tot vier weken na indiening van de aanvraag.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarvoor de tegemoetkoming is toegekend, dient vaststelling van de daadwerkelijke tegemoetkoming worden aangevraagd. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Bij de eindafrekening kan een naheffing of nabetaling plaatsvinden, afhankelijk van het werkelijke omzetverlies.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.