Hoe zorgt u ervoor dat algemene voorwaarden van toepassing zijn?

algemene voorwaarden

In een overeenkomst staan meestal de belangrijkste bepalingen over de prijs, hoeveelheid, levering, en contractduur. In de overeenkomst wordt veelal verwezen naar algemene voorwaarden, de zogenaamde kleine lettertjes. Algemene voorwaarden bevatten allerlei rechten en plichten van de klant of opdrachtnemer enerzijds of van het bedrijf of opdrachtgever anderzijds. In de overeenkomst zelf hoeft dat dan niet benoemd te worden. Hoe zorg je ervoor dat algemene voorwaarden die u als ondernemer of bedrijf hanteert van toepassing zijn? Voor het op de juiste manier toepassen van algemene voorwaarden gelden twee voorwaarden:

1. het van toepassing verklaren van de algemene voorwaarden op de overeenkomst;
2. het ter hand stellen van de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden ter hand stellen

Het ter hand stellen houdt in dat de algemene voorwaarden aan de klant worden verstrekt. U dient de algemene voorwaarden vóór of tijdens het aangaan van de overeenkomst aan de klant (fysiek) te overhandigen. Bij een schriftelijke overeenkomst mogen de algemene voorwaarden elektronisch (bijvoorbeeld per e-mail) worden toegestuurd indien de klant hiermee instemt. Er is wel een uitzondering. Er bestaat een verschil tussen particulieren en/of kleine ondernemingen in vergelijking met grote ondernemingen. Grote ondernemingen kunnen, ook al zijn de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld, geen beroep doen op de vernietigbaarheid van algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden elektronisch versturen

Naast fysiek de algemene voorwaarden ter hand stellen komt het vaker voor dat je de algemene voorwaarden per e-mail aan de klant stuurt. Dat kan ofwel met een directe link naar de algemene voorwaarden ofwel door het meezenden van de voorwaarden (bijvoorbeeld als PDF bestand). Degene die de algemene voorwaarden verstrekt, dient er voor zorg te dragen dat de klant de algemene voorwaarden als bestand kan opslaan om er later alsnog kennis van te kunnen nemen. Indien het niet mogelijk is om de algemene voorwaarden op die manier elektronisch te verstrekken, dient u vóór de elektronische totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij laten weten op welke vindplaats de algemene voorwaarden te raadplegen zijn. Of je moet aangeven dat de voorwaarden op verzoek via elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Er is geen sprake van elektronisch verzending van de algemene voorwaarden indien slechts wordt verwezen naar een pagina waar de algemene voorwaarden beschikbaar zijn.

Opstellen van algemene voorwaarden

Voor meer informatie over algemene voorwaarden, het opstellen of aanpassen van algemene voorwaarden of de vraag welke algemene voorwaarden van toepassing zijn in een specifiek geval, kunt u contact opnemen met de advocaten van Visie Advocaten. Algemene voorwaarden kunt u laten deponeren bij de Kamer van Koophandel of bij de rechtbank. Dit is niet verplicht, maar kan wel handig zijn.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht, contractrecht, verbintenissenrecht en op het opstellen van een zakelijke overeenkomst.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.