Toestemming ouder voor vakantie buitenland

Toestemming ouder voor vakantie Visie Advocaten Alkmaar

Geregeld worden wij gebeld door gescheiden ouders met het volgende probleem. Ze willen een vakantie naar het buitenland plannen met hun kinderen, maar de ex partner wil geen toestemming geven voor de reis.

Als u reist met een minderjarig kind (tot 18 jaar) dan moet u bij een grenscontrole kunnen aantonen dat u toestemming heeft van de andere ouder. Ligt een ouder dwars dan kan de rechtbank om vervangende toestemming worden gevraagd. Dit is meestal succesvol. Vakantie is namelijk in de meeste gevallen in het belang van het kind.

Weigering toestemming vakantie

In veel gevallen wordt er geen of een hele slappe reden aangevoerd voor de weigering. De ex echtgenoot wil gewoon dwarsliggen. Soms weet de weigerende ouder wel een meer serieuze reden aan te voeren.

De rechtbank Overijssel boog zich over een geval waarin de vader bang was voor terroristische aanslag. Moeder wilde met de kinderen naar London. Vader wilde zijn toestemming niet geven. Moeder verzocht de rechtbank om vervangende toestemming.

Onvoldoende zwaarwegende argumenten

De Rechtbank Overijssel was van oordeel dat er onvoldoende zwaarwegende argumenten waren om de toestemming voor de vakantie naar Londen te weigeren.

Hoewel er zeker sprake was van een risico in verband met mogelijke terroristische aanslagen, had de Nederlandse overheid geen negatief reisadvies afgegeven. De moeder had er goed over nagedacht en voor zover mogelijk het risico verkleind. Zij besefte dat het van belang is om op je hoede te zijn en bijvoorbeeld te proberen grote mensenmassa’s te mijden.

Verder nam de rechtbank aan dat de veiligheidsmaatregelen in Londen zijn aangescherpt. Ook andere grote Europese steden hebben de laatste tijd te maken gehad met aanslagen, zodat er dan weinig vakantiebestemmingen overblijven. De gekozen bestemming Londen werd niet als onverantwoord beschouwd.

Toegeven aan vader zou een te grote inperking zijn van de bewegingsvrijheid van de moeder en de kinderen betekenen. De rechter gaf toestemming voor de reis.

Proceskostenveroordeling

Het was niet de eerste keer dat de moeder de rechtbank om toestemming verzocht. De rechtbank had een jaar eerder aan de moeder vervangende toestemming verleend voor de reis naar Parijs. Ook had de vader al eerder toestemming geweigerd voor de aanvraag van een ID-kaart en voor inschrijving op een school.

In familiezaken wordt in het algemeen besloten dat iedere partij zijn/haar eigen kosten (advocaat/ griffierecht/ kosten deurwaarder) draagt. In deze zaak vond de rechtbank echter een proceskostenveroordeling wel op de plaats. De kosten van procedure kwamen voor rekening van de vader.

De Raad voor Kinderbescherming had daarbij aangegeven dat zij de indruk had gekregen dat er bij vader sprake was van een patroon om geen toestemming te verlenen voor vakanties van moeder en de kinderen.

Wijziging gezag

Dergelijk dwars gedrag wordt niet geaccepteerd. In te denken is dat de moeder bij de rechtbank een verzoek in zal gaan dienen om het gezamenlijk gezag te wijzigen in éénhoofdig gezag. Alsdan hoeft zij geen toestemming meer te vragen aan deze dwarse vader voor het reizen.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Lees ook onze blog: Foto van kind op Facebook

Lees ook onze blog: Elke vader moet alimentatie voor zijn kind betalen

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.