ADVOCAAT Ontslag

Wat te doen bij ontslag?

Heeft u te maken met ontslag? Zorg dat u weet wat uw rechten zijn! Er zijn een aantal manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen. De wijze van ontslag hangt af van de reden van het ontslag en de verstandhouding tussen de werkgever en de werknemer. Wij geven inzicht in de drie meest gebruikelijke manieren van ontslag. Een advocaat ontslagrecht kunt u advies bij ontslag geven. We kunnen u in alle gevallen helpen.

  • Ontslag met wederzijds goedvinden / vaststellingsovereenkomst 
  • Ontslag via het UWV (reorganisatie)
  • Ontslag via de kantonrechter (disfunctioneren ofwel verstoorde arbeidsrelatie)

Ontslag met wederzijds goedvinden, de vaststellingsovereenkomst

Als ontslag dreigt en je werkgever heeft een vaststellingsovereenkomst aangeboden, zijn er een aantal zaken die je moet weten. Er wordt vrijwel altijd eerst door werkgever geprobeerd om in onderling overleg tot een vaststellingsovereenkomst te komen. De termen vaststellingsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst worden veelal door elkaar gebruikt.

Onderhandel over de voorwaarden

Een vaststellingsovereenkomst die u voorgelegd krijgt, is veelal niet meer dan een eerste aanbod van uw werkgever. Er is veelal nog ruimte in de ontslagvergoeding en eventuele andere voorwaarden die voor u belangrijk zijn. Laat het voorstel beoordelen en onderhandel.

Laat de vaststellingsovereenkomst checken door een ontslag advocaat!

Naast dat je over de voorwaarden van ontslag kunt onderhandelen is minstens zo belangrijk dat de overeenkomst correct is opgesteld. Daarin spelen zaken als de datum van beëindiging en de ontslagvergoeding een belangrijke rol. Maar ook afspraken over het uitbetaling van vakantiedagen, outplacement, referenties, een eventueel concurrentiebeding en juridische kosten. In veel gevallen ontvangt werknemer van werkgever een budget om een vaststellingsovereenkomst door een advocaat te laten controleren.

Controle van de regels, beoordeling van uw situatie zodat u een juridisch sluitende vaststellingsovereenkomst heeft en tevens – afhankelijk van uw situatie – in aanmerking komt voor een WW-uitkering. Indien deze vergoeding voor juridische kosten niet wordt aangeboden kan dit worden meegenomen in de onderhandeling over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Je hoeft dus veelal niet de kosten van het checken van de overeenkomst (geheel) zelf te dragen.
Een werkgever kan bij het UWV een ontslagvergunning vragen als er sprake is van bedrijfseconomische omstandigheden. De werkgever moet dan aantonen dat er een bedrijfseconomische noodzaak is tot ontslag. Daarvoor moet hij aantonen dat een of meerdere van onderstaande gronden aanwezig zijn: slechte financiële situatie, werkvermindering, reorganisatie, bedrijfsverhuizing of beëindiging van de onderneming. Werkgever dient bijvoorbeeld met financiële gegevens, zoals winst- en verliesrekeningen en prognoses aan te tonen dat het noodzakelijk is dat uw arbeidsplaats komt te vervallen. Welke werknemer voor ontslag in aanmerking komt wordt op basis van het afspiegelingsbeginsel bepaald. Bij toepassing van dit beginsel wordt per categorie uitwisselbare functies de werknemers in een leeftijdscategorie opgedeeld. De werknemer met het kortste dienstverband in zijn leeftijdscategorie komt voor ontslag in aanmerking. De werkgever moet aannemelijk maken dat hij de juiste werknemer voordraagt voor ontslag. Ten slotte kan een ontslagvergunning alleen worden verleend als de werknemer niet herplaatst kan worden in een andere, passende functie. Als werknemer krijg je de kans verweer in te dienen. Het UWV besluit vervolgens of je ontslagen mag worden of niet. Als het UWV een ontslagvergunning afgeeft dan is het mogelijk om in hoger beroep te gaan.
Bij een grote reorganisatie is vaak sprake van een sociaal plan. Een sociaal plan beschrijft welke voorzieningen er zijn getroffen voor de werknemer die door een reorganisatie zijn geraakt. Dat gaat dan onder meer om zaken als interne herplaatsing, scholing, outplacement en het bepalen van de ontslagvergoeding. Een sociaal plan kan eenzijdig door de werkgever of in overleg met de ondernemingsraad of vakbonden zijn opgesteld.

Wij raden u aan om een verweerschrift op te stellen tegen een ontslagaanvraag. Wij hebben veel kennis en ervaring met het toetsen van een ontslagaanvraag. Wij beschikken over de nodige financiële expertise om de financiële onderbouwing die de werkgever bij de ontslagaanvraag te verstrekken goed te beoordelen. Maak bezwaar tegen uw ontslag en laat toetsen of het ontslag toelaatbaar is. 

Heeft u vragen over ontslag via het UWV? Wilt u bezwaar maken tegen uw ontslag? Neem contact op met Visie Advocaten voor telefonisch advies of een afspraak.

Een werkgever kan bij de kantonrechter een ontslagprocedure aanhangig maken. Dat kan niet zomaar. De werkgever zal bewijs moeten aandragen dat er sprake is van disfunctioneren en dat u meerdere malen op uw disfunctioneren gewezen bent en mogelijkheid hebben gehad om het functioneren te verbeteren. Voorbeelden van disfunctioneren is als de werknemer kwalitatief slecht werk aflevert of de werknemer slecht met collega’s en/of klanten omgaat. Het is van belang dat de werknemer duidelijk is wat van hem of haar in een bepaalde functie wordt verwacht. Dat staat veel in de functiebeschrijving.

Heeft u vragen over ontslag via het UWV? Wilt u bezwaar maken tegen uw ontslag? Neem contact op met Visie Advocaten voor telefonisch advies of een afspraak.

Een werkgever moet aannemelijk maken dat de werknemer onvoldoende functioneert. Dat kan met alle denkbare documenten proberen aantonen dat de werknemer onvoldoende functioneert, zoals functionerings- en beoordelingsverslagen, maar ook door andere documenten of verklaringen.
De kantonrechter beslist of u wordt ontslagen. Voor de werkgever is het daarom belangrijk om over een goed dossier te beschikken. Het is daarom belangrijk om goed op te letten dat de functionerings- en beoordelingsverslagen een correcte weergave geven van de gesprekken die u heeft gevoerd.

Een ontslagprocedure verloopt in twee fasen. Een schriftelijke fase van het verzoekschrift en een verweerschrift. Vervolgens vindt er een mondelinge behandeling plaats van het ontbindingsverzoek. In een ontslagprocedure kan de kantonrechter een ontslagvergoeding toekennen. De werknemer komt in beginsel een transitievergoeding toe. Indien de werkgever een verwijt treft kan dit voor de kantonrechter aanleiding zijn om een aanvullende vergoeding (billijke vergoeding) toe te wijzen.

Het is verstandig om in een ontslagprocedure een arbeidsrecht advocaat in te schakelen. Een werkgever moet echt met een goed dossier komen om aan te tonen dat de werknemer moet worden ontslagen. Voor de werknemer is van belang dat op een ontbindingsverzoek op juiste manier wordt gereageerd en geen argumenten onbesproken blijven. 

Heeft u vragen over ontslag via de kantonrechter? Wilt u een ontslag advocaat? Neem contact op met Visie Advocaten voor telefonisch advies of een afspraak.

Meer informatie

Voor meer informatie over de vaststellingsovereenkomst, ontslag via het UWW, reorganisatie van het bedrijf, collectief ontslag, boventalligheid, herplaatsing, outplacement, sociaal plan of ontslag via de kantonrechter kunt u contact opnemen met Visie Advocaten. Visie Advocaten staat u graag bij met betrekking tot ieder vraagstuk op het gebied van arbeidsrecht, zoals onder meer loondoorbetaling bij ziekte, rechten en verplichtingen bij ziekte en re-integratie, concurrentiebeding, ontslag op staande voet, schorsing of non-actief stelling of wijziging van arbeidsvoorwaarden.

Contact

Voor meer informatie, neem dan contact met ons op via 072 – 201 30 40 of e-mail naar info@visieadvocaten.nl. 

HEEFT U JURIDISCHE HULP NODIG?

Heeft u vragen over een vaststellingsovereenkomst? Wilt u een vaststellingsovereenkomst laten checken? Neem contact op met Visie Advocaten voor telefonisch advies of een afspraak.

Contact opnemen

Heeft u een vraag of juridisch probleem?
Laat hier uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug!

BLOG

Onze advocaten bloggen regelmatig over juridische actualiteiten. Kennis en informatie delen om juridische problemen te voorkomen en op te lossen.
blog reorganisatie en corona now regeling arbeidsrecht ontslag ontslagaanvraag UWV
Arbeidsrecht

Reorganisatie en corona

Sinds de uitbraak van het coronavirus krijgen vele werkgevers te maken met enorme omzetverliezen en vallen orders en opdrachten weg. De overheid heeft de tijdelijke

Lees meer »

Heeft u een juridische vraag?

Wij bellen u binnen één werkdag terug!