ketenregeling Visie Advocaten Wet Arbeidsmarkt in balans

De wijzigingen in de ketenregeling

In een eerder bericht van Visie Advocaten werd er al gesproken over een verruiming van de ketenregeling. Deze verruiming is onderdeel van de nieuwe Wet Arbeid in Balans (WAB) die per 1 januari 2020 in werking is getreden. De ketenregeling bepaalt wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overgaat in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Wat er precies is gewijzigd, leggen wij hieronder uit.

Het oude systeem
In 2015 ging de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van start. Deze wet was er voornamelijk om de ketenregeling opnieuw in te richten. Voordat deze wet van kracht ging, had je recht op een vast contract nadat er een termijn van 36 maanden was overschreden of als er sprake was geweest van meer dan drie elkaar opvolgende contracten voor bepaalde tijd.

De WWZ drong dit juist terug naar een termijn van 24 maanden. Dus na twee jaar van contracten voor bepaalde tijd had u recht op een vast contract. Daarbij werd deze keten van contracten pas verbroken na een tussenpoos van zes maanden. Na deze periode begon de keten opnieuw te lopen.

Het nieuwe systeem
Vanaf 1 januari 2020 is de WAB ingegaan. De duur van de ketenregeling wordt weer verlengd van 24 maanden naar 36 maanden. Werkgevers mogen dus weer drie tijdelijke jaarcontracten sluiten voordat er recht op een vast contract ontstaat.

In het nieuwe systeem geldt eveneens een tussenperiode van zes maanden om de keten te verbreken, maar deze periode kan bij cao worden verkort naar drie maanden. Dit kan echter alleen als het gaat om terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden in een jaar verricht kan worden.

Waarom wijzigt de ketenregeling?
De bedoeling van de oude regeling was om werknemers meer bescherming en baanzekerheid te bieden. Helaas was dit juist niet het geval. In de praktijk bleek dat werknemers geen vast contract kregen en juist sneller werden ontslagen. De nieuwe regeling maakt het voor werkgevers mogelijk om langer tijdelijke contracten aan te bieden.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Wet Arbeid in Balans, de recente wijzigingen in het arbeidsrecht, zoals de ontslaggronden, transitievergoeding, ketenregeling, payrolling en oproepkrachten, kunt u contact opnemen met Bart Komen van Visie Advocaten.

Heeft u een juridische vraag?

Wij bellen u binnen één werkdag terug!