Gedraag u netjes op de kerstborrel!

kerstborrel arbeidsrecht

Vandaag, op de laatste vrijdag voor de kerst vindt hoogstwaarschijnlijk uw kerstborrel plaats. Deze borrel is van oudsher niet alleen het hoogtepunt van het bedrijf, maar tevens een mogelijke bron voor veel ellende. Het is algemeen bekend dat er tijdens dit soort borrels soms onverwachte situaties zich voordoen. De meeste gebeurtenissen worden, mede vanwege het alcoholgebruik, achteraf met de mantel der liefde bedekt of snel vergeten. Een enkele keer is dit toch echt anders. Het kan u uw baan kosten.

Ontslag na kerstborrel

De Rechtbank Den Haag boog zich begin dit jaar over de vraag of een werknemer die tijdens een personeelsuitje cocaïne gebruikte en dit ook aanbood aan collega’s terecht op staande voet was ontslagen.

Bij de beoordeling stelde de kantonrechter voorop dat het gebruik van cocaïne in brede kring als maatschappelijk  onwenselijk wordt beschouwd en dat het bezitten, aanbieden of verhandelen ook een strafbaar feit is. Tegelijkertijd gaf de rechter aan dat in de huidige tijd het gebruik van drugs in bepaalde kringen de realiteit is geworden.

Of drugsgebruik voldoende grond oplevert om een arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en werkgever met onmiddellijke ingang te beëindigen hangt af van alle omstandigheden van het geval.

Drugsgebruik bij kerstborrel

Ten aanzien van de klassieke kerstborrel is naar onze mening een heldere conclusie te trekken: Cocaïnegebruik tijdens een door de werkgever georganiseerde kerstborrel, na werktijd, in het bedrijfspand en met directe collega’s kan zeker tot gevolg hebben dat u in het nieuwe jaar geen baan meer heeft.

Naast ongeoorloofd drugsgebruik zijn er meer dingen die u tijdens de borrel moet laten, omdat zij tot ontslag kunnen leiden. Zonder twijfel kan elke seksuele benadering, handeling of mogelijk zelfs toespeling een ontslag met zich meedragen. U bent gewaarschuwd!

Wij wensen evengoed een gezellige borrel.
Team Visie Advocaten
Alkmaar, vrijdag 20 december 2019

Arbeidsrecht

Er zijn meer redenen voor ontslag op staande voet. Privé internetten op de werkvloer kan bijvoorbeeld ook tot ontslag leiden.
Bart Komen is advocaat ontslagrecht en specialist op het gebied van arbeidsrecht. Mocht u vragen hebben over het arbeidsrecht of ontslag, neem dan contact met hem op. Bart is te bereiken op telefoonnummer 072-201 30 40. U kunt ook een e-mail zenden aan komen@visieadvocaten.nl, waarna hij contact met u zal opnemen.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  grensoverschrijdend gedrag, gedragscode, arbeidsrecht, ongewenste omgangsvormen
  Arbeidsrecht

  Proeftijd in een arbeidsovereenkomst

  In een arbeidsovereenkomst wordt veelal een proeftijdbeding opgenomen. In deze blog gaan wij in op de vereisten voor een rechtsgeldig proeftijdbeding, de duur ervan en

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.