Bart Komen

corona ontslag KLM Shell Tata Steel BAM

Ontslag en corona

Het coronavirus heeft een diepe impact op bedrijven. Opdrachten en werkzaamheden vallen weg. Ondanks de noodsteun van de overheid is het onvermijdelijk dat er werknemers zullen worden ontslagen. Op welke zaken moet je als werknemer letten bij ontslag. Bedrijfseconomisch ontslag In de eerste twee NOW-regelingen is een korting opgenomen op moment dat er sprake is …

Ontslag en corona Lees verder »

blog reorganisatie en corona now regeling arbeidsrecht ontslag ontslagaanvraag UWV

Reorganisatie en corona

Sinds de uitbraak van het coronavirus krijgen vele werkgevers te maken met enorme omzetverliezen en vallen orders en opdrachten weg. De overheid heeft de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen. Desondanks vrezen veel werkgevers voor het bestaan van hun onderneming. Wat zijn de mogelijkheden om te reorganiseren met en zonder de NOW-regeling. …

Reorganisatie en corona Lees verder »

corona ontslag KLM Shell Tata Steel BAM

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De overheid heeft op 31 maart 2020 bekend gemaakt hoe u als ondernemer gebruik kunt maken van de noodmaatregelen vanwege het coronavirus. Wij lichten hieronder de voorwaarden van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) toe en geven aan hoe u de overbrugging kunt aanvragen. Aanvraag tijdelijke overbrugging De NOW heeft …

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) Lees verder »

verjaring belastingschuld verjaren belastingdienst

Verjaring van een belastingschuld

Een belastingschuld kan verjaren. Als de belastingschuld is verjaard, kan de belastingdienst de belastingschuld niet meer invorderen. Met andere woorden, de belastingplichtige hoeft de belastingschuld dan niet meer te betalen. Wanneer is een belastingschuld verjaard? Hieronder leggen wij het aan u uit. Verjaring Uit artikel 4:104 lid 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) volgt …

Verjaring van een belastingschuld Lees verder »

wet arbeidsmarkt in balans in de horeca

Wet Arbeidsmarkt in Balans: De uitgangspunten voor de horeca

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Deze wet heeft de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vervangen. In eerdere artikelen van ons is er al gesproken over de algemene wijzigingen en meer in het bijzonder over de ketenregeling. In dit artikel gaan wij specifiek in op de belangrijkste aanpassingen …

Wet Arbeidsmarkt in Balans: De uitgangspunten voor de horeca Lees verder »

ketenregeling wet arbeidsmarkt in balans

De wijzigingen in de ketenregeling

In een eerder bericht van Visie Advocaten werd er al gesproken over een verruiming van de ketenregeling. Deze verruiming is onderdeel van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die per 1 januari 2020 in werking is getreden. De ketenregeling bepaalt wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overgaat in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Wat …

De wijzigingen in de ketenregeling Lees verder »

verjaring belastingschul

Belastingdienst moet aantonen dat aanslag is ontvangen

Uit een arrest van de Hoge Raad van afgelopen week volgt dat de belastingdienst geen invorderingsrente mag berekenen als de belastingdienst niet aannemelijk kan maken dat een belastingplichtige een belastingaanslag heeft ontvangen. Daarbij is niet van belang of de belastingplichtige achter het bestaan van de aanslag had kunnen komen. Invorderingsrente De belastingdienst legt een man …

Belastingdienst moet aantonen dat aanslag is ontvangen Lees verder »

Heeft u een juridische vraag?

Wij bellen u binnen één werkdag terug!