ADVOCAAT concurrentiebeding

Heeft u te maken met een concurrentiebeding? Zorg dat u weet wat uw rechten zijn! Een concurrentiebeding is een schriftelijk beding, dat is opgenomen in de arbeidsovereenkomst van een meerderjarige werknemer. Dit beding bepaalt dat een werknemer beperkt wordt om bij een bedrijf dat dezelfde, soortgelijke of aanverwante werkzaamheden uitvoert in dienst te treden.

Voorwaarden van concurrentiebeding

De belangrijkste voorwaarde van een concurrentiebeding is dat het schriftelijk moet zijn overeengekomen. Voorts geldt dat een concurrentiebeding opnieuw schriftelijk moet worden overeengekomen indien de functie van de werknemer wordt gewijzigd, waardoor het concurrentiebeding in dat geval zwaarder drukt.

Belangenafweging / vernietiging beding namens werknemer

De rechter kan, op verzoek van de werknemer, het concurrentiebeding schorsen of vernietigen. Een concurrentiebeding kan geheel of gedeeltelijk worden vernietigd. Als reden voor dit verzoek kan een werknemer aanvoeren dat hij /zij wordt benadeeld door het in stand laten van het beding en dat het belang zwaarder moet wegen dan het belang van werkgever bij in stand houding van het beding. Er zal dus een belangenafweging door de rechter plaatsvinden. Het voornaamste belang van een werkgever bij het concurrentiebeding is de bescherming van zijn bedrijf. De werkgever kan worden benadeeld door oneerlijke concurrentie indien de werknemer naar een concurrent overstapt of dezelfde of soortgelijke werkzaamheden voor zichzelf gaat uitvoeren.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd

In zowel bepaalde als onbepaalde tijd overeenkomsten kan een concurrentiebeding voorkomen. Het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is slechts mogelijk indien werkgever zwaarwichtige redenen heeft om het concurrentiebeding toe te passen. Het zwaarwegende belang dient in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd schriftelijk te worden gemotiveerd. In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hoeft het zwaarwegende belang van het concurrentiebeding niet schriftelijk te worden gemotiveerd.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over het concurrentiebeding, het opstellen en/of beoordelen van concurrentiebeding dan wel vragen op het gebied van schorsing of vernietiging van een concurrentiebeding kunt u contact opnemen met Visie Advocaten. Visie Advocaten staat u graag bij met betrekking tot ieder vraagstuk op het gebied van arbeidsrecht.  

Contact

Voor meer informatie, neem dan contact met ons op via 072 – 201 30 40 of e-mail naar info@visieadvocaten.nl.

– het aangaan van fusies en overnames
– het aangaan van samenwerkingsverbanden
– verkoop van (delen van) ondernemingen

– beoordelen en opstellen van overeenkomsten
– voeren van contractonderhandelingen
– bepalen van een rechtsvorm (BV, V.O.F., eenmanszaak, e.d.)
– wijzigen en opstellen statuten
– beoordelen en opstellen van overeenkomsten
– opstellen van algemene voorwaarden
– het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten
– advisering over zekerheden, zoals een pandrecht, hypotheekrecht of een borg
– opstellen koopovereenkomsten en huurovereenkomsten

– begeleiden van reorganisaties
– bestuurdersaansprakelijkheid
– ontbinding en liquidatie rechtspersonen
– begeleiding bij aanbieding (buitengerechtelijk) akkoord aan schuldeisers
– zekerheidsrecht

HEEFT U JURIDISCHE HULP NODIG?

DE ADVOCATEN VAN VISIE ADVOCATEN ADVISEREN EN PROCEDEREN OP EEN DESKUNDIGE, PROACTIEVE EN VERFRISSENDE MANIER.​​

Contact opnemen

Heeft u een vraag of juridisch probleem?
Laat hier uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug!

Heeft u een juridische vraag?

Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.