Tips werknemer bij ontslag en vaststellingsovereenkomst

koopovereenkomst aandelen, bedrijfsovername, due diligence, garanties, vrijwaring

Wilt uw werkgever u ontslaan? Heeft u een vaststellingsovereenkomst van uw werkgever ontvangen? Of heeft uw werkgever aangegeven dat u deze zult ontvangen. Bent u bereid om te praten over een vaststellingsovereenkomst, maar wilt u uw huid zo duur mogelijk verkopen? Lees dan onderstaande tips.

Tip 1: Teken vaststellingsovereenkomst niet direct, maar onderhandel!

Het eerste voorstel is vaak niet meer dan een aanbod van werkgever. Laat u als werknemer niet onder druk zetten en teken de overeenkomst niet direct. Geef aan dat u juridisch advies zult inschakelen en er op terug komt. Zolang u de overeenkomst niet tekent, blijft u in dienst. De werkgever heeft dan als optie om toestemming te vragen aan het UWV of kantonrechter.

Tip 2: Is de vaststellingsovereenkomst WW-vriendelijk?

Het is van belang ervoor te zorgen dat de vaststellingsovereenkomst “WW-vriendelijk” wordt opgesteld. U wilt als werknemer na het ontslag immers direct in aanmerking kunnen komen voor een WW-uitkering via het UWV. In de vaststellingsovereenkomst dient dan ook te worden vermeld dat het arbeidscontract eindigt op initiatief van de werkgever, dat u als werknemer geen verwijt wordt gemaakt van de beëindiging van het dienstverband en dat er geen dringende reden aan het ontslag ten grondslag ligt (geen ontslag op staande voet). Let op: teken geen vaststellingsovereenkomst wanneer u ziek bent. U benadeelt hiermee het UWV met als gevolg dat u geen uitkering ontvangt. U kunt in een eerder geschreven artikel lezen over een vaststellingsovereenkomst bij ziekte.

Tip 3: Controleer de einddatum

Kijk goed of de opzegtermijn in acht wordt genomen. De duur van de opzegtermijn hangt af van hoe lang u in dienst bent geweest. Bij een dienstverband korter dan 5 jaar geldt een opzegtermijn van 1 maand. Bij een dienstverband tussen de 5 en 10 jaar geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Bij een dienstverband tussen de 10 en 15 jaar geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Bij een dienstverband langer dan 15 jaar geldt er een opzegtermijn van 4 maanden. Let op, er kan in de arbeidsovereenkomst of CAO een afwijkende opzegtermijn zijn opgenomen.

Tip 4: Ontslagvergoeding / Transitievergoeding

Bij beëindiging van het arbeidscontract door middel van een vaststellingsovereenkomst worden er meestal afspraken gemaakt over een ontslagvergoeding. De transitievergoeding is vaak het minimum. In sommige situaties kunt u om een hogere vergoeding vragen.

Tip 5: Zorg dat een concurrentiebeding of relatiebeding vervalt

Staat er een concurrentiebeding, een relatiebeding of een studiekostenbeding in de arbeidsovereenkomst? Deze bedingen gelden nog na het einde van het dienstverband en kunnen u beperken bij het vinden van een nieuwe baan of brengen kosten met zich mee. Probeer met de werkgever overeen te komen dat deze bedingen komen te vervallen.

Tip 6: Is alles geregeld?

Zorg ervoor dat alles geregeld is in de vaststellingsovereenkomst. Dat betekent dat er ook afspraken gemaakt zijn over de leaseauto, laptop, telefoon, studieschulden, bonusbetalingen, winstdelingsregelingen, outplacement, vakantiedagen, vrijstelling van werk, etc.

Tip 7: Juridische check

Laat de vaststellingsovereenkomst checken door een advocaat. Wij beoordelen uw situatie, zodat u een juridisch sluitende vaststellingsovereenkomst heeft. Werkgevers zijn veelal bereid om (een deel van) de juridische kosten te betalen. Als het niet in het voorstel staat, kan dit onderdeel zijn van de uiteindelijke afspraken in de vaststellingsovereenkomst.

Meer informatie

Voor meer informatie over arbeidsrecht, reorganisatie, ontslag, boventalligheid, redelijke grond, afspiegelingsbeginsel, herplaatsing, outplacement, sociaal plan, ontslagprocedure bij het UWV of beoordeling van of onderhandeling over de voorwaarden van een vaststellingsovereenkomst kunt u contact opnemen met Bart Komen van Visie Advocaten.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.