Dag van een stagiaire

Dag van een stagiaire visie advocaten

Hallo! Mijn naam is Donna Duits, ik ben 23 jaar en ik studeer met veel plezier rechten aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik zit inmiddels in mijn derde leerjaar en ik loop nu alweer een aantal maanden stage bij Visie Advocaten in Alkmaar. Ik kan mij goed voorstellen dat je als student benieuwd bent naar een dag als stagiair bij een advocatenkantoor. Ik vertel je dan ook graag over mijn werkzaamheden en ervaringen.

Wat houden mijn werkzaamheden als stagiaire in?

Als stagiaire sta ik cliënten te woord. Wanneer cliënten bellen met vragen, kijk ik in hoeverre ik hen te woord kan staan. Vaak zijn het cliënten die bellen voor lopende zaken. In het geval van een nieuwe zaak probeer ik te onderzoeken wat er precies aan de hand is. Aan de hand van de verkregen informatie verbind ik de cliënt door naar een van de advocaten. Als stagiaire kan ik immers zelfstandig geen zaken aannemen.

Start van de dag

Ik start de dag op door de binnengekomen correspondentie zoals de e-mail en de post door te nemen. Vaak zitten hier belangrijke stukken bij die bijvoorbeeld afkomstig zijn van de rechtbank (dagvaardingen, uitspraken), deurwaarders of deskundigen. Gedurende de dag werk ik mee aan verschillende zaken. Hierdoor zijn de werkzaamheden erg afwisselend, dit is mede door de verschillende rechtsgebieden die bij Visie Advocaten behandeld worden. Je merkt vanzelf welke rechtsgebieden je goed liggen en welke rechtsgebieden je wat minder goed liggen. Ik heb zelf een grote belangstelling voor het arbeidsrecht en het contractenrecht. Het is erg leuk om de opgedane theorie vanuit de opleiding nu toe te kunnen passen op de praktijk en je hierin verder te verdiepen. Daarnaast ben ik ook in aanraking gekomen met nieuwe rechtsgebieden, zoals het familierecht, erfrecht en faillissementsrecht.

Juridisch onderzoek en assisteren in nieuwe zaken

Terugkomend op de werkzaamheden; die zijn dus erg afwisselend! Dit vergt enige planning voor het behoud van goed overzicht, rekening houdend met aflopende termijnen die binnen de advocatuur van groot belang zijn. Het ene moment ben ik bezig met het schrijven van een processtuk zoals een verzoekschrift of dagvaarding, of ik stel een juridische brief op waarin ik een cliënt juridisch advies geef. Op een ander moment loopt een van de advocaten binnen met een juridisch vraagstuk waarnaar ik vervolgens onderzoek doe en dit uitwerk in een document. Dit is elke keer een ander vraagstuk, wat dan ook leidt tot een ander soort onderzoek. Van dit soort onderzoeken kun je als stagiaire veel leren en dit is naar mijn mening dan ook erg leuk om te doen. Bij het aannemen van een nieuwe zaak proberen de advocaten (tot waar mogelijk) mij hier direct bij te betrekken. Ik maak een nieuw dossier aan en ik analyseer en filter de relevante informatie vanuit de verkregen informatie. Vervolgens onderzoek ik de relevante wet- en regelgeving en bijbehorende jurisprudentie om in een plan van aanpak de rechtsvraag op te stellen en de positie van de cliënt te bepalen.

Praktijkervaring

Als gevolg van COVID-19 heb ik als stagiaire binnen de advocatuur helaas wel wat beperkingen ervaren waardoor ik niet alle praktijkervaringen mee kan krijgen. Normaliter is het mogelijk om zittingen fysiek bij te wonen; dit is nu veelal online. Gesprekken met cliënten vinden nu voornamelijk plaats via de telefoon in plaats van op kantoor (op enkele gesprekken na). Wanneer ik betrokken ben bij een zaak probeer ik ook aanwezig te zijn bij de gesprekken mits dit mogelijk is.

Ten slotte

Ik kan zeggen dat ik inmiddels een duidelijk beeld heb verkregen van de advocatuur en ik elke dag nieuwe dingen leer. De theorie vanuit de opleiding vind ik niet te vergelijken met hetgeen je in de praktijk mee zult krijgen. Ik vind het ontzettend fijn dat ik bij Visie Advocaten veel ruimte en vrijheid krijg om mijzelf als beginnend jurist te ontwikkelen en de deuren altijd openstaan voor vragen, of een gezellig praatje!

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.