betalingstermijn

Korte termijnen bij beroep of verzet tegen uitspraak faillissement

Uitspraak faillissement Een faillissement kan worden aangevraagd op eigen verzoek (de zogenaamde eigen aangifte) of op verzoek van schuldeisers. Het verzoek tot faillietverklaring wordt bij de rechtbank ingediend. Een rechter zal vervolgens beoordelen of de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen. In de rechtspraak is het vereiste aangenomen dat een …

Korte termijnen bij beroep of verzet tegen uitspraak faillissement Lees verder »