Proeftijd in een arbeidsovereenkomst

grensoverschrijdend gedrag, gedragscode, arbeidsrecht, ongewenste omgangsvormen

In een arbeidsovereenkomst wordt veelal een proeftijdbeding opgenomen. In deze blog gaan wij in op de vereisten voor een rechtsgeldig proeftijdbeding, de duur ervan en of er kan worden afgeweken in de arbeidsovereenkomst

Wat is een proeftijd?

De proeftijd is bedoeld om de medewerker kennis te laten maken met de werkgever, collega’s en het werk zelf. Ook is deze periode bedoeld om de werkgever kennis te laten maken met de werknemer. Tijdens deze periode kunnen de werknemer en de werkgever de arbeidsovereenkomst direct opzeggen als de arbeidsovereenkomst voor een van de partijen niet bevalt. Er geldt geen opzegtermijn.

Vereisten voor een rechtsgeldige proeftijd

Een proeftijd kent enkele vereisten. Ten eerste moet de proeftijd schriftelijk overeengekomen zijn. Ten tweede moet de proeftijd voor beide partijen gelijk zijn. Hiermee wordt bedoelt dat indien de werknemer een proeftijd van twee maanden heeft, de werkgever ook een proeftijd van twee maanden in acht moet nemen. Tot slot mag de proeftijd niet langer zijn dan de wettelijk toegestane maximumduur. Dat laatste hangt af van de lengte van de arbeidsovereenkomst.

Duur van een proeftijd

Bij een arbeidsovereenkomst langer dan zes maanden en korter dan twee jaren is aangegaan, geldt maximaal een proeftijd van één maand.
Bij een arbeidsovereenkomst voor twee jaar of langer, dan is een proeftijd van maximaal twee maanden toegestaan.
In het geval van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, mag de proeftijd maximaal twee maanden bedragen.
Er kan geen proeftijd worden overeengekomen als een arbeidsovereenkomst korter zes maanden duurt. Verder kan er geen proeftijd worden opgenomen indien een er nieuwe arbeidsovereenkomst is gesloten tussen dezelfde werknemer bij hetzelfde bedrijf voor dezelfde functie.

Afwijken van de arbeidsovereenkomst

Wanneer er in de cao voor de werknemer een meer gunstige regeling staat dan in de arbeidsovereenkomst, gaat de cao voor op de arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld, als er in de arbeidsovereenkomst een proeftijd van een maand staat opgenomen en volgens de van toepassing zijnde cao geldt er een proeftijd van twee maanden geldt, dan is er sprake van een proeftijd van twee maanden. Er kan dus van de arbeidsovereenkomst worden afgeweken.

Ontslag tijdens proeftijd

Werknemer en werkgever kunnen binnen de proeftijd de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Dit betekent dat de werkgever geen toestemming nodig heeft van het UWV of de kantonrechter. De werknemer heeft recht op een transitievergoeding als hij/zij tijdens de proeftijd wordt ontslagen. Een transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer betaalt als de werkgever de werknemer ontslaat. Deze vergoeding komt te vervallen indien de werknemer zelf ontslag neemt. Er geldt tijdens de proeftijd geen opzegtermijn, dus de werknemer hoeft niet nog een aantal weken te werken voordat de arbeidsovereenkomst afloopt. De werkgever kan de werknemer ook tijdens de proeftijd ontslaan indien de werknemer ziek is.

Nietige proeftijd

Indien de proeftijd niet rechtsgeldig is overeengekomen, dan is de proeftijd nietig. Het is dan alsof de proeftijd nooit heeft bestaan. Indien de arbeidsovereenkomst tijdens een nietige proeftijd wordt opgezegd, dan blijft de arbeidsovereenkomst in stand. Dat wil zeggen dat wanneer een werknemer tijdens de nietige proeftijd is ontslagen, hij dit ontslag kan vernietigen omdat de werkgever geen toestemming aan de kantonrechter of het UWV heeft gevraagd. Dit had wel gemoeten, want de proeftijd heeft nooit bestaan.

Advocaat in Alkmaar

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht, contractenrecht, verbintenissenrecht en op het opstellen van een zakelijke overeenkomst. Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

 

 

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.