INTIMITEITEN OP DE KERSTBORREL

INTIMITEITEN BIJ DE KERSTBORREL

Vandaag of morgen vindt hoogstwaarschijnlijk de kerstborrel van uw werk plaats.
Deze borrel is van oudsher niet alleen het hoogtepunt van het bedrijf, maar tevens een mogelijke bron voor veel ellende. Het is algemeen bekend dat er tijdens dit soort borrels soms onverwachte situaties zich voordoen.

De meeste gebeurtenissen worden, mede vanwege het alcoholgebruik, achteraf met de mantel der liefde bedekt of snel vergeten. Een enkele keer is dit toch echt anders en komt een zaak voor de rechter.

Een eerder uit de hand gelopen situatie behandelden wij in een eerdere blog, maar ook de volgende twee situaties zijn het vermelden waard.

ONTSLAG NA ONGEWENSTE INTIMITEITEN

Na een kerstdiner in Den Haag ging een stagiaire met een aantal collega’s naar het café. Toen de stagiaire ’s nachts naar huis wilde gaan, bleken er geen treinen meer te rijden. Een collega bood haar aan om met hem mee te gaan naar huis en daar te overnachten. Onderweg naar zijn huis probeerde de collega haar herhaaldelijk te betasten en te zoenen, ondanks dat zij vanaf het begin meerdere keren aangaf dit niet te willen. Vervolgens ging hij ervandoor en liet haar achter zonder geld of verblijfplaats. De volgende dag had de stagiaire dit gemeld bij een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf en werd het in eerste instantie afgedaan met een officiële waarschuwing voor de man. Niet veel later volgde er alsnog een ontbindingsverzoek.

De kantonrechter Den Haag boog zich over de vraag of de arbeidsovereenkomst moest worden ontbonden en zo ja, op welke grondslag. Van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten is volgens de rechter geen sprake, omdat er al een officiële waarschuwing is opgelegd. Het genoemde ernstige incident vormde kennelijk toen geen reden om de samenwerking te beëindigen. Er is een tweede kans geboden.
Maar naar het oordeel van de kantonrechter is wel onmiskenbaar gebleken dat de arbeidsverhouding tussen partijen zodanig is verstoord, dat niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt daarom toegewezen, maar wel met een transitievergoeding.

GEEN ONTSLAG NA ONGEWENSTE INTIMITEITEN

Opvallend is dat bij een ander incident op een kersborrel de Kantonrechter Amsterdam een stuk meegaander was. Een mannelijke werknemer van ProRail die op de kerstborrel zichtbaar te veel had gedronken had zijn vrouwelijk collega meerdere keren lastiggevallen met kwetsende en beledigende opmerkingen. Daarbij had hij haar geheel ongevraagd en tegen haar zin betast op haar billen. Ondanks dat zijn collega vroeg er onmiddellijk mee te stoppen, bleef hij doorgaan. ProRail heeft daarop direct een ontbindingsverzoek ingediend.

De kantonrechter oordeelde dat ProRail niets had gesteld waaruit kon worden afgeleid dat zij het opleggen van een minder vergaande sanctie had overwogen. ProRail gaf aan dat het ontslag past in de context van de huidige #MeToo-discussie. Deze conclusie achtte de kantonrechter te snel genomen en er moest bovendien ook gekeken worden naar de omstandigheden van het geval.

Belangrijk was namelijk dat de werkzaamheden gedurende het bijna 40-jarig dienstverband van de man altijd naar tevredenheid waren verricht. Daarom achtte de kantonrechter het ontslag op staande voet met zijn financiële gevolgen in dit geval een te verstrekkend middel. Toch een erg opvallende uitspraak, waarin de rechter de persoonlijke belangen zwaarder laat wegen dan de #MeToo-kwestie.

CONCLUSIE

Het geheel van uitspraken van rechters leert dat wangedrag tijdens of na de kerstborrels vergaande consequenties met zich kan brengen.

Naast seksuele benaderingen zijn er meer dingen die u tijdens de borrel moet laten, omdat zij tot ontslag kunnen leiden. Zonder twijfel kan elke vorm van geweld, of het, zoals in een eerdere blog besproken, het gebruiken en aanbieden van drugs bij de kerstborrel, een ontslag met zich meedragen. Het kan u uw baan kosten.
U bent gewaarschuwd!

Wij wensen u evengoed een gezellige borrel.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over arbeidsrecht, ontslag, reorganisatie, boventalligheid, redelijke grond, afspiegelingsbeginsel, herplaatsing, outplacement, sociaal plan, ontslagprocedure bij het UWV of beoordeling van of onderhandeling over de voorwaarden van een vaststellingsovereenkomst kunt u contact met ons kantoor opnemen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.