Beklamel arrest

Wat is Beklamel arrest

Een arrest van de Hoge Raad uit 1989. Indien een bestuurder bij het aangaan van een overeenkomst wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat de door hem vertegenwoordigde vennootschap de uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet zou kunnen nakomen, kan een schuldeiser deze bestuurder aanspreken op grond van onrechtmatige daad.

Heeft u een juridische vraag?

Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.