Cartier ketting verkeerd geprijsd… koopovereenkomst?

Cartier ketting verkeerd geprijsd, koopovereenkomst, ontbreken van de wil, gerechtvaardigd vertrouwen, geen koopovereenkomst, consumentenkoop, rechter

U komt online een artikel tegen dat zeer laag geprijsd is en besluit het te bestellen. Moet u het product voor die lagere prijs krijgen? Is de koopovereenkomst geldig?

Een witgouden Cartier ketting met diamanten voor… € 402,-?

Op de website van de Bijenkorf worden sieraden van Cartier aangeboden. Bij het invoeren van de prijzen was er iets fout gegaan. De ketting ‘Phanthere de Cartier van 18k witgoud met diamanten’ ter waarde van € 40.200,- werd per abuis aangeboden voor de prijs van € 402,-.

Een vrouw bestelde de ketting online en haalde hem op in de boutique van Cartier in de Bijenkorf te Amsterdam. De winkel nam een paar dagen later contact op met de vrouw en gaf aan dat er iets fout was gegaan. De ketting was voor een onjuist bedrag verkocht; een evidente en kennelijke vergissing.

De Bijenkorf stelde niet de wil te hebben gehad om de ketting te koop aan te bieden voor € 402,- en de vrouw kon daar ook niet gerechtvaardigd van uitgaan. De Bijenkorf was van mening dat er geen koopovereenkomst tot stand was gekomen en de zij eigenaar was gebleven van de ketting.

De vrouw werd verzocht de ketting terug te brengen. Omdat zij dit niet deed, stapte de Bijenkorf naar de rechtbank. De rechtbank Rotterdam heeft bij vonnis van 23 november 2018 zich uitgesproken over deze zaak.

De Bijenkorf wilde de ketting terug en vorderde een bedrag aan schadevergoeding voor het geval de vrouw niet tot teruggave over zou gaan. De schade bestond uit het verschil tussen de waarde van de ketting en het reeds betaalde bedrag, derhalve € 39.798,-.

Ontbreken van de wil

Op grond van artikel 3:33 Burgerlijk Wetboek (BW) komt een rechtshandeling tot stand als er “een op een rechtsgevolg gerichte wil is die zich door een verklaring heeft geopenbaard”.

Volgens de Bijenkorf kwam haar wil niet overeen met haar verklaring, te weten de prijs op haar site.

De kantonrechter vond dat de Bijenkorf voldoende had onderbouwd dat zij niet de wil had gehad om de ketting voor € 402,- te verkopen aan de vrouw. Omdat de normale verkoopprijs van de ketting € 40.200,- bedroeg, had de winkel de ketting voor slechts 1% van de regulier verkoopprijs aangeboden. Het was niet aannemelijk dat een dergelijke lage verkoopprijs daadwerkelijk de wil van de Bijenkorf kan zijn geweest.

De wil moet aanwezig zijn ten tijde van het aanvaarden van het aanbod.

Niet in geschil was dat de vrouw pas later, na haar bestelling, van de Bijenkorf per mail ontvangstbevestigingen ontving. Het meegeven van de ketting in de winkel aan de vrouw vond ook plaats ná aanvaarding van het aanbod. Het doet allemaal niet ter zake.

Gerechtvaardigd vertrouwen?

De vrouw deed in de procedure een beroep op artikel 3:35 BW. Mocht zij erop vertrouwen dat het de wil van de Bijenkorf was om de ketting voor € 402,- te verkopen, zodat er wel een koopovereenkomst tot stand was gekomen? Het antwoord is nee.

Omdat de vrouw van plan was een aanzienlijk bedrag te besteden, had van haar verwacht mogen worden dat zij een onderzoek zou doen naar de juistheid van de prijs van de ketting (artikel 3:11 BW).

Het internet biedt de mogelijkheid prijzen te vergelijken. Als de vrouw voldoende onderzoek had gedaan, dan had ze bij het zien van de specificaties van de ketting aan de prijs moeten twijfelen. Een gemiddeld geïnformeerd consument had geweten dat een sieraad van 18 karaat witgoud met 1,23 karaat diamanten een aanzienlijk hogere waarde vertegenwoordigt dan het bedrag waarvoor de ketting te koop werd aangeboden.

Ook bij het zien dat de ketting opgehaald moest worden in de winkel had zij een vermoeden kunnen ontlenen. Volgens de Bijenkorf bleek bovendien uit onderzoek dat vanaf het IP-adres waarvan de ketting was besteld vaker op Cartier en Gucci producten die in dezelfde prijscategorie vielen was gezocht

Geen koopovereenkomst

Omdat het hier een consumentenkoop als bedoeld in artikel 7:5 BW betrof, was de kantonrechter op grond van artikel 93 Wetboek van Rechtsvordering (Rv) bevoegd deze zaak te behandelen.

De kantonrechter concludeerde dat er geen sprake was van gerechtvaardigd vertrouwen aan de kant van de vrouw, waardoor er door het ontbreken van een wil aan de zijde van de Bijenkorf geen koopovereenkomst tot stand was gekomen.

De kantonrechter veroordeelde de vrouw om de ketting binnen 10 dagen na betekening van het vonnis te overhandigen en in het bezit te stellen van de Bijenkorf. Als de vrouw niet tot teruggave aan de Bijenkorf overgaat, moet zij een schadevergoeding van € 39.798,-, voldoen.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Lees ook onze blog: Diefstal van dure koikarpers. Hoeveel schade moet de verzekeraar uitkeren?

Lees ook onze blog: Spekkoper of pechvogel? Non-conformiteit van een tweedehands auto

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.