Bezorger van Deliveroo is werknemer en geen zzp’er

bezorger Deliveroo zzp-er zzp'er werknemer arbeidsovereenkomst advocaat arbeidsrecht schijnzelfstandige advocaat alkmaar

De rechtbank heeft recent geoordeeld dat maaltijdbezorgers van Deliveroo als werknemer moeten worden beschouwd. De rechtsverhouding moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. Bovendien valt Deliveroo onder de cao Beroepsgoederenvervoer. De kantonrechter heeft dit op 15 januari 2019 bepaald in twee zaken die vakbond FNV tegen Deliveroo had aangespannen.

Werknemer of zzp’er

Sinds begin 2018 verlengde Deliveroo niet meer de arbeidsovereenkomsten met bezorgers. In plaats daarvan gingen bezorgers volgens een zogenoemde partnerovereenkomst als zelfstandige (zzp-er) voor het bedrijf aan de slag. Volgens deze overeenkomst zijn de bezorgers verplicht zich als zelfstandig ondernemer in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en moeten zij beschikken over een BTW-nummer. Deliveroo betaalt haar bezorgers op basis van een factuur. De partnerovereenkomst kan door de bezorger met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Voor Deliveroo geldt een opzegtermijn van een week. De bezorgers kunnen volgens Deliveroo zelf invulling geven aan hun werk. Zij kunnen zich volgens Deliveroo laten vervangen en de bestellingen door een ander laten bezorgen. De vakbond FNV startte twee rechtszaken om een oordeel te krijgen over de vraag of Deliveroo haar bezorgers als zzp’ers mocht aanmerken. Volgens de FNV was er in de praktijk nog steeds sprake van een arbeidsrelatie.

Beoordeling kantonrechter

De kantonrechter is het eens met het FNV en oordeelt dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dat is opmerkelijk aangezien dezelfde kantonrechter op 23 juli 2018 in een vergelijkbare zaak van een Deliveroo-bezorger oordeelde dat er geen sprake was van een arbeidsovereenkomst. De kantonrechter geeft aan dat niet doorslaggevend is welke naam de overeenkomst heeft, maar welke rechten en verplichtingen partijen over en weer beogen en in hoeverre daaraan feitelijk uitvoering is gegeven. De verhouding tussen Deliveroo en de bezorgers is met de invoering van de nieuwe overeenkomst niet wezenlijk veranderd.

Arbeidsovereenkomst

De kantonrechter gaat de verschillende elementen van een arbeidsovereenkomst (gezagsverhouding, loon en persoonlijke arbeid) na om te beoordelen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Het gaat nog steeds om arbeid die behoort tot de organisatie van Deliveroo. De bezorger kon de arbeid in de praktijk niet haar eigen invulling aan het werk geven. Daarbij is onder andere van belang dat de partnerovereenkomst een standaardcontract is, dat volledig en eenzijdig door Deliveroo is opgesteld. Bezorgers kunnen ook over de inhoud van de overeenkomst niet onderhandelen met Deliveroo.

Gezagsverhouding

De rechter komt tot het oordeel dat er nog altijd sprake is van een gezagsverhouding tussen het bedrijf en de bezorgers. Hierbij spelen de digitale systemen die Deliveroo gebruikt voor het inroosteren van de bezorgers en de bezorging van maaltijden, een belangrijke rol. Bezorgers mogen weliswaar zelf bepalen of zij een bezorgopdracht aannemen, maar weigering of minder vaak beschikbaar zijn werkt vervolgens wel in hun nadeel bij het ontvangen van toekomstige opdrachten en het behalen van bonussen. Dit duidt op een werknemersrelatie. Ook is er weinig tot geen ruimte voor onderhandeling over het tarief. In de praktijk is de vrijheid van de bezorgers aanzienlijk minder groot dan de partnerovereenkomst suggereert.

Persoonlijke arbeid en vervanging

In de praktijk was de mogelijkheid om zich te laten vervangen door een andere bezorger inhoudsloos. Een vervanger moet vooraf door Deliveroo worden goedgekeurd. Door deze regel past een vervanging ook binnen een gewone arbeidsovereenkomst, omdat Deliveroo tijdens het werk ook over de vervanger gezag heeft. Daarnaast is het moment tussen het aannemen van een bezorgopdracht en het daadwerkelijk bezorgen van een maaltijd dermate kort dat er geen behoefte is zal om van de mogelijkheid tot vervanging gebruik te maken. Dit is alleen anders als een dienst wordt overgenomen. Maar dat kan dus weer niet zonder toestemming.

CAO

Het bedrijf Deliveroo valt volgens de rechter bovendien onder de werkingssfeer van de CAO Beroepsgoederenvervoer. Het bezorgen van maaltijden moet worden gekwalificeerd als vervoer van goederen over de weg. Deliveroo is daarmee ook verplicht om de cao met terugwerkende kracht na te leven.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Lees ook onze blog: Verjaring van loon en vakantiegeld 

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.