Diefstal van dure Koi-karpers

diefstal verzekering

Hoeveel schade moet de verzekeraar uitkeren?

Een man is het slachtoffer geworden van diefstal waarbij een aantal waardevolle Koi-karpers uit de tuin van zijn woonhuis is gestolen. Hij claimt bij zijn verzekeraar € 13.340,-. Het feit dat de verzekeraar vanwege diefstal moet uitkeren staat niet ter discussie. Het is de vraag onder welke rubriek geclaimd kan worden en of verzekeraar zich op het daarvoor opgenomen maximum kan beroepen.

Volgens de verzekeraar geldt bij de diefstal een maximumbedrag van € 2.500,- te weten het maximum bij schade door diefstal bij (huis)dieren. De Koi-karpers maken volgens verzekerde deel uit van de woning, dan wel van de tuinaanleg, en daarvoor geldt het maximumbedrag niet.

De man stapt naar de kantonrechter van de Rechtbank Midden-Nederland. Bestempelt deze rechter Koi-karpers als iets anders dan een dier?

Inhoud van de verzekeringsovereenkomst

In essentie gaat het in deze zaak om de vraag hoe de gestolen Koi-karpers volgens de verzekeringsovereenkomst moeten worden gezien. Behoren zij tot de woning zelf, tot de tuinaanleg of zijn het (huis)dieren in de zin van de verzekeringsvoorwaarden waarvoor de beperkte dekking geldt.

De rechter geeft de man gelijk als het gaat om de beantwoording van de vraag wat verzekerd is. De bewoordingen van een overeenkomst op zichzelf zijn niet doorslaggevend. Het gaat er om wat partijen over en weer hebben mogen begrijpen.

Is een vis een dier of een bestanddeel van een huis of tuin?

De kantonrechter volgt de man echter niet in zijn stelling dat de Koi-karpers onderdeel zijn van de onroerende zaak zelf (zijn woonhuis). De vissen zwemmen weliswaar in de vijver die in de tuin van de woning is aangelegd, maar zij kunnen ook heel goed in een andere vijver zwemmen. Als de Koi-karpers uit de vijver gehaald worden en naar een andere vijver gaan, ontstaat er geen schade van betekenis aan de vijver of aan de Koi-karpers. Los van elkaar behouden vijver en Koi-karpers hun waarde. De Koi-karpers zijn met andere woorden niet zodanig met de tuin en het huis verbonden dat zij als onderdeel (bestanddeel) daarvan gezien kunnen worden. Noch volgens verkeersopvatting, noch door het fysieke criterium als bedoeld in artikel 3:4 BW.

De kantonrechter volgt de man ook niet in zijn betoog dat de vissen als tuinaanleg gezien kunnen worden. Het zijn dieren en het is een keuze van de man om ze in zijn vijver te houden. Vissen worden niet aangelegd, maar apart aangeschaft om in een aangelegde vijver te houden. In de definitie van “tuin”, zoals opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden, worden ook geen dieren genoemd, terwijl er juist wel een aparte definitie is voor (huis)dieren.

Aparte bepaling in polisvoorwaarden voor (huis)dieren

De uitleg die de man geeft is niet de uitleg is die aan de polisvoorwaarden kan worden toegekend. Daarbij vindt de rechter doorslaggevend dat er een aparte bepaling is voor (huis)dieren.

Koi-karpers zijn dieren en verzekerde heeft moeten begrijpen dat zijn Koi-karpers voor de verzekering als dieren aangemerkt worden en niet als onderdeel van de tuin(aanleg) of de woning zelf. Dat wordt niet anders door het feitelijk wel juiste uitgangspunt dat de meeste mensen met een hond of een kat daarmee een andere relatie zullen opbouwen, dan de meeste mensen zullen doen met hun Koi-karpers. Dat maakt nog niet dat Koi-karpers geen (huis)dier zijn.

Het is te ver gezocht om de Koi-karpers als iets anders dan een dier te bestempelen. Het is daarom terecht dat de verzekeraar de claim van verzekerde beoordeelt op basis van een vergoeding voor schade van diefstal van dieren.

Maximum schade uitkering bij schade door diefstal

Een verzekeraar mag een uitkering aan een zeker maximum verbinden. Daarop zal in de regel ook de premie zijn afgestemd. Het is dus ook niet onredelijk om een verzekeringsnemer daaraan te houden.

Verzekeraar heeft zich dus terecht op het standpunt gesteld dat zij ondanks de werkelijke waarde van de vissen, niet meer dan € 2.500,00 minus eigen risico, heeft hoeven uitkeren. Verzekerde wordt in het ongelijk gesteld en moet daarom ook de kosten van de procedure dragen.

Geschil met uw verzekeraar over de schade?

Veel mensen zijn in de veronderstelling dat ze goed zijn verzekerd en vertrouwen erop dat de verzekeraar uitbetaalt wanneer ze schade hebben. Hoewel dit in de praktijk ook vaak zo is, merken we toch dat claims regelmatig door verzekeraars worden afgewezen en de schade niet wordt uitgekeerd.

Ook indien de aansprakelijkheid voor de schade wel is erkend, kunnen er problemen rondom de (hoogte van de) uitkering ontstaan. Als een verzekering een schadevergoeding moet uitkeren, beslist het vaak zelf over de hoogte van die uitkering; iets wat in sommige gevallen uiterst dubieus kan zijn.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Lees ook onze blog: Dwaling: contracten Martin Garrix worden vernietigd 

Lees ook onze blog: Hoe zorgt u ervoor dat algemene voorwaarden van toepassing zijn

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.