Wat voor rechten heb ik bij een oproepcontract?

oproepcontract arbeidsrecht oproepovereenkomst arbeidsovereenkomst nuluren contract min max contract

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. In deze wet zijn bepalingen opgenomen die betrekking hebben op een oproepcontract. In de praktijk komen dit soort contracten vaak voor en kunnen voor zowel de werkgever als werknemer gunstig zijn. Na invoering van deze wet worden werknemers met een oproepcontract meer beschermd dan voorheen.

Oproepcontracten

Volgens de WAB is er sprake van een oproepovereenkomst als de arbeidsomvang niet is vastgelegd als een aantal uren per tijdseenheid van maximaal een maand of maximaal een jaar en het recht op loon van de oproepkracht gelijkmatig is verspreid over het jaar. De twee meest voorkomende oproepcontracten zijn een nul-urencontract en een min-max contract. Een nul-urencontract is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd waarin geen vast aantal arbeidsuren is vastgelegd. Bij een min-max contract voor bepaalde of onbepaalde tijd spreekt de werkgever een bepaald minimum en maximum aantal uren af, bijvoorbeeld een contract van 16 – 24 uur. De werknemer is dan verplicht minimaal 16 uur per week beschikbaar te zijn maar kan worden opgeroepen om meer uren te werken.

Oproepduur

Bij zowel een nul-urencontract als een min-max contract geldt dat een werknemer minimaal 4 dagen van tevoren moet worden opgeroepen. De oproeping dient schriftelijk of elektronisch plaats te vinden. Wanneer de werkgever zich hier niet aan houdt, is de werknemer niet verplicht gehoor te geven aan de oproep. In de cao kunnen afspraken staat om de oproeptermijn te verkorten van 4 dagen tot (minimaal) 1 dag.

Loondoorbetaling bij oproepcontracten

Wanneer de werkgever een oproep binnen 4 dagen afzegt of wijzigt, heeft de werknemer in beginsel recht op het loon over de uren waarvoor hij was opgeroepen. In geval van ziekte tijdens de oproepperiode heeft een werknemer met een nul-urencontract recht op minimaal 70% van het loon. Bij een min-max contract geldt bij ziekte de verplichting om minstens 70% loon door te betalen voor de overeengekomen garantie-uren.

Let op: de loondoorbetalingsplicht kan in de arbeidsovereenkomst worden uitgesloten. In een nul-urencontract kan worden opgenomen dat de werkgever niet verplicht is loon door te betalen indien er geen werk is. Voor het min-max contract geldt dan dat de garantie uren niet hoeven worden uitbetaald. De werkgever is echter altijd verplicht per oproep minimaal drie uur loon uit te betalen, uitsluiting hiervan is niet mogelijk.

Rechtsvermoeden van arbeidsomvang

Bij zowel een nul-urencontract als een min-max contract kan een rechtsvermoeden van arbeidsomvang ontstaan voor de gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen drie maanden. Wanneer een werknemer de afgelopen drie maanden bijvoorbeeld is opgeroepen voor gemiddeld 20 uren per week, kan de werknemer dit gemiddelde in de maanden daarna afdwingen zodat hij voor 20 uren per week uitbetaald krijgt. Er moet dus sprake zijn van een structureel arbeidspatroon over een periode van minimaal drie maanden.

Vaste arbeidsomvang

Als de oproepovereenkomst 12 maanden heeft geduurd dient de werkgever een vaste arbeidsomvang aan te bieden aan de werknemer. Dit moet ten minste gelijk zijn aan de gemiddelde omvang van de voorafgaande 12 maanden. Wanneer werkgever en werknemer beiden instemmen om op oproepbasis verder te gaan, dan mag dat ook. De werkgever mag de werknemer hier niet toe dwingen.

Advocaat in Alkmaar

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht, contractrecht, verbintenissenrecht en op het opstellen van een zakelijke overeenkomst. Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.