Wat is WAB

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is een Nederlandse wet die op 1 januari 2020 in werking is getreden. De WAB bevat een aantal maatregelen om de arbeidsmarkt te verbeteren, zoals het makkelijker maken voor werkgevers om personeel aan te nemen en te ontslaan, en het minder duur maken voor bedrijven om werknemers te ontslaan.

De WAB bevat ook maatregelen om het voor mensen die al lange tijd zonder werk zitten makkelijker te maken om een baan te vinden, door de periode waarin zij een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen te verlengen en meer hulp te bieden bij het zoeken naar werk. Ten slotte bevat de WAB maatregelen om de kosten van arbeid in Nederland te verlagen. Zo worden de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid verlaagd en worden jongeren vrijgesteld van de betaling van inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen

Bent u een werkgever die er zeker van wil zijn dat zijn/haar bedrijf voldoet aan de arbeidswetgeving?
Neem vandaag nog contact met ons op!

Relevante begrippen -

Heeft u een juridische vraag?

Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.