ERKENNING VAN EEN KIND

Erkenning van een kind Visie Advocaten Alkmaar

Als de vader het kind erkent, is hij juridisch de vader en ontstaan er bepaalde rechten en plichten. Aan juridische personen die de wet als ouders ziet komen rechten en plichten toe die in de wet staan. Een kind kan (onder het huidige recht) maximaal twee juridische ouders hebben.

MOMENT VAN ERKENNING

Erkenning vindt vóór of op een later tijdstip na de geboorte plaats bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. U kunt uw kind erkennen als u aangifte van de geboorte doet. Als de moeder niet meekomt, moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.

ERKENNING DOOR NIET-BIOLOGISCHE OUDER

Een persoon die het kind niet heeft verwekt heeft wel de mogelijkheid het kind te erkennen. Daarvoor moet de man de leeftijd van 16 jaren hebben bereikt en moet vooraf schriftelijke toestemming zijn gegeven door de moeder of het kind. Dit is echter niet mogelijk wanneer al een familierechtelijke betrekking bestaat tussen twee ouders.

AKTE VAN ERKENNING

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van erkenning op. Dit is gratis. Als u een afschrift van de akte van erkenning wilt hebben, zijn daar wel kosten verbonden. De gemeente kan u hierover informeren.

GEVOLGEN VAN ERKENNING

Wanneer het kind door de vader is erkend heeft dit juridische gevolgen.

• Tussen de vader en het kind ontstaat een familierechtelijke betrekking.
• De vader heeft een onderhoudsplicht totdat het kind de leeftijd van 21 jaren heeft bereikt. Dit wil zeggen dat de ouders verplicht zijn te voorzien in de kosten van levensonderhoud en de studie van het kind.
• De vader en het kind worden elkaars wettelijke erfgenamen.
• De vader kiest (met de moeder) op het moment van erkenning de achternaam van het kind.
• Het kind krijgt mogelijk de nationaliteit van de vader. Dit is afhankelijk van het recht van het land waarvan de vader de nationaliteit heeft.

GEVOLGEN NIET WILLEN ERKENNEN KIND

Indien er (nog) geen juridisch vader is vastgesteld, is de verwekker van het kind onderhoudsplichtig. De moeder kan door middel van een DNA-test vaststellen wie de biologische vader is, als hier twijfel over bestaat. Wil een van de partijen hier niet aan meewerken, kan hierom worden verzocht bij de rechter. Als hieruit blijkt wie de biologische vader is, ontstaat de onderhoudsplicht vooralsnog; ook zonder erkenning.

GEZAG

Wanneer een kind binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren, krijgen de ouders van het kind van rechtswege het gezag. Wanneer het kind buiten een huwelijk of partnerschap is geboren, krijgt in beginsel enkel de moeder van rechtswege het ouderlijk gezag. De vader dient het kind eerst te erkennen om vervolgens samen met de moeder gezag aan te kunnen vragen bij de rechtbank.

MINDERJARIGE OUDERS

Wanneer de minderjarige moeder de leeftijd van 16 jaren heeft bereikt kan zij de rechter verzoeken haar meerderjarig te verklaren. Op deze wijze krijgt zij het gezag over het kind. De vader die minderjarig is kan in tegenstelling tot de moeder géén verklaring bij de rechter aanvragen. De minderjarige vader kan het kind wel erkennen indien hij de leeftijd van 16 jaren heeft bereikt. Erkenning kan geschieden bij een akte van erkenning. De moeder dient ook hierbij schriftelijke toestemming te geven voor de erkenning van het kind. Als beide minderjarige ouders geen gezag kunnen uitoefenen over het kind, zal via de rechter een voogd moeten worden aangesteld.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrechtarbeidsrechthuurrecht en vastgoedbelastingrechtincasso en beslagfaillissementsrechtfamilierechterfrechtcontractrechtverbintenissenrecht en op het opstellen van een zakelijke overeenkomst.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.