Nieuwe wetgeving: minder alimentatie

Alimentatie stijgt door indexering partneralimentatie kinderalimentatie Visie Advocaten Alkmaar

Van levenslange alimentatie in 1830 naar 5 jaar alimentatie in 2020

In de laatste maanden van 2019 werd ik als advocaat veel gebeld door mensen waarbij de echtscheiding al even in de lucht hing. Sommigen waren bang dat hun partner nog voor het einde van het jaar een scheidingsverzoek zou indienen. Anderen gaven mij in de kerstvakantie juist opdracht om nog snel een verzoekschrift in te dienen. Dit alles hield verband met het nieuws dat de regelgeving omtrent partneralimentatie zou veranderen.

Ik neem u even mee terug in de tijd. In 1830 werd wettelijk vastgelegd dat bij echtscheiding de man voor de rest van zijn leven partneralimentatie moest betalen, omdat de vrouw niet mocht werken. Mannen hebben zich door de jaren heen tegen deze alimentatie verzet. In 1994 werd de levenslange alimentatie verlaagd naar 12 jaar.

Kortere termijn

Na een lange politieke aanloop werd in 2019 bekend dat de duur van de partneralimentatie per 1 januari 2020 zou worden teruggebracht van 12 jaar tot een maximum van 5 jaar. De verkorting is een uitvloeisel van de veranderende maatschappelijke opvatting dat iedereen waar mogelijk in het eigen levensonderhoud moet kunnen voorzien. Op deze hoofdregel zijn een paar uitzonderingen gemaakt, waaronder voor gehuwden met kinderen jonger dan 12 jaar.

Het was de vraag of ongelukkige echtgenoten vorig jaar nog snel de termijn van 12 jaar alimentatie wilden veiligstellen. Een op 31 december 2019 ingediend verzoek zou namelijk nog onder deze oude regeling vallen. Voor een op of na 1 januari 2020 ingediend verzoek geldt de nieuwe kortere termijn van 5 jaar.

Hoewel een echte echtscheidingsgolf uitbleef, kan ik u zeggen dat de nieuwe wetgeving zeker een aantal mensen geen prettige start van het nieuwe jaar heeft bezorgd. Inmiddels is het 2020 en valt er niet meer te kiezen. Alle nieuwe alimentatieverzoeken vallen onder de nieuwe wetgeving.

Fiscale aftrek partneralimentatie

Alimentatie kan worden gewijzigd, maar niet elke gebeurtenis leidt tot een ander bedrag. Ontslag of pensionering zijn duidelijke gevallen. Soms kan ook de overheid iets veranderen. Zo verlaagt het kabinet per 2020 de fiscale aftrek van partneralimentatie stapsgewijs van 52% naar uiteindelijk 37% in 2023. Voor de betaler wordt de alimentatie daardoor feitelijk hoger. Ik verwacht dat velen naar de rechter stappen om een verlaging te vragen. Een wijziging van alimentatie vraagt u aan via een advocaat. Ik ben bereikbaar.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Lees ook onze blog: Echtscheiding: hoe gaat de procedure?

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.