Handhaving Wet DBA verder uitgesteld

arbeidsrecht vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Uitstel tot 1 januari 2020

De handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)  is uitgesteld tot 1 januari 2020. Opdrachtgevers en zzp’ers krijgen tot 1 januari 2020 geen naheffingen en boetes als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Er geldt wel een uitzondering voor kwaadwillenden.

Handhaving bij kwaadwillenden per 1 juli 2018 uitgebreid

De handhaving ten aanzien van kwaadwillenden wordt vanaf 1 juli 2018 uitgebreid. Op dit moment handhaaft de belastingdienst slechts in de meest ernstige gevallen.

Vanaf 1 juli 2018 wordt de handhaving naar alle gevallen van kwaadwillenden uitgebreid. De belastingdienst moet dan bewijzen dat er in zo’n situatie sprake is van:

– een (fictieve) dienstbetrekking;

– evidente schijnzelfstandigheid;

– opzettelijke schijnzelfstandigheid

Het is onduidelijk wat de termen evidente en opzettelijke schijnzelfstandigheid exact inhouden. Gelet op het te leveren bewijs zal het waarschijnlijk nog altijd gaan om de meest ernstige gevallen. Dat zijn gevallen waarbij opzettelijk sprake is van evidente schijnzelfstandigheid omdat de opdrachtgever weet dat dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking.

Opdrachtgeversverklaring

In het regeerakkoord is opgenomen dat de Wet DBA wordt vervangen door een nieuwe wet. Deze nieuwe wet moet zekerheid bieden op de vraag of er al dan niet sprake is van een dienstverband en schijnzelfstandigheid tegengaan. In plaats van de modelovereenkomsten die de relatie tussen opdrachtgever en zzp’er moet regelen komt er een ‘opdrachtgeversverklaring’. De opdrachtgeversverklaring, in te vullen via een webmodule, zal opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid moeten bieden over inhuur van zzp’ers.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Lees ook onze blog: De wijzigingen in de ketenregeling 

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.