De wijzigingen in de ketenregeling

ketenregeling wet arbeidsmarkt in balans

In een eerder bericht van Visie Advocaten werd er al gesproken over een verruiming van de ketenregeling. Deze verruiming is onderdeel van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die per 1 januari 2020 in werking is getreden. De ketenregeling bepaalt wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overgaat in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Wat er precies is gewijzigd, leggen wij hieronder uit.

Het oude systeem

In 2015 ging de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van start. Deze wet was er voornamelijk om de ketenregeling opnieuw in te richten. Voordat deze wet van kracht ging, had je recht op een vast contract nadat er een termijn van 36 maanden was overschreden of als er sprake was geweest van meer dan drie elkaar opvolgende contracten voor bepaalde tijd.

De WWZ drong dit juist terug naar een termijn van 24 maanden. Dus na twee jaar van contracten voor bepaalde tijd had u recht op een vast contract. Daarbij werd deze keten van contracten pas verbroken na een tussenpoos van zes maanden. Na deze periode begon de keten opnieuw te lopen.

Het nieuwe systeem

Vanaf 1 januari 2020 is de WAB ingegaan. De duur van de ketenregeling wordt weer verlengd van 24 maanden naar 36 maanden. Werkgevers mogen dus weer drie tijdelijke jaarcontracten sluiten voordat er recht op een vast contract ontstaat.

In het nieuwe systeem geldt eveneens een tussenperiode van zes maanden om de keten te verbreken, maar deze periode kan bij cao worden verkort naar drie maanden. Dit kan echter alleen als het gaat om terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden in een jaar verricht kan worden.

Waarom wijzigt de ketenregeling?

De bedoeling van de oude regeling was om werknemers meer bescherming en baanzekerheid te bieden. Helaas was dit juist niet het geval. In de praktijk bleek dat werknemers geen vast contract kregen en juist sneller werden ontslagen. De nieuwe regeling maakt het voor werkgevers mogelijk om langer tijdelijke contracten aan te bieden.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Lees ook onze blog: Wet Arbeidsmarkt in Balans: De uitgangspunten voor de horeca

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.