Nieuwe privacywet: bereid uw bedrijf daarop voor!

wet AVB privacy wetgeving

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie geldt. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervalt. De AVG is rechtstreeks van toepassing in alle EU-lidstaten en zorgt, onder meer, voor een versterking en uitbreiding van de privacyrechten van de personen van wie gegevens worden verwerkt en meer verantwoordelijkheid voor de (controlerende) instanties. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat tevens een stappenplan aangegeven.

De AVG in de praktijk

Onder de AVG krijgen de personen van wie door organisaties persoonsgegevens worden verwerkt meer en verbeterde privacyrechten. Dat betekent dat organisaties en bedrijven die persoonsgegevens verwerken hun organisatie zo moet inrichten dat personen hun privacyrechten goed kunnen uitoefenen. Daarbij moet u denken aan het recht op inzage van gegevens, het recht op correctie en verwijdering van gegevens en ook het recht op dataportabiliteit. Dat laatste houdt in dat betrokkenen hun gegevens gemakkelijk kunnen krijgen en kunnen doorgeven aan een andere organisatie als zij dat willen.

Om welke gegevens gaat het?

Bij persoonsgegevens gaat het om ‘alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Naast namen, adressen, gaat het ook om bijvoorbeeld locatiegegevens, gegevens gekoppeld aan IP-adressen en andere gegevens waaruit een natuurlijk persoon te identificeren is. Het is een rekbaar begrip.

Hoe bereid u de organisatie voor?

Ga als organisatie of bedrijf na welke persoonsgegevens verzameld worden en met welke doel. Vervolgens moet u precies en volledig uitleggen wat u doet met de persoonlijke gegevens. Het is verplicht om een register bij te houden met opgave van de persoonsgegevens die verwerkt en verzameld worden, voor welke doeleinden, en hoe deze gegevens beveiligd worden. Dit gaat dus ook om bijvoorbeeld gegevens uit de personeelsadministratie of een nieuwsbrief.

Heeft u gegevensverwerking uitbesteed?

Indien het verwerken van gegevens wordt uitbesteed aan een bewerker (ook wel verwerker genoemd) dan is het raadzaam om te bekijken of de bestaande overeenkomst met de bewerker nog steeds voldoet. De AVG stelt een aantal eisen aan de bewerkersovereenkomst.

Privacy officer nodig?

Indien u op grote schaal persoonsgegevens verwerkt kan het op grond van de AVG verplicht zijn om een privacy officer (oftewel functionaris persoonsgegevens) binnen uw bedrijf aan te stellen. Dat kan een werknemer zijn of iemand van buiten uw bedrijf. Deze persoon houdt dan binnen de organisatie toezicht op toepassing en naleving van de AVG.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.