Advocaat belastingrecht en financieel recht

U kunt bij ons terecht voor het voeren van procedures over belastingen. Geen belastingadvies, maar in bezwaar en beroep gaan tegen belastingaanslagen van de Belastingdienst en gemeenten. Heeft u een te hoge aanslag ontvangen of is er een boete opgelegd? Bent u aansprakelijk gesteld voor belastingschulden van uw BV? Wij helpen u bij problemen met de belastingdienst, invordering, aansprakelijkheden, aanslagen en boetes.

U kunt bij ons terecht voor bijstand in financiële geschillen met uw bank, verzekeraar of met een bestuurder of aandeelhouder. De wetgeving op financieel gebied is uitgebreid en complex. Heeft u als belegger, ondernemer, investeerder of consument een conflict? Wij staan u bij.

Visie Advocaten adviseert bedrijven, ondernemers en particulieren bij het voorkomen en oplossen van vraagstukken over het belastingrecht en financieel recht. U kunt daarbij denken aan:

  • Fiscale procedures, zoals bezwaar en beroep tegen aanslagen en boetes, fiscale aansprakelijkheden, advies en procedures in verband met belastingschulden.
  • Geschillen over bestuurdersaansprakelijkheid. Als (voormalig) bestuurder van een BV, als vennoot van een VOF of als maat van een maatschap kunt u hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden voor niet betaalde belastingschulden van de onderneming. U kunt aansprakelijk gehouden worden als het niet betalen van belasting door de vennootschap is te wijten aan uw kennelijk onbehoorlijk bestuur. Dit kan enorme (financiële) gevolgen hebben en wij kunnen u in die procedure bijstaan. Indien de BV een omzet- of loonbelastingschuld niet kan betalen, dient u dan ook tijdig betalingsonmacht te melden. De melding betalingsonmacht moet binnen 14 dagen na het ontstaan van de betalingsonmacht zijn gedaan om als tijdig te worden aangemerkt.
  • Belastingcontrole en boekenonderzoek. Wij kunnen u ondersteunen bij het overleg met de belastingdienst naar aanleiding van de uitkomst van een boekenonderzoek. Wordt er een informatiebeschikking door de belastingdienst afgegeven, dan kunnen wij in overleg met u daartegen bezwaar maken. Een informatiebeschikking leidt tot omkering van de bewijslast.
  • Advisering van bedrijven, ondernemers en particulieren in geval van problemen met de belastingdienst, zoals invordering door de belastingdienst melding betalingsonmacht, ontvangst van een dwangbevel van de belastingdienst, beslaglegging door de belastingdienst en executieverkoop.
  • Bezwaar en beroep tegen aanslagen forensenbelasting en overige gemeentebelastingen
  • Bezwaar en beroep tegen aanslagen erfbelasting of bijstaan in geschillen met mede erfgenamen over de boedelverdeling
  • Geschillen met banken of verzekeraars over afgesloten producten en polissen. In dat geval gaat het onder meer of de bank of verzekeraar aan haar zorgplicht, informatieplicht en waarschuwingsplicht voldaan heeft. Dit kunnen procedures bij de rechtbank of gerechtshof zijn, arbitrages of geschillencommissies zoals het KiFiD.
  • Geschillen met banken of financiers over financieringsovereenkomsten, kredietovereenkomsten en zekerheden
  • Geschillen tussen aandeelhouder en bestuurder of tussen aandeelhouders onderling over jaarrekeningen, jaarstukken, aansprakelijkstellingen, borgstellingen, garanties en de juistheid van de cijfers van de vennootschap. In geval een aandeelhouder op grond van de statuten of overeenkomst verplicht is aandelen van de vennootschap aan te bieden of over te dragen spelen de jaarcijfers een belangrijke rol bij het vaststellen van de prijs van de aandelen of de waardering van het bedrijf.

HEEFT U JURIDISCHE HULP NODIG?

DE ADVOCATEN VAN VISIE ADVOCATEN ADVISEREN EN PROCEDEREN OP EEN DESKUNDIGE, PROACTIEVE EN VERFRISSENDE MANIER.​​

Contact opnemen

Heeft u een vraag of juridisch probleem?
Laat hier uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug!

BLOG

Onze advocaten bloggen regelmatig over juridische actualiteiten. Kennis en informatie delen om juridische problemen te voorkomen en op te lossen.
verjaring belastingschuld verjaren belastingdienst
Belastingrecht

Verjaring van een belastingschuld

Een belastingschuld kan verjaren. Als de belastingschuld is verjaard, kan de belastingdienst de belastingschuld niet meer invorderen. Met andere woorden, de belastingplichtige hoeft de belastingschuld

Lees meer »

Heeft u een juridische vraag?

Wij bellen u binnen één werkdag terug!