Wet Arbeidsmarkt in Balans: De uitgangspunten voor de horeca

wet arbeidsmarkt in balans in de horeca

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Deze wet heeft de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vervangen. In eerdere artikelen van ons is er al gesproken over de algemene wijzigingen en meer in het bijzonder over de ketenregeling. In dit artikel gaan wij specifiek in op de belangrijkste aanpassingen voor de horeca.

Oproepkrachten

Veel horeca-exploitanten hebben oproepkrachten in dienst. Er geldt volgens de WAB een oproeptermijn van 4 dagen. In de horeca CAO is deze termijn verkort naar 24 uur. Dat betekent dat je als werkgever een werknemer 24 uur van tevoren kan oproepen. Vindt de oproep binnen 24 uur van tevoren plaats, dan heeft de oproepkracht het recht om de oproep te weigeren.  Deze termijn geldt ook voor het verschuldigd zijn van loon bij het intrekken of wijzigen van de oproep. Als werkgever een een oproep om te komen werken binnen 24 uur afzegt, dan moet werkgever de oproepkracht toch uitbetalen.

Nadat een oproepkracht een jaar in dienst is, ben je als werkgever verplicht om de oproepkracht een arbeidsovereenkomst aan te bieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij/zij in dat jaar gewerkt heeft. Dat betekent dat een oproepkracht sneller in aanmerking komt voor een vast contract dan tot dusverre het geval was. Dit is slechts anders indien de oproepkracht zelf aangeeft dat hij op basis van een oproepcontract / nulurenovereenkomst wil blijven werken.

Ketenregeling

Voorheen was het zo dat na 3 tijdelijke contracten of een dienstverband van langer dan 2 jaar, de volgende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is. De wetgever heeft dit vanaf 1 januari 2020 verruimd naar een dienstverband van langer dan 3 jaar. De keten kan nog steeds verbroken worden met een tussenperiode van 6 maanden. Dit is voor seizoenswerknemers verkort tot 3 maanden. Alleen als het gaat om tijdelijk terugkerend werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan. Dit staat opgenomen in de cao voor de horeca.

WW-premie

De WW-premies zijn ook aangepast. Met de nieuwe wet wil het kabinet dat werkgevers meer vaste contracten gaan sluiten. Sinds dit jaar is de WW-premie lager voor de werknemers met een vast contract. Om voor deze lage premie in aanmerking te komen is vereist dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk is vastgelegd. Werkgevers hebben tot 1 april 2020 om hieraan te voldoen, anders dienen werkgevers de hogere WW-premie vanaf 1 januari 2020 terugbetalen.

Nieuwe ontslaggrond

Er is met inwerkingtreding van de WAB een extra ontslaggrond om de arbeidsovereenkomst van een werknemer bij de kantonrechter te kunnen laten ontbinden, de zogenaamde cumulatiegrond. Hierdoor kan de arbeidsovereenkomst ontbonden worden als het gaat om gecombineerde omstandigheden van de andere ontslaggronden. Als een werknemer bijvoorbeeld disfunctioneert en verwijtbaar handelt, dan is er voldaan aan de cumulatiegrond. Als de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt op grond van deze ontslaggrond, dan kan de rechter de werknemer een vergoeding toekennen.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Lees ook onze blog: De wijzigingen in de ketenregeling

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.