Alimentatie stijgt door indexering

betalingstermijn incasso

Zowel partneralimentatie als kinderalimentatie wordt standaard jaarlijks verhoogd met een percentage. Dit heet indexering. De hoogte wordt door de overheid vastgesteld en gepubliceerd. Het percentage wordt gebaseerd op de gemiddelde stijging van de lonen en het prijsniveau in Nederland. De alimentatie wordt dus elk jaar wat hoger.

Berekenen indexering

Per 1 januari 2020 is de alimentatie verhoogd met 2,5 %. Deze indexering wordt bij het alimentatiebedrag van 2019 opgeteld. U vermenigvuldigt de oude bijdrage met 1,025. Werd er in 2019 maandelijks € 200,- betaald, dan is de nieuwe bijdrage € 205,-.

Achterstand

De alimentatieplichtige, oftewel de betaler van alimentatie, moet zorgen dat hij of zij altijd het juiste bedrag betaalt aan de alimentatiegerechtigde, oftewel aan de ontvanger van alimentatie. Als de indexering niet wordt voldaan, dan is er officieel sprake van een alimentatieachterstand.

Er is niet altijd sprake van onwil om te betalen. Het komt voor dat de indexering simpelweg wordt vergeten. Om de gemoederen niet direct te hoog op te laten lopen, raden wij u als ontvanger van alimentatie aan om uw ex partner tijdig op de hoogte te stellen van de indexering, zodat steeds vanaf januari het nieuwe wordt bedrag overgemaakt. Als het verkeerde bedrag wordt overgemaakt kunt u ook achteraf een herinnering zenden en vragen om alsnog te voldoen binnen een redelijke termijn. Dit noemt men een ingebrekestelling. U kunt uw vordering ook direct uit handen geven.

Wijziging

Soms is er reden om eerder vastgestelde alimentatie te wijzigen. Indien u bijvoorbeeld door ontslag of pensionering minder inkomen heeft, kunt u als alimentatieplichtige de rechtbank verzoeken een nieuw bedrag aan alimentatie te bepalen. Het kan daarbij voorkomen dat uw draagkracht op nihil uitkomt. In dat geval is het voor u niet mogelijk te voldoen. Er kunnen meer oorzaken zijn om de alimentatie te herzien. Er kan ook reden zijn de alimentatie te verhogen.

Verzoekschriftprocedure

Onze advocaten kunnen voor u een verzoekschrift bij de rechtbank indienen om de alimentatie bij te laten stellen.  Ook voor het voeren van verweer tegen verzoeken tot vaststelling van kinderalimentatie en/of partneralimentatie kunt u contact opnemen met Tijn Buers Bakker van Visie Advocaten. Tijn  is te bereiken op telefoonnummer 072-201 30 40. U kunt ook een e-mail zenden aan buersbakker@visieadvocaten.nl, waarna hij contact met u opneemt.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Lees ook onze blog: Elke vader moet alimentatie betalen

Lees ook onze blog: Is alimentatie ondernemer wel betaalbaar

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.