Dwaling: Contracten Martin Garrix worden vernietigd

dwaling, contracten worden vernietigd martin garrix

De Nederlandse dj Martin Garrix heeft de rechtszaak over zijn contract bij dancelabel Spinnin’ Records gewonnen. De overeenkomsten tussen Garrix, Spinnin’ Records en het managementbureau Music All Stars zijn op grond van dwaling vernietigd. Dit volgt uit de 48 pagina’s tellende uitspraak van 20 september 2017 van de rechtbank Midden-Nederland.

Platen- en managementcontract

Garrix heeft een procedure gestart tegen Spinnin’ Records en Music All Stars omdat hij vindt dat hij bij het tekenen van het contract met Spinnin’ Records in 2012 verkeerd is voorgelicht. Hij tekende in 2012 een platen- en een managementcontract, en vernieuwde deze in 2013. Volgens de dj is er sprake van belangenverstrengeling. De platenmaatschappij en het management (zijn zaakwaarnemer) hadden dezelfde directeur. In 2015 heeft de dj de vernietiging van de contracten ingeroepen.

Dwaling

In de wet zijn er een aantal gronden om een overeenkomst te vernietigen. Zo kan iemand die een contract sluit handelingsonbekwaam zijn (bijvoorbeeld minderjarig) of kan er sprake zijn van een wilsgebrek. Een wilsgebrek houdt in dat de wil om die overeenkomst te sluiten onjuist is gevormd. Dat is het geval bij bedrog, als een overeenkomst onder bedreiging tot stand is gekomen, wanneer er misbruik van omstandigheden is gemaakt of wanneer er sprake is van dwaling. Dat laatste was aan de orde in de zaak van Garrix.

Garrix ging bij het sluiten van de overeenkomst uit van verkeerde veronderstellingen. De informatie die hij heeft gehad was niet juist of onvolledig. Voor een geslaagd beroep is tevens vereist dat de overeenkomst bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, althans niet onder dezelfde voorwaarden.

Onjuiste voorstelling van zaken

De rechter oordeelt dat de manager van Garrix bij het vernieuwen van de overeenkomst tussen Spinnin’ en de dj dubbele petten op had. De rechter geeft aan dat “als de manager niet de onjuiste mededeling had gedaan dat Spinnin en Music All Stars (ook bij een belangenverstrengeling) professioneel genoeg was om op een goede wijze om te gaan met de belangen van Garrix, had hij de overeenkomst niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan. In het licht van deze omstandigheden is voldoende aannemelijk dat Garrix bij een juiste voorstelling van zaken geen nieuwe productieovereenkomst en niet op dezelfde voorwaarden een nieuwe managementovereenkomst had afgesloten. Dit betekent dat Garrix de overeenkomsten van 2013 terecht heeft vernietigd.”

Spinnin’ en Music All Stars hebben aldus volgens de rechter ten onrechte de indruk gewekt dat zij professioneel genoeg waren om op een goede wijze om te gaan met de belangen van Garrix. Music All Stars had maatregelen moeten nemen door bijvoorbeeld Garrix in de onderhandelingen te laten bijstaan door een onafhankelijke derde.

Vernietiging heeft terugwerkende kracht

Vernietiging van een overeenkomst heeft terugwerkende kracht. Dat houdt in dat de overeenkomst juridisch gezien nooit bestaan heeft. Na de vernietiging moeten eventuele al nagekomen gedeelten van de overeenkomst worden teruggedraaid. Partijen hebben dus financieel nog een en ander af te wikkelen. Vernietiging is in die zin anders dan ontbinding. In geval van ontbinding van een overeenkomst heeft de overeenkomst wel bestaan, maar is er door de ontbinding een einde aan gekomen.

Schade

Het platencontract en de managementovereenkomst zijn door de rechter vernietigd. Daarnaast krijgt Garrix de rechten als fonogrammenproducent terug op de door hem gemaakte tracks. Er zijn over en weer door partijen schadevorderingen ingediend. Daarover heeft de rechtbank nog geen uitspraak gedaan. Zij wil daarover nadere informatie ontvangen. De rechtbank geeft partijen in haar uitspraak mee om te bekijken of een schikking van de financiële claims mogelijk is.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Lees ook onze blog: Ontslag op staande voet vanwege privé internetten

Lees ook onze blog: Reorganisatie en corona

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.