Overlast van boom?

hinder overlast boom burengeschil

Veel bomen verliezen in de herfst hun bladeren. Het afgevallen blad kan in de tuin van uw buren terecht komen. Uw buren kunnen hiervan hinder ervaren. Maar moet uw mooie boom dan meteen worden omgekapt? Nee, zo’n vaart loopt het meestal niet.

Hinder

Natuurlijk kunnen de buren verwijdering van de boom eisen bij de rechtbank, maar de hinder is lang niet altijd onrechtmatig. In de meeste gevallen moet de tijdelijke overlast van het blad door uw buren worden geaccepteerd. Vaak vindt de rechter dus dat de buren er simpelweg mee moeten leven. In een landelijke omgeving ligt de acceptatiegrens daarbij (nog) hoger dan in een stadswijk.

Slechts in heel uitzonderlijke gevallen oordeelde de rechter dat een boom weg moest worden gehaald op straffe van een dwangsom. In die gevallen werd er daadwerkelijk schade ondervonden door de buren. In andere procedures oordeelde de rechter dat bomen soms moesten worden teruggesnoeid om erger te voorkomen.

Plaats van de boom

Veelal staat de plaats van de boom ter discussie en meent één van de buren dat de boom weg moet. Een boom in het midden uw eigen tuin loop niet snel een gevaar. Als hoofdregel geldt dat er geen bomen binnen een afstand van twee meter van de erfgrens mogen staan, maar er zijn uitzonderingen.

In het verleden kunnen er bijvoorbeeld andere afspraken zijn gemaakt. Ook kan het anders zijn wanneer het om een boom van de gemeente gaat. Een plaatselijke verordening (APV) of gewoonte kan er toe leiden dat de te hanteren afstand tot de erfgrens kleiner is. Daarnaast kan het recht om de verwijdering van een boom te vragen verjaren. De verjaringstermijn is 20 jaar. En als de boom niet boven de schutting uitsteekt, is verwijdering ook niet snel aan de orde.

Erfgrens

Een boom die op de erfgrens staat, is in eigendom van beide buren. Geen van hen mag dan iets aan de boom veranderen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ander. Beiden zijn gehouden mee te werken aan het onderhoud en ze zullen samen de kosten ervan moeten dragen.

Mensen houden van bomen. Er wordt veel over geprocedeerd. Het is daarbij veelal subjectief wat als hinder wordt ervaren.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Lees ook onze blog: Vervanging sloten bij huurachterstand 

Lees ook onze blog: AirBnB onderverhuur

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.