Airbnb onderverhuur

verhuur airbnb

Particulieren kunnen via Airbnb hun woning verhuren als zij bijvoorbeeld op vakantie zijn. Het idee achter Airbnb is gastvrijheid. Inmiddels keert echter de menigte zich steeds meer tegen deze verhuur. Het zorgt vaak voor overlast en het drijft de prijs van woningen op. Overheid en gemeentes zijn drukdoende om nadere regels op de stellen.

AirBnB als verdienmodel

In de praktijk is deze vorm van verhuur ook een keihard verdienmodel gebleken. Airbnb kan veel geld opbrengen. Het zijn niet alleen de eigenaren van woningen die deze via Airbnb verhuren; ook huurders bieden hun huurwoning, appartement of een gedeelte ervan aan.

In veel huurovereenkomsten voor woonruimte is bepaald dat het een huurder niet is toegestaan om het gehuurde onder te verhuren; ook niet voor een deel. Indien een huurder wel onderverhuurt kan de verhuurder beëindiging van de huurovereenkomst, ontruiming van de woning, betaling van boetes en zelfs afdracht van de met onderverhuur gemaakte winst vorderen.

Maar lang niet altijd zijn rechters van mening dat bij onderhuur de huurovereenkomst moet worden ontbonden.

De rechtspraak over AirBnB

Recent oordeelde het Gerechtshof te Amsterdam dat Airbnb onderverhuur van een appartement zowel in strijd was met de huurovereenkomst, overlast voor andere appartement eigenaars gaf en in strijd was met regels van de VvE, de Vereniging van Eigenaren en dat de huurder de woning binnen zes weken na betekening van het arrest diende te ontruimen.

Het is alleen lang niet altijd zo dat rechters tot dit vergaande oordeel komen. De kans van slagen van een dergelijke vordering hangt van vele facetten af. Van belang te noemen is dat rechters in beginsel terughoudend zijn in toewijzing. De gevolgen voor een huurder zijn groot. Hij/zij verliest zijn huis.

In voornoemde zaak vond het Hof dat alles bij elkaar genomen er door de huurder ernstig was tekortgeschoten in de nakoming van de huurovereenkomst en dat, ook indien het belang van de huurder om zijn woning te behouden daarbij wordt betrokken, het voldoende aannemelijk was dat de bodemrechter de huurovereenkomst zou ontbinden.

Nadat de huurder van het appartement door de verhuurder was gewaarschuwd, was hij ook doorgegaan met de onderverhuur.

Wat kunnen verhuurders doen?

Verhuurders die niet willen dat het gehuurde of een gedeelte ervan door hun huurder wordt onderverhuurd via Airbnb, wordt aangeraden om naast het algemene verbod op onderverhuur en gebruik door derden een expliciete verbod voor een dergelijke onderverhuur Airbnb of soortgelijke websites op te nemen in de huurovereenkomst.

In de huurovereenkomst kan daarbij ook worden opgenomen dat onderverhuur via Airbnb een tekortkoming oplevert die ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt.

Deze afspraken verhogen de kans op toewijzing van de vordering tot beëindiging van de huurovereenkomst, waarmee een einde komt aan de situatie.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Lees ook onze blog: Vervanging van sloten bij huurachterstand

Lees ook onze blog: Hennepkwekerij: Huurder betaalt hoge boete voor schade

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.